Üstad’ın Vasiyeti "Estetik İdraki Başa Alın"
30 Ağustos 2017, 17:58 0
Üstad’ın Vasiyeti "Estetik İdraki Başa Alın"
İbda’nın Yeni Nizam-Yeni İnsan dâvâsı bunun için, kuru slogan değil. Fikir, sanat ve kültürle insan incelmeye başlarken, tasavvufla yani nefs tezkiyesi ile de bu devamlı beslenmelidir.