Katar Vesilesiyle: Büyük Oluş Şartı - Ömer Emre Akcebe -
16 Haziran 2017, 15:31 0
Katar Vesilesiyle: Büyük Oluş Şartı - Ömer Emre Akcebe -
Türkiye’yi ortadan kaldıracak, yok edecek güçleri olmadığını biliyorlar. Bu sebeble de asırlardır boynumuzda taşıdığımız ve gün geçtikçe gevşettiğimiz boyunduruğu, bize daha sıkı bir şekilde vurup, evvelâ kontrol altına almak istiyorlar.
Akademik Ruhbanlık ve Kapitalizm - Abdullah Kiracı -
16 Haziran 2017, 15:28 0
Akademik Ruhbanlık ve Kapitalizm - Abdullah Kiracı -
Modern Batılı ekonomik anlayışa göre piyasa, herkesin kendi çıkarını düşündüğü ve onun için uğraştığı bir harb sahası ise, en maharetli olanların ayakta kalması, geri kalanların da onlara hizmet etmesinden daha tabii ne olabilir?
Katar’ın Bağımsızlığına Destek Olmalıyız! - Çakal Carlos -
16 Haziran 2017, 15:27 0
Katar’ın Bağımsızlığına Destek Olmalıyız! - Çakal Carlos -
Türkiye’nin Katar ile önemli ilişkileri var. Dolayısıyla Türkiye’nin de sonuna kadar destek vermesi çok doğru bir politikadır.
Aşk, İdeal ve İman Yokluğu - Kazım Albay -
16 Haziran 2017, 15:19 0
Aşk, İdeal ve İman Yokluğu - Kazım Albay -
Muhafazakâr gençlikte din anlayışı sathî... Değer yargısı olmadığından veya bir şeye bağlanıp kalamadığından olsa gerek devamlı kayıyor, adeta internette gezinir gibi bir yerde duramıyor. Her şey günlük ve eğreti hiçbir yenilikle de doymuyor.
Mesele Katar Değil!
16 Haziran 2017, 13:04 0
Mesele Katar Değil!
Bir toplumda huzursuzluk çıkarmak için en önemli araç ekonomidir ve Katar’a vurulacak darbe Türkiye ekonomisini menfi mânâda etkileyebilme yollarından biri olarak görünüyor.