Ölüm Odası B-Yedi: Altun Boynuz’a (365)
18 Mayıs 2017, 21:55 0
Ölüm Odası B-Yedi: Altun Boynuz’a (365)
Mütefekkir Salih Mirzabeyoğlu’nun dergimizde tefrika edilen, dünya ve kainat plânını farklı bir veçheden ve farklı bir üslupla ele alan eseri Ölüm Odası B-Yedi’nin 365. bölümünün alt başlığı “Altun Boynuz’a"...