Lâiklik veya Sekülerlik "Tanrı Tanrıysa, Ben de Benim" -Kenan Durdu-
15 Haziran 2016, 16:36 0
Lâiklik veya Sekülerlik "Tanrı Tanrıysa, Ben de Benim" -Kenan Durdu-
Meclis Başkanı’nın fitilini ateşlediği günden bu yana medyada yapılan tartışmalara bakıldığında, Yusuf Kaplan gibi kimi ateşli kalemler dışında, İslâmcı yazarçizerlerin yazılarında lâiklik veya sekülerliğin, özünde neredeyse ne kadar hayırhah bir şey olduğu, asıl sıkıntının uygulamada görülen yanlışlıklar olduğu minvalinde epey yazı okunabilir. Hâl böyle olunca, mevzuyu dilimiz döndüğünce, Büyük Doğu-İBDA perspektifinden ele alma ihtiyacı hissettik.