Ölüm Odası B/Yedi: Kanatlı Yılan (Yevmiye: Bomboş Devir) - 268

Ölüm Odası B Yedi 09.07.2015, 13:25
Ölüm Odası B/Yedi: Kanatlı Yılan (Yevmiye: Bomboş Devir) - 268

MEDHE LÂYIK TAKDİM-KKM: 3742: DERVİŞ MUHAMMED-442 mührü. “En büyük ebcedle”… Süryanice, TAEM-İkiz doğurmak: 442: VELUT-Lâtince, “Birbirinin aynı”. (Velûd: Çok eser veren… Salih Mirzabeyoğlu: 1441: Necib Fazıl Kısakürek)… Süryanice, HUVOYUTO-Kâinat. Alem. Dünya: 442: SRİKO ZABYO-Süryanice, “Bomboş Devir”… Süryanice, MEHDO-Tez: 55: NECİB… YEVMİYE: İstikbâl İslâmındır… Ne güzel bir mevzuun var… Allah ne kadar ömür verir, daha ne kadar yaşarım bilmem. Ama senin bizim davamızda bir hayli hisse sahibi olarak görünmen lâzım… Zaten benim bir TAKDİM yazım olacak, bütün hüviyetinle görüneceksin… —“Allah mahcub etmesin efendim!”… Öyle öyle! Benim yanıma senin gibi kimse gelmedi… Cins zekâ… Yüzüne karşı methetmem olmuyor ama, KANIMA girmişsin! Derinliğine, kanıma; bunu görüyorum… Hayatımı sen anlıyorsun… Bu böyle… Sonra öyle devam edersin. Dünya bir kahraman bekliyor; bir fikir kahramanı… Hadi bakalım inşallah! Bizden bekleniyor, bizde de bir fikir adamının YAŞAMAMASI için herşey mevcut… Bu millet FİKİR diye birşeyden anlamıyor, ama Allah ne gösterir… Biz fikircimizi yetiştirmeye bakalım… BOMBOŞ bir devirdeyiz, bomboş! Ne kadar talihsiz bir nesiliz biz… Süryanice, YAVMO-Gün. Yevmiye. (Kamer menzilleri): 63: CUZAYLO-Süryanice, “Ceylan”. (Hemze, Allah’ın “Mübdi’-Güzel yaratıcı” ismi, İlk Kalem mertebesi, Kamer menzillerinden “Seretan-Yengeç, Nath-Tos vuran hayvan, başvuran bedene, kurbanlık nefs… Nun: Bir harf. Kalem. Kılıç. Balık. Kamer menzillerinden, “Simak-Balıklar, parlak yıldızlar, iki parlak yıldızdan biri, bir şeyi kaldıracak âlet, ruhî aksiyon”a işaret eder)… Süryanice, ABDON-Kayıb: 63: NAVSO MALYUTO GANTO-Dolmabahçe Sarayı. (Bulunan, Derviş Muhammed-442 mührü. “1984’de”: 4741: Firaset-Birşeyi isabetli olarak kavramak, anlamak. Süvarilik. Kaptanlık. “2014 senesinin son gecesi”… İntisar-Hakkını tamamen almak. Öc ve intikam almak. “Müslüman, nefsinde Hak karşısında batıl’ı tasfiye ettiği kadar, dünyadan öc alandır!”: 742:  Büzm-Doğru rey. Kesin karar ve sabır. Sertlik ve kuvvet… Süryanice, Tbac-Öc almak. Aramak. Taleb etmek: 404: Tbac-Batmak. Dalmak. Mühürlemek. Resmetmek).

