Tarikat ve Cemaat
28 Kasım 2017, 14:27 3
Tarikat ve Cemaat
Türkiye’de tasavvufî kökler çok derindedir ama mevcut tarikatlar gerçek manada tarikat değil, tarikat taklididir.
Hadis Alimi Nedim Urhan: Mezhepsizlik Yaygın Bir Fitne
27 Kasım 2017, 09:33 0
Hadis Alimi Nedim Urhan: Mezhepsizlik Yaygın Bir Fitne
MezhepsizliK İbn-i Teymiyye’den başlayan bir yol. Ehl-i Sünnet vel Cemaat’in mezheplerini hakkıyla öğrenme şansını elde edemedi gençler. Ehli Sünneti tam manasıyla öğretemedik.
Selefilik veya Vahhabilik
21 Kasım 2017, 17:35 1
Selefilik veya Vahhabilik
İngilizlerin Selefi-Vehhabî hareketin arkasında olmasındaki sebeb, Selefîlerin İslâm’ı bölücü rol oynamaları ve moderniteye göre kullanışlı olmalarıdır. Bu açıdan modern Selefîlik, reformculuk anlamına gelmektedir.
Bir Araya Gelmeyle ‘İslam Toplumu’ Olunur mu?
08 Kasım 2017, 08:23 0
Bir Araya Gelmeyle ‘İslam Toplumu’ Olunur mu?
Ölçülere sağlıklı bakış demek olan “ölçülendirme ölçüleri” olmadan, bunun sistemi ve diyalektiği yani edeb ölçüleri olmadan “topluluk hakikati”ne kavuşamayacağımız gibi, sadece bir araya gelmeyle de “İslâm toplumu” olamayız; İslâmî anlayışı temsil edemeyiz ve yürütemeyiz…