Zuhal Yıldızı - Gezegeni - Satürn

Satürn ve Jüpiter’in 800 Sene Sonra Kavuşması Vesilesiyle Ölüm Odası B-Yedi’den Seçme Zuhal ve Müşteri Yıldızları Bahisleri -I-

Ölüm Odası B Yedi 05.01.2021, 22:33 05.01.2021, 22:46
Zuhal Yıldızı - Gezegeni - Satürn

Uzza: İslâmdan önce kâfirlerin büyük putlarından biri: 87.

Uzay: Feza. Gök cisimlerinin ve yıldızlarının bulunduğu boşluk, mekân: 88= 1087. Keyvan: Satürn-zuhal gezegeni. (Zühul: Öc ve intikamlar... Zühul: Unutmak... Zühul: Uzaklaşmak): 87.

Mübhem: Gizli. Belirsiz. Karışık. İmkân ve ihtimâllere açık: 87.

Elyevm: Bugün. Hâlâ: 87.

Fezz: Yalnız şey. Bir kimsenin yalnız başına olması. Hafif. Geri dönmek. Buzağı: 87. İzzî: Tahammüllü sabırlı kimse: 87.

Hamdele: “Elhamdülillah” demenin kısaca ismi: 87.

Bedayi: Yeni ihdas olunmuş, görülmüş şeyler. (İBDA): 87.

Mümecced: Şereflendirilmiş: 87.

Buside: Öpülmüş. (Kabul edilmiş): 87.[1]

*

METALİ’-Matlalar. Tulu’ edecek yerler veya zamanlar. Güneş veya benzerinin doğduğu yerler. İlm-i Nücum’da, herhangi bir yıldızın görünüşü zamanı. (Arz’ın Güneş etrafında gezmesinde, 20 Mart’ta bulunduğu noktadan geçmek üzere başlangıç kabul edilen daire ile bu yıldızın Semavî istiva dairesi üzerindeki ara kesitlerinde görülen kavis... Metali’, bâtın yolunda “temizliği nisbetinde de yükselme” demektir... TAHİR, Da’va Cetveli’nde TI harfi ile işaretlenen Allah’ın bir ismidir... TI’nın ebced değeri: 9... Bid’: Birden dokuz kadar sayılar...Âhâd: Birler. Birden dokuza kadar sayılar... Ahd: Asır. Devir. Tehvid. Mukavele. Vasiyet. vad etme. Vefâ. Yemin. Misak... Lâtince, Metal: Madenler... Yıldızlar ve madenler: Güneş-altın. Merih-Demir. Zühre-Bakır. Ay- Gümüş. Müşteri-Kalay. Zuhal-Kurşun. Utarid-Civa): 150: Duracak yerler. Konak. Menziller. [2]

*

MEVLÂNA Celâleddin-i Rumî Hazretleri’nin sözü diye hatırladığım: “Benim nurum Zuhal yıldızı gibi, haşereleri defeder!”... ZUHAL: 45: MEH-Ay. Kamer. Senenin 12’de biri... LÜHA-Gümüş, sembolü Ay. Bahşiş, hediye: 45: AMİD-Diyarbakır. “Bakır’ın sembolü Zühre”... TAHLİYE- Boşaltmak. Temizlemek. Vavî. Acıktırmak: 45: EDM-Üns tutmak, ittifak etmek, birleşmek. Islah etmek... JÜGAL-Kömür. Fehm. Anlayış: 1044= 45: ÂDEM-İlk insan ve ilk Peygamber... DEMG-Başı, dimağa eriyinceye kadar yarmak. “Bintasya, hissi müşterek, zâhir ve bâtına bakan berzah”: 45: İLAC-İçeri sokma, kabul ettirme... HABİKE-Samanyolu. Kehkeşan. Çizgi: 45: ZEVAİL-Yıldızlar. Zeval bulanlar. (İnfitar Sûresi’nin birinci âyetinin meâli: “Bir de görülür ki, semavat yaratılmış”... Semavatın insan bedeni olarak tavsifi-insan bedeninin semavat tasviriyle tavsifi, neticede bedenin-cesedin, semavat gibi zevali; İnfitar Sûresi’nden İnşikak Sûresi’ne, temas edilen bu mânâ... Yunus Emre’den: “Yunus öldü diye sala verirler — Ölen hayvan imiş âşıklar ölmez!”... Cesed, nef[s]siz kalır; ölmek... Cesed, bütün uzuvlarıyla nefsin ruh kutbu irâdesine tâbi olur, – tıpkı irâde sahibi olmadığı için hiçbir itaatsizliğinden bahsedilemez madde ve madde kümesi gibi–; bu ölüm, cesed yönünden ölüp de ölmeyenlere âit... Bir de, cesedin zevalinden sonra, mümin veya kâfirin ruhanî mahiyetleri ile ölümsüzlüğü; ölümü tadmış olanlar... “Aşk ölmez” buyuran Yunus Emre’nin duyurulan ölümü, velilik kasdında; kendini mücerret bir şahıs yerine koyarak, böyle duyuruyor!)... [3]

