İktisat Haberleri

Faiz - Abdullah Kiracı
09 Ağustos 2017, 22:58 0
Faiz - Abdullah Kiracı
Kâr Helal, Faiz Haram - Abdullah Kiracı
02 Ağustos 2017, 00:35 0
Kâr Helal, Faiz Haram - Abdullah Kiracı
İnsanların kazanma, daha fazlasına sahib olma arzusu, fıtrîdir. Bunun yanı başında, bir nevi ölümsüzlük arzusunun neticesi olarak kendinden sonrakilere bir tereke/miras bırakma isteği durur.