Faize Dair Muhtelif Görüşler - Abdullah Kiracı
30 Ağustos 2017, 17:39 0
Faize Dair Muhtelif Görüşler - Abdullah Kiracı
Faiz, sermayenin öz nitelikleriyle ilgili bir şey olmayıp, bu para meblâğının kapitalize edilmesini (faiz ve kârın sermayeye eklenmesiyle kişinin tüm varlıklarını para cinsinden tasavvuru), cemiyetteki bütün emekçiler tarafından yaratılan artı-değerin bir kısmına sahiblenilmesini mümkün kılan belirli üretim ilişkilerinin sonucunu temsil eder.
Çeşitli Kültürlerde Faiz - Abdullah Kiracı
23 Ağustos 2017, 21:19 0
Çeşitli Kültürlerde Faiz - Abdullah Kiracı
Faizin hemen bütün dinlerde, içtimaî adalet iddiasındaki ideolojilerde kerih görülmüştür. Bunun sebebi de faiz, sermayeyi zahmetsizce biriktirip sonsuz büyütmeyi yadsımayan, bunu tabiî kabul eden bir içtimaî anlayışın ürünüdür.
Faiz Türleri - Abdullah Kiracı
16 Ağustos 2017, 22:08 0
Faiz Türleri - Abdullah Kiracı
Geçen sayımızda faizin tarifini yapıp kısaca bazı türlerinden bahsetmiştik. Bu hafta diğer türlerine bir göz atacağız.
Faiz - Abdullah Kiracı
09 Ağustos 2017, 22:58 0
Faiz - Abdullah Kiracı
Kâr Helal, Faiz Haram - Abdullah Kiracı
02 Ağustos 2017, 00:35 0
Kâr Helal, Faiz Haram - Abdullah Kiracı
İnsanların kazanma, daha fazlasına sahib olma arzusu, fıtrîdir. Bunun yanı başında, bir nevi ölümsüzlük arzusunun neticesi olarak kendinden sonrakilere bir tereke/miras bırakma isteği durur.