Hanefilere Göre Menkul Vakıflar: Kitab Vakfı -Abdullah Kiracı-
15 Haziran 2016, 16:21 0
Hanefilere Göre Menkul Vakıflar: Kitab Vakfı -Abdullah Kiracı-
Öncelikle, vakfedilen kitablar, vakıf tesisi olarak bir binanın inşâıyla veya mevcudda olan bir yapının vakıf tesisine dönüştürülmesiyle meydana getirilmiş bir “kütübhane” vakfının tamamlayıcı unsurları mıdır? Böyle olduğu takdirde, menkul vakıflarda aranan teamül şartının kitab vakıflarında aranmaması lazımdır. Doğrusu burada müstakil bir kitab vakfı da yoktur; kitablar bir kütübhane vakfının mütemmim cüzü halindedirler. Ama bu durumda bu kitabların, başka bir vakfın unsurları olduklarından, kütübhane dışına çıkarılmaları sakıncalı hale gelmektedir. O kitabların tabi bulundukları vakıf binasını terk etmeleri sadece o binanın yıkılması, vb. bir vaziyet karşısında mümkün olacaktır. Yani birileri kütüphaneye gelip kitabları okuyabilir, ancak dışarıya çıkaramaz.