*

İbranice, REK-Boş. “Atlas, Allah’ın yaratma mahalli”: 221: MÜSLÜMAN… REK: 301: RASİM-Akarsu, dere. Resim yapan. Çizgi çizen. (Hı harfi, Allah’ın “Hakîm-Herşeyi yerli yerince yapan” ismi, Şekil-Suret mertebesi, Kamer menzillerinden “Sarfe-Nurlu bir yıldız” mertebesine işaret eder): 301= 1300: FİKR… Süryanice, SFİKO-Bomboş: 256: NUR. (Da’va Burcu’nda Nun harfinin işaretlediği)… Süryanice, SFİQUTO-Boşluk: 566: SAYYUT NEZLO-Muvazene… KUST-Topalak otu. Sahil. Kıyı. Adla’, kaburga kemikleri. Adalet: 565: ŞEHÎD TAHA CİZRO-Şehid Taha Köktür… SEYYİD ABDÜLHAKÎM ARVASÎ. (Fehim Emrin Külli ile, Keremli Pirlerin Nazarlarına görünen): 1565: BERAN-Semiz ve besili koç. “Tos vuran, başvuran”. (Koç Burcu, unsuru Ateş, yıldız “Merih-Mars”, vücutta tesir yeri Baş-Beyin, simya’da Kül etme safhası. “Kül olan, bir daha yanmaz!”… İspanyolca, Fiebre-Yangın: 298: Hasara-Çevrelemek. Kuşatmak. Akıl kökü)… Süryanice, GELFONO KURFO-Kanatlı yılan. (Hayy: Hayat. Diri. Bir şeyi cem etmek ve kazanmak. Bir kimseyi güzel bir şekilde korumak… Hayye: Yılan… Hayye: Gel, haydi): 1564: MALYOTO FARDAYSO QATADRAMON-Süryanice, “Dolmabahçe Sarayı”… Süryanice, FARFLUTO HEVYO-Kanatlı yılan: 831: SRİKO METHO-Süryanice, “Bomboş Devir”… Arabça, ELF VE ERBAA MİAT-Bin dörtyüz. (Taht-Kürsî. “Abdülhakîm Koltuğu”: 400: Te harfinin ebcedi. Bu harf, Allah’ın “Kaabid-Kısıcı, sıkıcı” ismi, Esir mertebesi ve Kamer menzillerinden Kalb ile ilgilidir): 831: ULUM-U HAFİ-Gizliler, gizlilikler ilmi. Tevafuk ve ebced. (İbranice, Rekam-Boş: 342: Erkam-Rakamlar, sayılar. “Alaca yılan”… Şema’-Yüce, yüksek, âli: 342= 1341: Tıla-i On İranî-Mehdî’yi Hamil On Süvarî… İbranice, Rekan-Boş: 272: Mhamad Msamclo-Süryanice, Derviş Muhammed)

*

Süryanice, BATİLO MENYONO-Bomboş Devir: 612: DERVİŞ MUHAMMED… Süryanice, LO MALYO METKARĞONUTO-Süryanice, “Bomboş Devir”: 2333: DUFNO KİFONOYO-Taştan tabut. “Berzah sabiti”. (Rüya’da gelen mânâ; Esseyyid Abdülhakîm Arvasî Hazretleri’nin)… İŞGAL-İstilâ etme. Zabtetme: 2333: VELİLER ORDUSUNDAN-Üstadım’ın bir menakıb eseri… ŞEKİBA-Tahammüllü, sabırlı: 333: BALİŞ-Altun. Yastık. Nakid. (Süryanice, Baynut Otyono-Harf arası: 293: Sabir-Bir altun ismi; kemâlin… Süryanice, Havronoyo-Gri renk: 293: Bergaman-Ejder. Büyük yılan. “Hayat. Terzi. Davet”… Renk: Şekil. Suret… Şekil, unsurların temin ettiği şey olmak şöyle dursun, bir melodinin değişik âletlerden çalındığı zaman da tanınmasından belli ki, unsurlardan bağımsız olarak var olabilen birşeydir; altunun değerine dikkat… Gri, Abdülhakîm Arvasî Hazretleri’nin tercih ettiği bir renktir… Basir-Görücü. “Esma-i Hüsna’dandır”: 293: Recif-Şiddetli ıztırab… Te harfi, Allah’ın “Kaabid-Kısıcı, sıkıcı” ismi, bir yüzü eşya âlemine, diğer yüzü mânâ âlemine bakan Esir mertebesi, Kamer menzillerinden Kalb’e işaret eder)… Boşnakça, PRAZNİCNİ-Bayram: 333: BŞEL-Süryanice, “Pişmek”. (Yunus Emre: Çiğdik, piştik elhamdülillah)… MİHVER-Merkez: 254: MÜCEVHER-Cevher ile işlenmiş. Elmaslı. Çok kıymetli şiir veya söz. Yalnız noktalı harfleri hesaplanınca çıkan beyt ve mısra. (Yevmiye İbrahim Hakkı Hazretleri’nin Marifetname’sinde, bir şiir kadar güzel başlıklar vardır. Der ki, “Pirlik Rezaletin ve Gençlik Faziletin Beyan Eder”… Şiir idrakına hitabeden, tükenmez maden Takdim yazım: “Kaptan Kusto Müslüman”… Noktalı harflerin ebcedi: 1302: Mirzabeyoğlu… Sabir-Kefil. Beyaz bulut: 302: İ’cazkâr-Mucizeli olmak)… MÜRİD: 254: MHİRO-Üstün zekâlı… Süryanice, Darzumo-Gaga: 1253: YATİRUT SAYDO D’NUNE-Süryanice, “Fazla balık avlama”… Süryanice, RAB HAYLO-Kumandan: 254: ARMACMO-Süryanice, “Dörtyüz”… Süryanice, REMZO-Delil: 254: FRESTO MALYUTO BOGO-Süryanice, “Dolmabahçe Sarayı”. (Mucize eseri, bulunan ve farkına varılan “Derviş Muhammed-442” mührü)… BAYRAM: 254: BERAN-Koç.

