Sukuk - Abdullah Kiracı
08 Şubat 2018, 12:23 0
Sukuk - Abdullah Kiracı
İktisatta Muhtelif Meselelere Çözüm Önerileri
06 Şubat 2018, 12:47 3
İktisatta Muhtelif Meselelere Çözüm Önerileri
Araştırmacı-Yazar Abdullah Kiracı, iktisadın mahiyeti, geçmişi, istikbaldeki yerine dair fikir mihrakı ölçüsünce bir inceleme yapıyor. Okuma, tecrübe, muhakeme ve hepsini kendine bağlayan "Bütün Fikir"den yola çıkarak iktisat sahasındaki muhtelif meselelere çözüm önerileri getiriyor.