Üstad’ın Vasiyeti "Estetik İdraki Başa Alın"
30 Ağustos 2017, 17:58 0
Üstad’ın Vasiyeti "Estetik İdraki Başa Alın"
İbda’nın Yeni Nizam-Yeni İnsan dâvâsı bunun için, kuru slogan değil. Fikir, sanat ve kültürle insan incelmeye başlarken, tasavvufla yani nefs tezkiyesi ile de bu devamlı beslenmelidir.
Horoz Kelimesinin Etimolojisi Çevresinde (2) - Osman Temiz
30 Ağustos 2017, 17:07 0
Horoz Kelimesinin Etimolojisi Çevresinde (2) - Osman Temiz
Horus, hor, hur, horizon… gibi kelimeler doğrudan güneşle ilgilidir. Horus, Grekçe bir kelimedir. Mısır dilinde Hor kelimesiyle ilişkilidir. Bugün Almanların tanrı ve erkek için kullandığı Herr kelimesi ile de ilgilidir. Türkçede ise horoz olmuştur.