*

Süryanice, BATİLO METKARĞONUTO-Bomboş Devir: 2659: GELFONO TFO-Süryanice, “Kanat takma”… Süryanice, MBADRUTO-Ayırma. (Akreb Burcu, unsuru Su, tabiatı Soğuk- Nemli, türü Sabit, yıldızı Koç Burcu ile aynı “Merih”, vücutta tesir yeri Cinsî uzuvlar, cinsiyeti “Dişi-Kabul edici, alıcı”, simya’da Ayırma safhası): 659: OSMAN ZİNNUREYN. (R.A)-İki nurlu mânâsına gelen “Zinnureyn” lâkabı, Allah Sevgilisi’nin iki kızı ile, biri vefat edince öbürünü almasından. (İmâm-ı Rabbanî Hazretleri’nin Baş Halifesi, bâtın yolu ile cihad tavrını birleştiren ve “ona gelen ona da gelir” buyurulan Seyyid Taha Hazretleri’nin Şeyhi, Seyyid Abdullah’la aynı nisbette, Osman Zinnureyn’in torunu Mevlâna Hâlid Hazretleri… Ve Seyyid Fehim Arvasî Hazretleri: “Mesih nefesiyle gönüllere ebedî hayatı üflerdi. Nakşilik mesleğinde Rabbanî yolu, Hâlidî tavrı ve Seyyid Taha tasarrufu üzerindeydi. Ve dört şey bıraktı: Rabbi bilmek, hakkı aramak, gönlü sefalandırmak ve vefa!”… Hazret-i Osman’da, “Haya madeni” vasfı… Haya: Namus. Allah korkusuyla günahtan kaçınmak. Rahmet. Yağmur. “Allah’ın Hayat sıfatı, suya işledi; ve her canlı şey sudan yaratıldı!”: 20: Kef harfinin ebcedi. Bu harf, Allah’ın Şekür ismi, Kürsî mertebesi ve Kamer menzillerinden Nesre ile ilgilidir… Nesre: Kamer menzillerinden iki yıldız. Büyük ve geniş gömlek. “Ölüm. Akl. İp”… Nesr: Arşı taşıyanlardan bir melek. Kartal. Kuşun gagasıyla eti didiklemesi. Yarayı deşmek… Üstadım’dan: Yaran kabuk tutmasın, her ân deş tazelensin / Sen ağla, gafil gülsün, nadan yelpazelensin!”… Nesr: Manzum olmayan söz ve yazı. Çoğaltmak. Saçmak)… HATMİ-Ebegümeci çiçeği: 2659= 1660: BATİLO DORO-Süryanice, “Bomboş Devir”… HASS-Marul. Mehded. (Yevmiye: Marulun göbek yapraklarından olmak isterim!): 660: MÜSTEYKIN-Yakînen ve doğru olarak bilmek… Süryanice, ABLİYO MALYO BUSTONO-Dolmabahçe Sarayı: 661: HADUSO FRİŞO UHDONO-Süryanice, “Başyücelik Devleti”.

*

Süryanice, BATİLO HFUĞYO-Bomboş Devir: 1559: SEYYİD MUSTAFA NUR. (Levha: 31 Aralık 1983: Mustafa… Seyyid… Nur… Böyle bir isim görüyorum; Üstadım, ona, DİYARBAKIR’a mektub yazmış… Mektub diye eski Büyük Doğu’ları okuyorum… Mektub, “burada seni imâ ediyor!” diye benden bahisle geçerken, bunu Büyük Doğu’dan takib ediyorum… Garib bir hâl: Okurken, okumuyormuşum ve bende mevcut olanın yansıması gibi bir şey… Üstadım, torununu o isme ısmarlamış… Arnavutça, Sternip-Torun. “İstikbâl. Dil”: 712: Qaşto-Süryanice, “Cedde, büyükanne”. İstikbâl… Süryanice, Qentron D’rocuto-Buluşma merkezi: 712: Şems-i Paşa-Dolmabahçe Sarayı’nın karşı yakası. “Balık tuttuğum yer”… Süryanice, Netser-Fidan, filiz. Pirinç, birinc: 712: Şroro-Süryanice, “Hakikat”… Süryanice, Qeşto-Duygu. His: 712: Heşto-Süryanice, “Duyu. His”… Süryanice, Qeşto-Yay. Kusto: 712: Murnito-Süryanice, “A’sa. Benzer”… Arnavutça, Nip-Torun: 62: Bâtın-Varis… Arnavutça, Nije-Bir: 712: Miv’ada-İbranice, “Hedef, gidilecek yer”… Süryanice, Yavmo-Devirler, günler: 62: Mehdî)… KAPTAN KUSTO MÜSLÜMAN. (Müslüman: 221: Esfaynico-Süryanice, “Kırmızı”. İdrak… Süryanice, Caqoro-Kökünden söken kimse: 221: Mnashuno-Süryanice, Fetheden): 559: ŞEHÎD TAHA CEQORO-Şehîd Taha Köktür… ERZANİŞ-Hayır ve iyilikler: 1559: SIBGATULLAH-Allah’ın boyasıyla boyanma.

