Dürrü Meknun - Muhyiddin-i Arabi
11 Ocak 2008, 03:01 0
Dürrü Meknun - Muhyiddin-i Arabi
Muhyiddin-i Arabî Hazretlerine atfediliyor olsa da, hakkında Yazıcıoğlu Ahmet Efendi'nin yazmış olduğuna dair ihtilâf olan eserdir. Aynı zamanda tercümelerde eksik ve yanlış parçalar bulunduğu nazara alınarak okunmalıdır.
Suç ve Ceza - Dostoyevski
01 Şubat 2007, 03:26 -1
Suç ve Ceza - Dostoyevski
Dostoyevski'nin romanlarından biridir. Orijinal ismi Prestupleniye i Nakazaniye dir. Roman ilk olarak 1866'da Rus Habercisi adlı edebiyat dergisinde yayınlandıktan sonra cilt haline getirilmiştir.
Cinler - Dostoyevski
18 Ocak 2007, 02:50 -1
Cinler - Dostoyevski
Dostoyevski'nin sanatının zirve eserlerindendir; maalesef memleketimizde bu kitap hakkında pek konuşulmaz; ya anlaşılmamıştır yahut da görmezden gelinmektedir; çünkü bu eser nihlizmi mezara gömerken bir yandan da o günkü Sovyetlerin halini pek derin bir tahassüs ile anlatır.
Yahudi Devleti - Theodor Herzl
11 Ocak 2007, 03:19 0
Yahudi Devleti - Theodor Herzl
Tarih, siyaset, iktisad, sosyoloji meraklarına tavsiye ederiz.
Paris Sıkıntısı - Charles Baudelaire
10 Ocak 2007, 02:34 0
Paris Sıkıntısı - Charles Baudelaire
"Söyle, anlaşılmaz adam, kimi seversin en çok, ananı mı, babanı mı, bacını mı, yoksa kardeşini mi? -Ne anam var, ne babam, ne bacım, ne de kardeşim. -Dostlarını mı? "
Prolegomena - İmmanuel Kant
07 Ocak 2007, 02:56 -1
Prolegomena - İmmanuel Kant
Hacettepe Üniversitesi'nin yayınlamış olduğu tercümesinin dili okunabilecek mahiyettedir…