"İslam Mütefekkirleri ile Garp Mütefekkirleri Arasında Mukayese"
01 Şubat 2018, 12:38 0
"İslam Mütefekkirleri ile Garp Mütefekkirleri Arasında Mukayese"
İzmirli İsmail Hakkı Efendi’nin “İslâm Mütefekkirleri ile Garp Mütefekkirleri Arasında Mukayese” isimli eseri, Melikişah Sezen’in tercümesiyle okuyucusuyla buluşuyor.
Şiir ve Sanat Hikemiyatı - Salih Mirzabeyoğlu
31 Ocak 2018, 14:29 0
Şiir ve Sanat Hikemiyatı - Salih Mirzabeyoğlu
Salih Mirzabeyoğlu: Bu eser, bir fikir ve sanat sistemi vazetmek yerine, bir ruh ve anlayış sisteminin ürünüdür... Birincisi, bütün tarihte görüldüğü gibi, tökezlemeye mahkûm; ikincisi ise, “Mutlak Fikrin Gerekliliği” davasına bağlı olarak, gelişmeye ve zenginleşmeye sonsuz açık bir yol... Yeter ki, yolcuları ehil olsun!..
Üstad Necip Fazıl’ın İdeolocya Örgüsü
31 Ocak 2018, 14:04 0
Üstad Necip Fazıl’ın İdeolocya Örgüsü
Üstad Necip Fazıl Kısakürek İdeolocya Örgüsü’nde toplumun her meselesine ve problemlerine yeni bir dünya görüşü getiriyor, çözüm teklifi sunuyor ve bunu bir ideolocya adı altında okuyucusuna sunuyor.
Salih Mirzabeyoğlu'nun "Kayan Yıldız Sırrı" Eseri Üzerine
22 Ocak 2018, 08:51 0
Salih Mirzabeyoğlu'nun "Kayan Yıldız Sırrı" Eseri Üzerine
Kayan Yıldız Sırrı bir nevi, şiirde fikir ve his örgüsüdür. Fikir ve duygunun birleşmesi olan saf şiirde, onun fikirdeki tecrit edası derhal görülür. Onun şiiri, soylu bir fikir ve tecrit arkasından seslenişin, bu tahassüsün, mücerredin şiiridir. Şiir kumaşı, mücerred nakışlarla süslüdür.
Salih Mirzabeyoğlu’nun “Necip Fazıl'la Başbaşa” Eseri Üzerine
08 Ocak 2018, 14:00 0
Salih Mirzabeyoğlu’nun “Necip Fazıl'la Başbaşa” Eseri Üzerine
Salih Mirzabeyoğlu’nun Necip Fazıl’la Başbaşa isimli eserini incelediğimizde bu kadar ağır tefekkür ve tecrid mevzuları­nın işlendiği bu eserin zaman zaman şiir akıcılığına ulaştığını hayretle müşahade ediyoruz.
Elif - Salih Mirzabeyoğlu
07 Ocak 2018, 22:10 2
Elif - Salih Mirzabeyoğlu
Elif, hem İslam coğrafyasında hem de Batı dünyasında kendi çağını aşan sanatçıların eserlerindeki ruhî hamleleri, fikrî izleri, hakikat ızdırablarını anlatabilmek çabasıyla yazılmış mühim bir kitap.