*

Süryanice, BATİLO ZABNO-Bomboş Devir: 515: SIRRI GRİDÎ. (DİYARBAKIR ve Bağdad Valiliklerinde bulunan Sırrı Paşa; Sultan Abdülmecid Han, Sultan Abdülazîz Han, 5. Sultan Murad Han ve Cennetmekân 2. Abdülhamîd Han dönemlerini görmüş… Giritli eşraftan Helvacı Salih TOSUN Efendi’nin oğlu olarak 1844 doğumlu… Kuvvetli bir medrese tahsili… Arabça, Farsça, Rumca dillerini biliyor… Çeşitli Devlet görevlerinde bulunduktan sonra, zamanla Valilik mevkiine yükseliyor: Trabzon, Kastamonu, Ankara, Sivas, ve en son Diyarbakır ve Bağdat valilikleri… Mektubat, Dinler Tarihi, Kur’ân meâli, Mezhebler tarihi, Rüyet-i Barî-Kalb gözüyle Hakkı müşahede, Müfessirlerin hayatı-Biyografisi, Meryem Sûresi’nin; Yusuf Sûresi’nin, İnsan Sûresi’nin ve Furkan Sûresi’nin tefsirleri; eserleri var… Ve, “Nakd-ül Kelâm Fi-Akaid-i İslâm” isimli eseri; en son Kâzım Albayrak tarafından “İlm-i Kelâm’ın Özü” ismiyle seçme tarzında özleştirilen eseri: Baskı tarihi 1987… Sırrı Paşa, “Gridi” mahlasıyla beğenilen şiirler de yazmış… “İlm-i Kelâm’ın Özü” eserini takdim ederken, eseri hakkında tam bir nefs emniyetini gösteren yakışır ifâdesi: “Eser, sahibini ululamaya yeter!”… Sırr-Şiddetli soğuk ve ateş: 290: Bursoyo-Süryanice, “Debbağ, derici, sepici”… İspanyolca, Tez: Ten rengi. “Bürünülen sıfat”… Ten-Deri. İngilizce, On sayısı. “Sıfır. Zirve. Bit”: 451: Salih Mirzabeyoğlu… Sırr-Gizli hakikat. Gizli iş. Herkese söylenmeyen şey. Müşahedetullah’ın mahalli olan kalbdeki lâtife: İnsanın aklının ermediği şey. Allah’ın hikmeti: 260: Xerçeng-Kürtçe, “Yengeç”… Süryanice, Metraknonuto-Arz: 1260: Ribolov-Boşnakça, “Balıkçılık”… Karaçay Malkar Lûgatı’nda, “Muhur-Mühür. Sikke”: 1260: Farfluto Taqen-Süryanice, “Kanat takma”… Gird-Yuvarlak. Hadd-i Zât”: 224: Eşito Malyuto Bogo-Süryanice, “Dolmabahçe Sarayı”… Girde-Yuvarlak”… Girde-Yuvarlak, değirmi. Yuvarlak yastık. Açılmış hamur. Bütün, hepsi, tamamı: 229: Mustafa-Istıfa edilmiş, seçilmiş… Süryanice, Qurubyo-Takdim. “KKM”: 229: Bquryo-Süryanice, “Muayene, Kontrol”… Rüyâ’da gelen mânâ; Üstadım, “Her hafta gelip kontrol edeceğim!” diyor!)… BASTAN-Tarih. Mazi. “Devam eden. Şiir. Rüyâ. Rabıta”: 515: BUHONO NAFŞO-Süryanice, “Zihin Kontrolü”… HAŞUR-Her malın değerini bilen tacir: 515: İBDA DİYALEKTİK(İ)… NAKŞİBENDÎ İBDA: 3525: ŞEHÎD Taha Cizro + SEYYİD Fehim Arvasî + ESSEYYİD Abdülhakîm Arvasî + NECİB Fazıl Kısakürek-SALİH Mirzabeyoğlu… Süryanice, HAFO HUTUĞYO-Yeni Devir: 1525: ŞEKÛR-Çok şükreden. “Şükürleri kabul eden mânâsında Allah’ın 99 güzel isminden biri.”. (Allah’ın Şekür ismi, Kürsî mertebesi ile ilgilidir… “Abdülhakîm Koltuğu”nu hatırla… Hamdî-Hamdeden. Allah’ın “Hamd edilen” mânâsında 99 güzel isminden biri: 62: Mehdî)… TESNİYE-Bir şeyi kolaylaştırmak. (Yevmiye: Nakşilik, bütün incelikleri toplayan en kolay yol!”… Veli sözü: Hacegân tarikatinde vaktin icabı neyse ona göre davranılır. Zikir ve murakabe, ancak Müslümanlar hizmet edecek bir mevzu kalmadığı zaman tatbik edilir!): 525: HEME EZ DOST-Herşey O’ndandır. “Vahdet-i Şühud, İmâm-ı Rabbanî yolu”… Süryanice, ŞUROYO-Mukaddime, takdim: 528: ŞEKAGİNTA-İbranice, “Altmış”. (Büyük Doğu: 1060: Sin harfinin ebced değeri. İnsan… Sin harfi, Allah’ın “Muhyî-İhya eden” ismi, Su mertebesi, Kamer menzillerinden “Neaim-Nimetler, ihsanlar, evetlemeler, rahatlık, gölgelik yer”e işaret eder… Her gölgede rahatlık vardır; irşad mahallidir… Neayim: Kamer menzillerinden 4 nurlu yıldız… Şast-Altmış sayısı: 790: Şast-Balık oltası. Terzi yüzüğü… Yağmur: Rahmet. Sızma. Solucan. Dere. Yılan… Süryanice, Şuşo-Solucan. Meyan kökü. “Miyan, beyin”: 612: Derviş Muhammed)
 

