“Söz Çakal Carlos'ta“
20 Haziran 2012, 14:19 -1
“Söz Çakal Carlos'ta“
"Söz Çakal Carlos'ta / İfşâlar-Konuşmalar-Yazılar" Dergimizin Yazarı Carlos, merkezine TÜRKİYE’yi alarak günümüz dünya siyasetine ve Türk dış politikasına bakışını sergiliyor, bu arada kıta kıta, ülke ülke bugünkü dünyanın analizini yapıyor.
“Kürt Milli Şuuru ve Ahlakı / Tarih- Kimlik- Kültür- Ahlak“
20 Haziran 2012, 14:14 -1
“Kürt Milli Şuuru ve Ahlakı / Tarih- Kimlik- Kültür- Ahlak“
Sezâi Kırlangıç tarafından kaleme alınmış, derin araştırmaların mahsulü olan ve Artı Eksi Yayınları'ndan çıkan bir eser... "Kürt Milli Şuuru ve Ahlakı / Tarih- Kimlik- Kültür- Ahlak"
İbda Diyalektiği - Salih Mirzabeyoğlu
11 Mart 2012, 03:12 0
İbda Diyalektiği - Salih Mirzabeyoğlu
"Bu eser... Büyük Doğu Mimarı'nın elimize tutuşturduğu reçete üzerinde, İslâm fikir ve aksiyonunu tezgâhlamanın ana kalıbıdır. "
Yaşamayı Deneme "KİM'in Romanı"  - Salih Mirzabeyoğlu
11 Şubat 2010, 03:33 0
Yaşamayı Deneme "KİM'in Romanı" - Salih Mirzabeyoğlu
"Anlaşılması gereken gençlik ruhundan kesitlerle, kurak bir iklime doğmuş nesillerin “yeni bir dünya görüşü” ihtiyacını, şu veya bu vesilelerle ortaya çıkan “kim”lik bunalımını ve içtimaî değerler kaos’u içindeki yaşama savaşını, yazı türleri çeşitleriyle ortaya koyan mektuplar; KİM’in romanı…"
Siyasetname - Nizamülmük
11 Mart 2009, 03:04 0
Siyasetname - Nizamülmük
Bir devletin idarecilerinin sahib olması gereken keyfiyetleri (ilmî, fikrî, siyasî, edebî,...) kendi uslûbunca hikayelerle birleştirerek anlatığı eserdir.
Dürrü Meknun - Muhyiddin-i Arabi
11 Ocak 2008, 03:01 0
Dürrü Meknun - Muhyiddin-i Arabi
Muhyiddin-i Arabî Hazretlerine atfediliyor olsa da, hakkında Yazıcıoğlu Ahmet Efendi'nin yazmış olduğuna dair ihtilâf olan eserdir. Aynı zamanda tercümelerde eksik ve yanlış parçalar bulunduğu nazara alınarak okunmalıdır.