Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerden sonra Türkiye genelinde daha çok “nasıl sağlam bina yapılır?” sorusu sorulmaya başlandı. Yıllarca betonarme binaların tehlikeli ve kısa ömürlü oluşundan bahseden Mimar Serkan Akın ile yeni bir ev modeli üzerine bir röportaj gerçekleştirdik.

HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu: Türk-Kürt kardeşliği ancak İslâm çatısı altında sürdürülebilir... HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu: Türk-Kürt kardeşliği ancak İslâm çatısı altında sürdürülebilir...

Mimar Serkan Akın’ın röportajından pasajlar:

Betonarme öldüren bir teknolojik bağımlılıktır. Türk toplumuna nasıl ev yapılır, nasıl inşa edilir, nasıl mahalle ve şehir inşa edilir, toplum nasıl inşa edilir gerçeği unutturuldu.

 ►Bir: Türkiye'de gayrimenkul değer artışı, betona dayalı ve ranta dayalı inşaat ekonomisinden vazgeçilecek.

 ►İki: Türkiye'de imar rantı üzerinden siyasetin finansmanından vazgeçilecek.

 ►Üç: Türkiye'de büyük kent yasasından ve büyük kent mantığından vazgeçilecek. Türkiye'de olmayan şehir yasası el birliğiyle çıkartılacak. Anayasal ölçekte düzenlemeler yapılarak şehir tanımlamaları yapılacak ve büyük kentler kesinlikle parçalanarak küçülecek.

 ►Dört: Kesinlikle Anadolu'da yeni iskân alanları açılacak. Çorak arazilerde, tarım arazisi olmayan yerlerde yeni şehirler kurulacak.

 ►Beş: Mevcut şehirler anayasa ölçeğinde bir kanunla birlikte mülkiyete ve imar haklarına, inşaat tekniklerine ve teknolojilerine ve mevzuata neşter vurulacak. 

İnsanların imar diye bir hakkı yoktur. İmar bir sorumluluktur. Dolayısıyla Türkiye'de ranttan vazgeçilecek ve insanların olabildiğince müstakil parsellere ulaşabilecekleri kent düzenlemeleri yapılacak. Ondan sonra bu şekildeki düzenlemelerle bir toplumsal mutabakata ve toplumsal barışa varırsak bunu yapacağız. Yani bunu ben tek başıma yapacak değilim ya da bunu devlet tek başına yapacak değil ya da bu millet tek başına yapacak değil. Bu bütüne ihtiyaç duyan bir mesele.

Kesinlikle yıkılan şehirler terk edilmemeli. Kırsal alanlara acil plansız yapılar kurulmamalı, imar yönetmeliğinde değişiklik yapılarak yüksek teknolojinin önü açılmalı, betonarme inşaat oralarda yasaklanmalı. Kırsal alanlarda bağımsız bölüm teşkil edilmemeli. Yani kırsal alanlara site yapılmamalı ve kırsal alanların gelişme alanları genişletilerek köylere ve kırsal alanlara dönüş planlı bir şekilde yapılmalı. Ama betonarme, kesinlikle kırsal alanlarda ve bundan sonra yapılacak şehirlerde yasaklanmalı. 

Röportajın tamamı için TIKLA