*

BESTE-Bağlanmış. Bitiştirilmiş. Bağlı. Kapalı. Tutucu, tutmuş. Donmuş. Pıhtılaşmış. (Best- Döşemek. Yaymak. Neşr. Nesr. “Kef harfi, Kürsî”: 71: Zeyn-Ab. “Hoş su”... Best-Düğüm: 462: Zemherir-12 Aralıktan 31 Ocak’a kadar olan şiddetli soğuk... 12 Aralık 31 Ocak arasında, Yay, Oğlak ve Kova Burçları var: Kavs, Cedî ve [Delv]... Yıldızları, “Müşteri, Zuhal ve Zuha!”; vücutta tesir yerleri, uyluk ve kalçalar, Dizler ve eklemler, Bacaklar ve ayak bilekleri... Simya safhasında: İBDA, icad, kemer –Mayalandırma– Çoğaltma... İngilizce, Best: En iyi, en güzel... Beste: Şarkının makam ve ahengi): 467: TEMYİZ-Belirsiz olan kelime ve sayıları belirli hâle koymak. Bir şeyi diğerinden seçip –ayırıp– tarif etmek... DESTEC-Kola takılan bilezik: 467: MEHDÎ Muhammed Mirzabeyoğlu... SERVER-Reis. Baş. Başkan. Seyyid. (Abdülhakîm Arvasî Hazretleri): 466: ÜSTAD-Necip Fazıl Kısakürek. [4]

*

Mevlâna Hazretleri: Ben ZUHAL yıldızı gibi haşereleri öldürürüm!”... Zu-hâl: Hâl sahibi): 770: TASARRUF-Sahib olmak, idare etmek. Kullanma hakkı. Bir şeye karışıp müdahale etmek. Tasavvufta ruhî kuvvetle gerçekleştirilen, teshir. [5]

*

ZUHAL yıldızı “Kova-Delv” ve “Oğlak-Cedî” Burçlarında... Cedîd: Yenileyici. İhyâ edici... [6]

*

Ye harfi, her mertebeye ona mahsus hissesini veren Allah’ın “Rabb” ismi, Sema tabakalarından Birinci Sema ve yıldızı “Zuhal”, Kamer menzillerinden “Kîvan-Baca delikleri”ne işaret eder... Zuhal yıldızı, Kova Burcu’nda sabit yıldız, Oğlak Burcu’nda hareketli olarak görünür. Kova Burcu’nda tesir, “bacaklar ve ayak bilekleri”ne, Oğlak Burcu’nda tesir, “dizler ve eklem yerleri”ne; bunlar Simya’da, mayalandırma ve çoğaltma safhaları, “oburluk”... Külhan Lûgatı: 2131: Osmanlı Lûgatı... Tekel: Tek-El... Büyük Doğu: 1061: Tek-El... Rüya’da gelen mânâ: “Tekele kabadayılığı getiren benmişim!”... Büyük Doğu İdeolocyası’ndan: Allah Resûlü’nün, bir gazada yersiz bir gururu tâkib eden ilk şaşkınlıktan, hattâ paniğe benzer bir hâlden sonra, tek başlarına ileriye atılıp bütün Sahabîleri geriye dönmüş ve peşlerine düşmüş görünce söyledikleri bir söz vardır: İşte şimdi ocak kızıştı!)... [7]

*

“ÇOK SİGARA İçtiğinizi Duyduğum Zaman Anlamıştım!”: 3902: QATİFTO-Süryanice, “Halı”. (Haml- Halı: 1078: Levh-i Mahfuz... Hakîm: 78: İbda)... İBŞARAT-Müjdelemeler: 905: AZERD-Boya, renk. (Renklerin ilgili oldukları yıldızlar: Mavi, Utarid. Kırmızı, Merih. Beyaz, Zühre. Sarı, Güney yıldızı. Yeşil, Ay’ı. Siyah, Zuhal. “Abranî-Ağlayıcı” denilen Gri, Müşteri yıldızı... Mavi renk; Kelime-i Tevhid’in nuruna işaret eder... Kırmızı renk; “Allah” isminin nuruna işaret eder, bu sebeble “Celaliyye” denir... Beyaz renk; “Hu” zamirinin nuruna... Sarı renk; “Hakk” isminin nuruna... Yeşil renk; “Hayy” isminin nuruna işarettir... Siyah renk; “Kayyum” isminin nuruna işarettir... Gri renk; “Kahhar” isminin nuruna işaret eder)... ABRAN-Gri renk. Renksiz. Ağlayan: 333: İNFİRAĞ- Boşalma... Süryanice, LO MALYO METKAĞONUTO-Bomboş Devir. “Fırsat Devri”: 333: BŞEL- Süryanice, “Pişmek”... Baliş-Altun. Nakid: 333: Şekiba-Sabırlı. Tahammüllü... Üstadım’ın eseri, VELİLER ORDUSUNDAN: 333= 1332: İŞGAL-İstilâ etme. Zabtetme... TILA-İ 10 İRANÎ-Mehdi’yi hamil 10 suvari: 332: DERVİŞ MUHAMMED mühründe, ismin altındaki sayı... DERVİŞ