DOLUNAY DEVRİ

 
LEVHA: 1 Şubat 1985… FAİK ERDİŞ, yatakta elimi tutuyor… Bir ânda kalbim duruyor… Abdülhakîm Arvasî Hazretlerini düşünerek, hiç paniğe kapılmadan tevekkülle kendimi salıyorum… Şiddetle cezb ve bir ânda kayboluyorum… Bir ânda uyanmışım gibi gökteyim… Yol alırken Ay ve yıldızlar… Dikkat edince, AY’ı GÜNEŞ’e benzetiyorum… Gecede yıldızlar ve Ay renginde Güneş… İçime MAVİ AY doğuyor… Aklıma, bir gece odamda resim yaparken, MAVİ GÜNEŞ’in çok tesirli bir ilhâmla görünüşü geliyor ve içinde bulunduğum durumun onun gerçeklenmesi olduğunu düşünüp hayret ediyorum… Ve hatırıma, Üstadım’ın “Her gece rüyâmı yazan sihirbaz / Tutuyor önümde bir mavi ışık!” mısraları geliyor… O ânda gerisin geri yatak odasının penceresindeyim ve ÇATI’nın SAÇAĞI’ndan göğü görürken yataktayım… Uzaktan kumandalı oyuncak gibi, karyolanın ayak ucuna savruluyorum… Zeyn-âb beni teskin etmek istiyor ama, ben cezbenin kesilmemesi için bir davranışta bulunmuyorum… Yere yuvarlanıyorum… Dört ayak giderken cezbe kesiliyor… İki kişi kollarımdan tutup sanki beni götürecek… Yerde bir KEDİ var… Gitmemek için direniyorum… Önümde ANNEM var… Götürülmek gerektiği üzerine bir şey söyleyerek, yürüyor!..

*

Süryanice, SFİKO MAŞLMONUTO-Bomboş Devir: 1135: FELKE-Ayın Dolunay şekli… SIMME-Hâlis ve temiz: 135: SIME-Büyük erkek yılan. Bahadır, kahraman. Berk, muhkem kimse… FİDAN. (Levha: 11 Şubat 1985… Bir çukur kazıyorum ve içine fidan dikiyorum; sonra onu sular gibi hacet gideriyorum… Biraz ötede Üstadım, hüzünlü bir çehre ile beni izliyor!): 135: EFCAN-Göz kapakları. Asma çubuklar. Kirpikler. (Levha: 24 Mayıs 1983… Hafif aralık gözkapağı… Dikkat edince, tam gelişmemiş bir kuş yavrusunun yayvan GAGASI oluyor… Uykuyla uyanıklık arası hâlde ve tam bir zevk istilâsı altında, bir yazı okuyorum: “Kuş gagasının bir ân yoğunluğunda dudağa benzerliği, cem’den işarettir!” İşaret’ten sonra “tir” ekini kendim ekliyorum… Tir-Ok. Kirpik: 610: Qarqafto Myakro Uhdono-Süryanice, “Başyücelik Devleti”… Süryanice, Areşqoyo Frişo Malquto-Süryanice, “Başyücelik Devleti”: 608: Batolo Menyono-Süryanice, “Bomboş Devir”… Hatm-Kuş gagası. Uç, burun: 449: Hatim-Hitama erdiren. Sağlamlaştıran. Mühür)

