Görüş: “Mümtaz hakim ve savcılar!” -Terfiler kimin eliyle?-

Dönemi içerisinde aldığı kararlar ile yaptığı terfiler üzerinden atanan birtakım hakim ve savcıların “Fetö borsası”, “menfaat” ve “fetö irtibatı” olduğu sabit olan geçmiş dönem HSK üyeleri, soruşturma içine alınacak mıdır yoksa “kol kırılır, yen içinde kalır” mı denilecektir, göreceğiz.

Görüş 09.10.2021, 15:00 11.10.2021, 13:52
Görüş: “Mümtaz hakim ve savcılar!” -Terfiler kimin eliyle?-

Malumunuz 15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra ilan edilen OHAL kapsamında çıkarılan KHK’lar eliyle “terör örgütleri ile irtibatlı veya iltisaklı oldukları değerlendirilen polis, asker ve memurlar” meslekten ihraç edilmeye başlanmıştı. OHAL’in sona ermesi yaklaşırken, “kripto, renklendirilmiş, ultra mega kripto” gibi şeyler içinde bürokrasiden atılacak daha bir sürü “terörist bürokrat, asker, hakim ve savcı” olduğu iddia edilmeye başlanmış ve bunun üzerine, OHAL kaldırılırken 375 sayılı KHK’ye eklenen, 31 Temmuz 2018’de yürürlüğe giren ve 3 yıl geçerli olan Geçici 35. Madde (1) ile “maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl süreyle; terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen” bahsettiğimiz “terörist bürokrat, asker, polis, hakim ve savcı” hakkında “ilgili kurum veya kuruluşun en üst yöneticisi başkanlığında bağlı, ilgili veya ilişkili olunan bakan tarafından oluşturulan kurulun teklifi üzerine ilgili bakan onayıyla” kamudan ihraç kararı alınmasının önü açılmıştı. 375 sayılı KHK’ya eklenene Geçici 35. Maddenin 31 Temmuz 2021’de sonra ermesi gerekirken, bir yıl daha uzatılmış ve bitiş süresi 2022’ye sarkıtılmıştır.

*

5 Ekim 2021 tarihinde TC Devletinin bağımsız, özerk haber ajansı olan “Anadolu Ajansı”nda yayınlanan bir habere göre, Hakimler ve Savcılar Kurulu birtakım ihraç kararları almış:

“- Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Mısırlı, Küçükçekmece Hakimi Cüneyt Azap, İzmir Vergi Mahkemesi Üyesi Kemal Babaoğlu, Erzurum Cumhuriyet Savcısı Fatih Özalan, Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Şeref Murat Erkılıç, Yargıtay Tetkik Hakimi Mehmet Uçar, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Rukiye Çakıcı, Kayseri Cumhuriyet Savcısı Tuğba Yeter Aydın, Zonguldak Cumhuriyet Savcısı Erdem Burak Bakırcı, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Emrah Ergün, Sakarya Cumhuriyet Savcısı Şerif Fidan, Elbistan Cumhuriyet Savcısı Ömer Aslan ve Fethiye Cumhuriyet Savcısı Aykut Keser meslekten ihraç edildi.

Kararda, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile iltisak ve irtibatlarının olduğu sabit görüldüğünden adı geçenlerin, 7145 sayılı Kanun'un 26'ncı maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 35'inci maddenin (A) fıkrası uyarınca meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve ayrı ayrı olmak üzere meslekten çıkarılmalarına oy birliği ile karar verildi." ifadeleri yer aldı.”(2)

HSK’nın o günkü toplantısında üyelerin önünde bu on üç kişinin dosyası yok, yüze yakın hakim ve savcının dosyası mevcut ve sadece bunlar ihraç ediliyor. İhraç gerekçesi de başlangıçta yazdığımız 375 sayılı KHK’nın Geçici 35 Madde/A fıkrası. İlgili madde “terör örgütü” değil “terör örgütleri” diyor ama görüldüğü üzere, anlaşılan o ki, hakim ve savcılar arasında sadece “FETÖ terör örgütü” revaçta, yalnız ona üye olunmuş, birtakım evraklarla bu durum tespit edilmiş ve “irtibat ile iltisakı bulunanlar” da meslekten ihraç edilmiş.

12 Eylül ertesi “gomunist tehdiş örgütü” TİİKP’den mahkum olan Vatan Partisi Genel Başkanı “sayın” Doğu Perinçek’e “sevgi ve saygı duyan” kimse bulunamamış mesela! Veya “Islak İmza” mağduru ve “kuru iftiraya kurban” gittiği mahkeme kararıyla tescillenen albay eskisi Dursun Çiçek’in bir kaç sene önce bahsettiği “başsavcılar, hakimler” de bulunamamış veya HSK’nın hele ki geçmiş dönem HSK’nın gözlüklü gözlere sahip başkanının gözünden kaçar mı, bulunmuş ama “her şey mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde” olduğu için “asayiş berkemal” denilmiştir; kala kala tabii ki “asırların terör örgütü FETÖ” kalıyor ortada ve HSK da mükemmelen bunu gerçekleştiriyor işte!

