Montaj Sanayine Dayalı Ekonomiyle Kalkınma Düşünülebilir mi?
03 Eylül 2017, 21:28 0
Montaj Sanayine Dayalı Ekonomiyle Kalkınma Düşünülebilir mi?
İhracatımızın yüzde 80’ini teşkil eden sanayi sektöründe üretim montaja dayalı olursa, bu üretimden sağlıklı bir kalkınma beklemek ne kadar sağlıklı olabilir?
Ekonomide Rekabet mi Yoksa İçe Kapanmak mı?
03 Eylül 2017, 20:09 0
Ekonomide Rekabet mi Yoksa İçe Kapanmak mı?
Ekonomimiz, dış piyasalarla rekabet edene kadar içe kapanmalı, rekabet edecek şartlara ermeye bakmalı. Rekabet edecek seviyeye gelmeden dış piyasalara açılmak, başkalarına yem olmak demektir.
Hayatî Bir Mevzu İktisat! - Kazım Albay
30 Ağustos 2017, 19:56 0
Hayatî Bir Mevzu İktisat! - Kazım Albay
İktisat, hayati önemi haiz bir mevzu… Ruhumuzun tasarrufu altına alamayacağı hiçbir mevzu olamayacağına göre, ahlâkî sisteme bağlı alt sistem olarak gördüğümüz iktisadın da hakkını vermeliyiz.
Faize Dair Muhtelif Görüşler - Abdullah Kiracı
30 Ağustos 2017, 17:39 0
Faize Dair Muhtelif Görüşler - Abdullah Kiracı
Faiz, sermayenin öz nitelikleriyle ilgili bir şey olmayıp, bu para meblâğının kapitalize edilmesini (faiz ve kârın sermayeye eklenmesiyle kişinin tüm varlıklarını para cinsinden tasavvuru), cemiyetteki bütün emekçiler tarafından yaratılan artı-değerin bir kısmına sahiblenilmesini mümkün kılan belirli üretim ilişkilerinin sonucunu temsil eder.