*

Süryanice, D’LOR KŞORO MENYONO-Bomboş Devir: 815: HATARE-Hürmetli ve izzetli olmak… BERHABE-Minder. Döşek. Aynı döşekte beraber yatılan kimse: 816: HODRU-Kendiliğinden… Süryanice, MAGON HEFUĞYO-Bomboş devir: 1206: BEDR-Dolunay. Bir şeyin tamam olması. Sürat etmek. Bir şeyin ansızın zahir olması. TAM ve münasib aza. Dolu şey. İyi hizmet eden köle. (Levha: 10 Eylül 1984… Kâzım Albayrak ile konuşuyorum ve benim misyonum hakkında ona, “benden başka kimse yok ki!.. Bir vücutta sağlam kalmış tek organ gibi hissediyorum kendimi!”… Ve sağlam kalmış o organ olarak da, kendi vücudumun sağ bacağı… Süryanice, Caqlo D’yamino-Sağ bacak: 3166: Rahman Sûresi 19-20. âyetler… Süryanice, Şoqo D’yamino-Sağ bacak: 438: Müshanfer-Vasi, geniş, bol… Elbette-Kat’i ve kat’iye yakın hükümlerde kullanılır: 43: Celadet-Metanet. Yiğitlik. Bahadırlık… Süryanice, Catmo D’yamino-Sağ bacak: 571: Sistem)