Mamafih ortaya birtakım sorunlar da çıkmıyor değil!

Bahsettiğimiz geçmiş dönem HSK’nın ki, 16 Nisan referandumu sonrasında “yeni Türkiye”ye adım atılırken kurulan ilk HSK’dır, bir üyesi hakkında 375 sayılı KHK’nın Geçici 35. Maddesi A Fıkrası’nda geçen “Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen” noktasında bir “irtibat” olduğu yönünde iddialar olmuş (3), ilgili üye çıkmış ve “evet, öyle ama sonra ayrıldım, sadece staj filan yaptım” diyerek bunu kabul etmiş, (4) “referans noktası” sağlam olduğundan da konu kapanmıştı.

Bu geçmiş dönem, yani ilk HSK’nın başlangıcı böyle “sorunlu” olduğu gibi, görev süresinin bitişine yakın yaptığı atamalarda da sorun olduğu bir gerçektir. En azından altı/6 adet sorun var!

*

On üç hakim ve savcı arasında altısının durumu fevkalade calib-i dikkat imiş ki, “gomonist” veya hafif meşrep kemalist görünümlü Cumhuriyet gazetesinin muhabirinin araştırmasıyla (veya biraz gıybet yapalım, “yargı camiası”ndan birilerinin ispiyonuyla ki bu daha kuvvetli ihtimal) öğreniyoruz bunu:

“- Meslekten çıkarılanlar arasında yer alan Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı Mısırlı, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından, Mayıs 2017’deki kararname ile Kuşadası’nda görevlendirilmişti. Mısırlı’nın adı, 2019’daki HSK kararnamesinde ise “mümtazen yükselmeye layık olanlar” listesinde yer almıştı.

Erzurum Cumhuriyet Savcısı Özalan da 2018’deki kararname ile “mümtazen yükselmeye layık” görülmüştü. Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı da yapan Özalan, Mayıs 2021’de ise Erzurum Cumhuriyet Savcılığı’na atanmıştı. Özalan’ın, FETÖ’ye yönelik inceleme kapsamında kendisinden savunma istenmesinin ardından Erzurum’a atanması ise dikkat çekti. Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Erkılıç ise Ağustos 2019’daki kararnamede yine “mümtazen yükselmeye layık olanlar” listesinde yer almıştı. Özalan ve Erkılıç, cumhuriyet savcısı adayı iken Kasım 2014’teki kararname ile savcılık görevlerine atanmıştı. Küçükçekmece Hâkimi Azap da 2018 Nisan kararnamesinde derece terfisi yapmış ve adı “mümtazen yükselmeye layık olanlar” arasında yer almıştı. İzmir Vergi Mahkemesi üyesi Kemal Babaoğlu ise mayıs ayında Erzurum’dan İzmir’e atanmıştı. Yargıtay Tetkik Hâkimi Mehmet Uçar, 2019 Ağustos’ta derece terfi yapmış ve “mümtazen yükselmeye layık” görülmüştü.” (6)

Bu savcı ve hakimler “C defterine” kayıtlı olarak “mümtazen yükselmeye layık” kabul edilenler ki, “iş, müşgil oldu” aslında bu durumda. Şöyle ki, 675/1 sayılı ve 05.04.2017’de kabul edilen “Hakim Ve Savcıların Derece Yükselmesi Esaslarına İlişkin İlke Kararı”nında şöyle yazmaktadır:

“- MADDE 7 - (1) Kurul, yükselmeye layık gördüğü hâkim ve savcıları;

Yükselmeye layık,

Tercihli yükselmeye layık,

Mümtazen yükselmeye layık,

olmak üzere üç kısma ayırır ve birer deftere yazarak kendilerine tebliğ eder.”

Tahmin edileceği gibi üç defter bulunmakta ve “mümtazen yükselmeye layık” olmak “muazzam harika iş çıkarmak” anlamına geldiği gibi, “C defteri” de bir nevi “HSK’nın altın çocukları”nın kaydedildiği defter olmakta.

“C defteri”ne kaydolan hakim ve savcılar, hani şu “iş yükü” denilen goygoy var ya, işte onu takmayan, o bahaneye sarılmayan, neredeyse kendisine devredilen ve verilen işlerin %80’ini halleden, geride iş bırakmayan, “köpek” gibi çalışan hakim ve savcılar oluyor dersek, yanılmış olmayız herhalde. Bu altı kişinin dışında olan, aynı kararla ihraç edilen Fethiye savcısı Aykut Keser, (linkini aşağıda verdiğimiz) 2019 Ağustos HSK Kararıyla “A Cetveline” kayıt edilip “yükselmeye layık” statüsüne kavuşmuş; “A defteri” de köpek gibi çalışmaya teşne” anlamına geliyor herhalde argo tabirle.

