global iktisadî sistemin kilit taşı: suudî arabistan Haberleri