“Uydurulan Din – İndirilen Din” Söylemi
01 Aralık 2017, 07:47 1
“Uydurulan Din – İndirilen Din” Söylemi
Bu kadar ilimleri olduğunu, kitapları olduğunu, müçtehid olduğunu iddia ediyorlar. Fakat bu müçtehid taslakları, FETÖ sapkınlığını fark edememişler.
Tarikat ve Cemaat
28 Kasım 2017, 14:27 3
Tarikat ve Cemaat
Türkiye’de tasavvufî kökler çok derindedir ama mevcut tarikatlar gerçek manada tarikat değil, tarikat taklididir.
Hadis Alimi Nedim Urhan: Mezhepsizlik Yaygın Bir Fitne
27 Kasım 2017, 09:33 0
Hadis Alimi Nedim Urhan: Mezhepsizlik Yaygın Bir Fitne
MezhepsizliK İbn-i Teymiyye’den başlayan bir yol. Ehl-i Sünnet vel Cemaat’in mezheplerini hakkıyla öğrenme şansını elde edemedi gençler. Ehli Sünneti tam manasıyla öğretemedik.
Selefilik veya Vahhabilik
21 Kasım 2017, 17:35 1
Selefilik veya Vahhabilik
İngilizlerin Selefi-Vehhabî hareketin arkasında olmasındaki sebeb, Selefîlerin İslâm’ı bölücü rol oynamaları ve moderniteye göre kullanışlı olmalarıdır. Bu açıdan modern Selefîlik, reformculuk anlamına gelmektedir.