GKB İstihbarat eski başkanı general eskisi İsmail Hakkı Pekin’in, “bunlar (Fetöcüler) dil bilen, iş bilen, saygılı, işi, lafı ikiletmeyen, verilen emir ve işleri hemen yapan, yabancı dilleri olan subaylar, onlarla çalışmayı kim istemez” (7) sözü aklımıza geliyor. Demek adalet bürokrasisi içinde de –bu misaller gibi- “mümtazen yükselme” seviyesinde, köpek gibi çalışanlar olması, bunların FETÖCÜ olması da normal, diyelim.

Fakat ortaya iki problem çıkmakta tabii:

“1: Bu on üç hakim ve savcı “terör örgütü iltisak, irtibatı” sebebiyle ihraç edildiğine göre, şimdiye kadar baktıkları TÜM DOSYALARIN YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ, YENİDEN YARGILAMAYA TABİİ TUTULMASI GEREKMEKTEDİR.

“2: 17/25 ve Selam Tevhit Dosyası’nı yürüten polis ve şeflerinin meslekten ihraç edildiklerini ve yargılandıklarını biliyoruz. Yine bu esnada onların aldıkları “terfiler” gündeme gelmiş ve bunların “kumpas davalar” ile terfi ettirildiği yazılıp çizilmişti. Sadece “sormak” için yazıyoruz, önceki HSK’nın verdiği “mümtazen yükselmeye layık” kategorisindeki “köpek gibi çalışan” ve ama Fetöden ihraç edilen 13 (ve en önemli 6) hakim ve savcının “C Defterine” kayıt edilmesi de acaba böyle olabilir mi? Halen karar yazan HSK, işi bitmiş önceki dönem HSK kurulu hakkında bir soruşturma yapacak mı? Evvelki dönem HSK tarafından terfi ettirlen on üç kişi bulunduğuna göre, daha önceden terfi ettirilmiş ama bulunamamış kaç hakim ve savcı vardır diye de düşünmek gerekiyor.

Dönemi içerisinde aldığı kararlar ile yaptığı terfiler üzerinden atanan birtakım hakim ve savcıların “Fetö borsası”, “menfaat” ve “fetö irtibatı” olduğu sabit olan geçmiş dönem HSK üyeleri, soruşturma içine alınacak mıdır yoksa “kol kırılır, yen içinde kalır” mı denilecektir, göreceğiz.

Notlar:

Dinleme Parçası: https://www.youtube.com/watch?v=vXwNVcCEGXE

“1. 31.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7145 sayılı Kanun’un 26.maddesine göre olmuştur. 7145 sayılı Kanun’un 26.maddesi 375 sayılı KHK’nın Geçici 35.maddesi, linkteki sayfanın 52 ve 56. Sayfalarında yeralmaktadır: https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/4.5.375.pdf

“2. https://www.aa.com.tr/tr/gundem/hsk-13-hakim-ve-savciyi-feto-irtibati-nedeniyle-meslekten-ihrac-etti/2383003

“3. https://twitter.com/sorhan13/status/865947028181975042?s=20

https://sorhan13.tumblr.com/post/160814557375/hsk-%C3%BCye-se%C3%A7imi-ve-i-sim-benzerli%C4%9Fi-song%C3%BCl-yazar

4. https://odatv4.com/makale/yeni-hsk-uyesi-feto-tutuklusunun-ofisinde-calisti-1905171200-116142

“5. https://www.hsk.gov.tr/Eklentiler/Dosyalar/eeadf1ee-e746-44b2-8108-a1d301398144.pdf

“6. Bakırköy Savcısı Şeref Murat Erkılıç’ın “mümtazen yükselmeye layık” olduğu linkin 11. sayfasında: https://www.hsk.gov.tr/Eklentiler/files/2019%20A%C4%9EUSTOS%20D%C3%96NEM%C4%B0NDE%20DERECE%20TERF%C4%B0%20YAPAN%20CUMHUR%C4%B0YET%20BA%C5%9ESAVCI%20VE%20SAVCILARINA%20A%C4%B0T%20TERF%C4%B0%20SONU%C3%87LARI.pdf

“7. https://www.youtube.com/watch?v=_ldupXqYbwU

Görüş: İbrahim Haceviç

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 05 Şubat 2023
İmsak 06:38
Güneş 08:04
Öğle 13:23
İkindi 16:06
Akşam 18:32
Yatsı 19:53
Günün Karikatürü Tümü