*

Süryanice, ŞURUYO-Mukaddime. İnhilâl ettiren. (İnhilâl-Çözülüp ayrılma. Dağılma. Erime. Münhal olma: 1120: Elif-Hemze… Deberan: Çözme, eritme, bozma. Bir Kamer menzili; Ha harfi, Allah’ın Ahir ismi, Heba mertebesi ile ilgili… Heba, “şekil veren, ama kendi o şekil olmayan”dır… Yengeç Burcu, unsuru Su, tabiatı Soğuk-Nemli, türü Hareketli, yıldızı Ay, vücutta tesir yeri Göğüs-Karın, cinsiyeti “Dişi-Kabul edici”, simya’da Deberan safhası… Yasin Sûresi, 39. Âyet meâli: “Bedr için de birtakım menziller tâyin ettik. Dolaşa dolaşa, nihayet eski hurma salkımının –kuru, sarı, kavisli– çöpü hâline gelir”… Deberan, hem ayın safhalarının –ve aslında genel olarak “şekil” değişimlerini–, hem de eskiyip çürümeyi ifâde eder ki, hastalıktır, tesirlere maruz kalışı belirtir; simya’da, her ikisini de!): 528: METALUN-Süryanice, “Madenler”… Süryanice, SAHRO HATO-Dolunay. (Bedre: Altun kesesi… Tasavvufta Altun, Güneş’e; Gümüş de Ay’a teşbih edilir… Altun, saflık ve kemâlin temsilcisi; hiçbir müessirin değiştiremediği… Gümüş ise, madenler arasında asliyetini en az değiştiren; hata… Bu hata, “Adem’in hatası, efendiliği görünsün diye idi!” denilen cinstendir; hata-eksiklikler tekâmül sebebi, deberan, daha iyiye intikal için. Ölüm gibi… Atles: Eskimek, yıpranmak: 101: Mahzum-Her delik şey. “Derinleşen”… Yevmiye: Bak sana gömleğimdeki deliği bile gösteriyorum!”… Atlas, Allah’ın yaratma mahalli olan boşluk. Burçlara hisselerini veren bir sema tabakası… Atles, –mecazı hatırla!–, Atlas’a kemâliyle meyilde; yaradılışındaki asliyetle, kol haddi mahfuz… Süryanice, Estaqbel-Olmak: 500: Se harfinin ebcedi. Bu harf, Allah’ın bütün mertebelerde görünen “Rezzak-Rızık veren” ismi, Bitkiler mertebesi, Kamer menzillerinden “Sa’du’l bul’a” ile ilgilidir; değirmen taşının tane dökülen yeri, Kâinat’ın öğüteceği… Amine-“Olsun!” mânâsına gelir: 96: Altun… Olacak olan, kul, meyli ile… Allah’ın ona meyli olmasa, kulun ona meyli olmaz… Mal, “gönlün meyli” mânâsından bir kelime… Ni’me: Mal, sanat… Yunus Emre: “Mal da yalan, mülk de yalan / Var biraz da sen oyalan!”… İş, meyl oyunlarında oyalanmak da, keramet bile olsa, murad Allah, istikamette): 528: METALUN-Maden. Zı harfi, Allah’ın Aziz ismi, Madenler mertebesi, Kamer menzillerinden “Sa’du’z Zabih-Boğazlayan. Kurban kesen. Yakınlaştıran”a işaret eder… Maddî ve manevî, hakikat birdir ve muarife olmuş hakikatler de ona nisbetle görünür bir hayattır; ve her suret, cevherini saklamakla, suretindedir de… Muhyiddin-i Arabî Hazretleri: “Halkın gözünde Hak gizli; eşya görünendir. Ehl-i Kalbte ise, Hak görünen, eşya akılda olandır!”… Eşya âlemi, zamanî, izafî, geçici… Kan: Maden ocağı… Her canlı şey, sudan yaratıldı; herşey canlı olduğuna göre… Zal harfi, Allah’ın Müzill ismi, Hayvanlar mertebesi, Kamer menzillerinden “Sa’du’l Suud”a işaret eder; Mübarek, mübarek yıldızlar, derece almaya… Müzil: Yaratılmış olmakla Allah’tan uzağa atılan; evveli olmayan zamanda yaratılan “ezelî hayvan-beden’e, kurbanlık nefs”, istidadına nisbetle Allah’a yakınlaşmaya memur ucuyla, dünya hâlinin müntehadaki sureti… Ze harfi, Allah’ın “Hayy-Hayat veren” ismi, Heba mertebesinin temsilcisi Hava mertebesi, Kamer menzillerinden “Zi-Zu”ya işaret eder; sahib olmaya)… Süryanice, SAHRO HATO-Dolunay. (Sahr-Maden kütlesi. Kaya. Yazı: 269: Hayran-Hayret eden. Takdirkârlığından dolayı şaş kalmış… Ruzane-Gündelik. Yevmiye. “Kamer menzilleri”: 269: Sidre-Ağaca teşbih edilen yedinci kat gökte bir makam ismi… Üstadım’ın Çile isimli şiirinden: “Ey yedinci kat gök, esrarını aç!”… Encire-İncir meyvesi. Tin. Kavşak: 269: Cüsur-Köprüler… Bayramiyye-Bayramlık: 269: Ceniver-Sırat köprüsü… Bir veli, insan halihazırının sırat köprüsünden daha ince bir yoldan geçmeye benzediğini ihtar eder; buradan ne götürüyorsan, hâlin o olacak): 1511: SATEN-Süryanice, “Atlas kumaşı”… ZAYH-İncir ağacı. Kavşak. (Arnavutça, Kthese-Kavşak: 571: Şeriat): 1510= 511: KARURE-Gözbebeği… ŞAHVAR-İri cins inci. (Allah Resûlü; insandan murad. Ezel): 512: İKTİMAM-Görünür, bilinmez “Sır”… İSBAT-Bir hastalığın devamlılığı, müzminliği. “Seretan-Nath”: 512: İSBAT-Doğruyu delil göstererek meydana koymak. İtiraf, ikrar ve tasdik eylemek. Bâkî ve payidar kılmak. (Ayet meâli: “Güneş ve Ay, gece ve gündüz Allah’ın delillerindendir!”… İmam-ı Rabbanî Hazretleri: “Zahirî beş hassenin-duyunun akıl işinde tesiri olmadığı, yâni aklın gördükleri, zâhirî aletleriyle anlaşılamadığı gibi, Şeriat ölçülerinin üstünlüklerinin mahiyetleri ve üstünlükleri de akılla anlaşılamaz. İlim akla bağlıdır, bu yüzden kâfi gelmiyor!”… Ölçü meâli: “İslâm kalbin yoludur!”… Akıl, işi tahdit ile tek bir esasa bağladığı için kâfi gelmiyor… İmam-ı Azam Hazretleri’nin, “İmân tam olduğu zaman ispat yoktur!” sözünde, imânın ne olması gerektiği üzerinde uyarmak lâzım… İmam-ı Rabbanî Hazretleri: Allah Resûlü’nün Haktan getirdiği ve bildirdiği şeylerin hepsi, bütün hâlinde BEDAHET ifâde eder. Allah’ın vücudu, birliği ve Peygamberi’nin doğruluğunu idrak kuvvetinin mânevî marazlardan ve kötü illetlerden uzak olduğu nisbette bedahete yaklaşılır. Bedahete yaklaştıkça da, fikir ve delil kıymetten düşer, lüzumsuzlaşır. İdrak kuvvetinde fikir, nazar, delil ve ispat, ancak illetin vücudu ve marazın tezahürü zamanında olabilir!”… NEFY-İ İSBAT, Kelime-i Tevhid’te olduğu gibi, asıl ve devamlıdır; bunu isbata dair aklî deliller ise, iş bedahete-“rüyet”e dönüştükçe, lüzumsuzlaşır… Hazret-i Ali’nin sözü: “Ben, görmediğim Allah’a ibadet etmem!”… Aslın aslında imân budur!)… QUNOCO SAHRO-Süryanice, “Mavi Ay”: 345: İMAM-I RABBANÎ. (Hadîs: Ümmetimin âlimleri, Ben-i İsrail Peygamberleri gibidir!)… Süryanice, LO METHAZYONO-Gizli sır: 511: BATOLO ZABNO-Süryanice, “Bomboş Devir”.

 *

Süryanice, SAVGAVNO SAHRO-Mavi ay: 458: D’LO SKOLO METKARĞONUTO-Süryanice, “Bomboş Devir”… Süryanice, QAVMTO-Gövde: 458: GAZYUNO ŞUNOYO-Süryanice, “Ölüm Odası”… İbranice, ANOT-Ses, yankı. (Yevmiye: “Yankı” kelimesini severim!): 1457: VOLİTO-İbranice, “Her taraf uçuşmak, acele etmek, hızlı davranmak, etrafta dolaşmak, etraftan ayrılmadan üzerinde uçmak, heyecanlanmak, süzülmek”… Süryanice, TULİQO-Mükemmel: 1457: TARQO MYAKRO MALQUTO-“Başyücelik Devleti”.

