Erkam'dan Berzah'a Her Nakış Bir Allah'a
08 Haziran 2018, 03:54 0
Erkam'dan Berzah'a Her Nakış Bir Allah'a
Erkam, matematiği ve sayıları tefekkürî boyutta ele alıyor ve kainat görüşüyle ilişkisini kuruyor, küllî bir bakış açısı ve matematiği “günlük hayatın görülebilen bir zevki” olarak sunuyor.
Telegram - Salih Mirzabeyoğlu
23 Mayıs 2018, 03:36 1
Telegram - Salih Mirzabeyoğlu
Elinizdeki eser, bir yönüyle eskilerin "istişhad" dedikleri "delil getirme ve şahid kılma" usulüyle felsefeden müsbet ilme ve şamanizmden İslam tasavvufuna kadar geniş bir sahaya kanat açarken, diğer yönüyle "hatırat" nevine dair olarak işlenmektedir.
Üstad’ın Son Röportajı ve Güvendiği Genç
14 Mayıs 2018, 13:01 1
Üstad’ın Son Röportajı ve Güvendiği Genç
Üstad’ın isteği doğrultusunda eserine son şeklini verip teslim eden Mütefekkir Mirzabeyoğlu Üstad’tan “takdim yazısı” müjdesini alır: “İstikbâl İslamındır!.. Ne güzel bir mevzuun var... Allah ne kadar ömür verir, daha ne kadar yaşarım bilmem. Ama senin bizim davamızda bir hayli hisse sahibi olarak görünmen lâzım... Zaten benim bir takdim yazım olacak... Bütün hüviyetin görünecek...”