Yaşasın Yeni Dünya Düzeni
26 Mayıs 2018, 15:51 0
Yaşasın Yeni Dünya Düzeni
Dünya düzenini içinde bulunduğu fetret devrinden çıkartacak yegâne nizam bu topraklardan doğmuş bulunuyor. Büyük Doğu-İbda’nın Başyücelik Devleti modeli ve nizâmı, bugün, dünyanın beklediği “yaşanmaya değer hayat”ı gaye edinen, insana insanlık haysiyeti ve onurunu yeniden iade edecek, cihan şümûl düzeni ihtiva ediyor.
Global Buhran ve Suriye
26 Mayıs 2018, 15:42 0
Global Buhran ve Suriye
Suriye’de yaşananlar her ne kadar takatten kesilmiş yahut kesilmeye başlamış global güç odaklarının içinde bulundukları acziyeti beyan ediyor olsa da, bu kavga, süratle dünya çapına yayılacak çok kıyıcı ve korkunç bir savaşı da peşinden getirmeye namzettir.
Leş Kargası Misali Bekliyorlar!
24 Mayıs 2018, 13:23 0
Leş Kargası Misali Bekliyorlar!
TÜSİAD Başkanı Bilecik, hükümeti üstü kapalı tehdit etti!
Baran Dergisi'nin 593. Sayısı Çıktı
23 Mayıs 2018, 22:16 0
Baran Dergisi'nin 593. Sayısı Çıktı
Kumandan… Mütefekkir… Hakîm… İlm-i ledün sahibi… Fâkih… Mübdî… Çağımızın İslâm diyalektiği, İslâm hikemiyatı, İslâm metedolojisi ve İslâm stratejisi kurucusu… Zâhir ve bâtın ehli…Tevil ve Tâbir ehli… Kelam ve mânâ toplayıcısı… İslâm’a Muhatab anlayışın örgüleştiricisi… Tarih-hâl-istikbâl muhasebecisi… Aksiyon cephesi örgüleştiricisi… İslâm siyaseti, İslâm iktisadı, İslâm estetiği ve ahlâk davasının ölçülerini verici… Kısacası: Yeni zaman ve mekân meseleleri ve çözümleri, yani topyekûn bir dünya görüşü sahibi… Salih Mirzabeyoğlu 16 Mayıs-1 Ramazan Çarşamba ebedî âleme irtihal etti.