*

Süryanice, ZORUQTO SAHRO-Mavi Ay: 637: BD KAFTANI. (Rüya’da gelen mânâ; bana giydirilen Bolu Dağı Kaftanı)… REHAFEŞAN-Kurtarıcı: 1636: RİŞO MRAYMO QATMUTO-Süryanice, “Başyücelik Devleti”… Süryanice, RMO KİRAT İDO-İmza almak. “Mühür bulmak”: 1896: Füyuz-Feyizler. İnayetler. Keremler. Suyun çoğalıp taşması. İnsanın içindeki gizli şeyleri saklamayıp izhar etmesi. Bir haberin fâş ve şâyi’ olması.

*

Süryanice, QUNOCO SİNO-Mavi Ay: 1202: GELFONO HEVYO-Süryanice, “Kanatlı Yılan”… Süryanice, LEKSİQUN-Lûgat Kitabı: 1202: GAREB-Gümüş kadeh… Süryanice, SOSGAVNO SİNO-Mavi Ay: 314: DUFNO SAQİFO-Berzah sabiti… Süryanice, D’LO SKOLO ZABNO-Bomboş devir: 314: RİŞONO MYAKRO UHDONO-Başyücelik Devleti.

*

Süryanice, ZRİQO SİNO-Mavi Ay: 1354: FRESTO MALYO BUSTONO-Süryanice, “Dolmabahçe Sarayı”… Süryanice, ŞVOLO-Hâdise: 1355: QROBO TİBOLOYO TRANOYO-Süryanice, “İkinci Dünya Savaşı”… Süryanice, GŞİMO-Cisimlenen: 1356: DERVİŞ MUHAMMED-332 mührü.

*

EZRAK-Gök renkli, mâvi. Saf ve temiz su: 308: ARVASÎ… Süryanice, QUNOCO ŞEMŞO-Mavi Güneş: 1722: ABDÜLHAKÎM KOLTUĞU… “Allah ve Resûlü’ne eza edenler” ve Allah’ın Süleyman Aleyhisselâm’da tecelli eden “Rahman” ismi gereği, “Kulun dua ve amellerini, tesbihatını kendi üstüne vacib kılması” ve dileğini yaratması şeklindeki âyetler, “dişi-alıcı” Güneş ve O’nun karşısında “Dişi-Alıcı” Ay’ın, “Hakk’ın Hak üzerinde kaimliği” hakikati, onların birbiri üzerindeki müessirliğinin “nasıl”ına da misâl; Güneş’in Allah ve Ay’ın Allah Sevgilisi’ne mecaz oluşunu ve yine Altun ve Gümüş mecazını ve suretleri hatırla… Veda Haccı’nda, “Dünya’nın neşesi gitti, kedureti kaldı!” buyuran Allah Sevgilisi’nin sözü de… İngilizce, BLUE-Mâvi. Keder. “Kabz”. (Allah’ın “Kaabid-Kısıcı, sıkıcı” ismi, Kamer menzillerinden “Kalb” ile ilgili): 1044: DERVİŞ MUHAMMED-442 mührü ebcedi… DERVİŞ MUHAMMED-442 mührü: 1054: AHMED-Allah Sevgilisi’nin İncil’deki ismi. (Büşra: İncil. Müjdeci… Beşir: Müjde veren. Cemil. Allah Sevgilisi’nin bir vasfı)… Süryanice, YAVMO-Gün. Gündüz. Güneş: 1054: CİNN-Gizliler, gizlilikler mertebesi, Allah’ın Lâtif ismiyle ilgili. (Üstadım’dan: Bende sıklet, sende letafet / Allah’ım affet!)… NECİB: 55: MEHDO-Süryanice, “Tez”.

*

LEVHA: 12 Kasım 1983… Üstadım’ı görüyorum… Bir şiir okuyor… Aklımda kalan: “Bu gençlik, nur gençlik!”… Ben de, onun fikrinden hemen fikir üretme mizacımla ona, “Aslında herkes Allah’ın nuruyla görüyor!” diyorum… Ve Üstadım’ın bir şiiriyle kendi şiirim arasında bir benzerlik buluyorum… Onun şiirinden aklımda kalan: “Şeriat… Allah… Yaregar / Sessiz…”… Noktalı yerler, unutulan kelimeler… Tam “Yaregar” kelimesinde, kalbime “Ebubekir” diye bir isim doluyor!.. 


Baran Dergisi 453. Sayı 
 

Yorumlar (0)
21
açık
Namaz Vakti 22 Haziran 2021
İmsak 03:24
Güneş 05:25
Öğle 13:11
İkindi 17:11
Akşam 20:47
Yatsı 22:38
Günün Karikatürü Tümü