Roger Garaudy Endülüs İslam Medeniyetini Anlatıyor
12 Temmuz 2017, 14:06 0
Roger Garaudy Endülüs İslam Medeniyetini Anlatıyor
Roger Garaudy’nin Müslüman olduktan beş sene sonra kaleme aldığı en önemli eseri “Endülüs’te İslâm”da, birçok devletlerin Endülüs’ün kültüründen etkilendiğini ve Endülüs’ün güzelliklerini anlatılıyor.
Görmezden Gelmek
18 Haziran 2017, 04:12 0
Görmezden Gelmek
Salih Mirzabeyoğlu’nun “Berzah” Eseri Etrafında
12 Haziran 2017, 13:44 0
Salih Mirzabeyoğlu’nun “Berzah” Eseri Etrafında
Salih Mirzabeyoğlu’nun “Berzah, ‘Bütün Dalların Birleştiği Kök’e” isimli eseri, diğer eserleri gibi her branş sahibinin kendi sahası ve disiplinine göre faydalanabileceği bir eser… Takdim bölümünde: “… bu eser bir yönüyle mâarifetname; diğer yönüyle de ansiklopedi ve müracaat edilecek olan”… “… Neticede, hem ‘el kitabı’, hem de ‘başvuru kitabı’ olma niyetinde!” diyerek içeriği ve mes’eleleri ele alış tarzı anlatılmış.