MUHAMMED + TILA-İ 10 İRANÎ: 944= 1943: TAFNĞUTO-Süryanice, “Hakikat”... ESSEYYİD ABDÜLHAKÎM ARVASÎ “Üçışık”ın Vefat Tarihi: 1943: BÜYÜK DOĞU’nun İlk Çıkış Tarihi... Kıpçak Lûgatı’nda, TAN-Mucize: 451: TİME-İngilizce, “Zaman”... Kıpçak Lûgatı’nda, TİME-Hak: 451: TEN- İngilizce, “10 sayısı”... Süryanice, TAN-Sigara içmek. (Yevmiye: Çok sigara içiyorsun, burdan – Erenköy’den– Köprüye yol olur! Ne kadar... —“Üç paket kadar Efendim!”... Çok, çok... Efendi Hazretleri bana, “günde 10 adet içebilirsin!” dedi; keşke yapabilsem... Sen 1 paket içebilirsin... Not: Yani 20 sigara!): 451: SALİH Mirzabeyoğlu... Süryanice, ŞĞORTO-Sigara: 1912: İLTİFAT-Güzel sözle okşamak. Yüz göstermek. Teveccüh etmek. İyilik etmek. Lütfetmek. Dikkat, itina... İFTİLÂT- Ansızın bir işe girişme. Hatıra gelivererek şiir veya söz söyleme: 912: TEBŞİR-Müjdelemek... KAZİB-Ağaç dalı: 912: HORASAN-İran’ın doğusunda bir memleket ismi. (Tıla-i 10 İranî’yi hatırla!) [8]

*

SİYAH renk, Zuhal yıldızı ile ilgili ve Allah’ın “Kayyum-Herşeyin kendisiyle kaim olduğu” isminin nuruna işaret eder, ululuk rengidir... SEKAL: İns ve Cinnin bir ünvanı. “Abdülhakîm Arvasî Hazretleri, Müfti-üs Sekaleyn’dir”... SİYAH SAKAL: 281: NAKA-İ SALİH-Salih Aleyhisselâm’ın, kayanın yarılarak içinden bir deve ve iki yavrusunun çıkması mucizesi... Süryanice, HEDSO GABORO-Fikir Kahramanı: 281: FAR-Süryanice, “Uçup gitmek”. (Keraker-Kuzgun. Karga. “Kur’ân’da renginden dolayı ululuk misâlinde geçmiştir”: 441: Miat-Yüzler. Yüz sayıları... Necib Fazıl Kısakürek: 1441: Salih Mirzabeyoğlu... Salih Mirzabeyoğlu: 1441= 442: Derviş Muhammed mühründe, ismin altındaki rakamın Farsça yazısı... Tayyar-Deniz dalgası. Kanat açan: 1611: Derviş Muhammed... Mükâşif-Keşfeden. Muamma çözen: 441: Teslis-Üçleme) [9]

BÜTÜN FİKRİN GEREKLİLİĞİ: 2154: KAYYUM-Başlangıç, nihayet ve yeniden oluş gibi hâllerden münezzeh, kaim ve daim ve var olan Allah; bütün eşyanın kendisi ile kaim olduğu. “Ve kul plânında Mutlak, Allah Sevgilisi; varlığın, O var diye varolduğu, dünya ve ahirette necat ve iyilikler yolunda cem edici olduğundan, Kayyım’ı. Peygamberler, sahabîler, tâbiler, fakîhler, veliler ve payları nisbetinde mü’min ve müslümanlar, tâbilikleri nisbetinde bu mânâdan”. (Ululuk rengi olan siyah, Zuhal yıldızı’nı sembolize eder; ve Allah’ın “Kayyum” isminin nuruna işaret... Şamî, Rumî, gece, karanlık; siyah... Bütün Fikrin Gerekliliği: 2154: Mehdî Muhammed) [10]

*

(Zahir ve Bâtın, Allah ve kulu, Allah Sevgilisi ve Tâbi olan, “O” ve Ben... Hindu-Esmer adam. Yüzdeki benek, ben. Zuhal gezegeni. “Kova Burcu yıldızıdır. Unsuru, Hava, tabiatı Sıcak-Nemli, türü Sabit, vücutta tesir yeri Bacaklar-Ayak bilekleri, simya’da Çoğaltma safhası”: 65: Deyyan-Kahhar. Herkesin hesabını ve hakkını en iyi bilen ve veren. “Kahhar, Allah’ın 99 güzel isminden biridir”. Hasîb. Hâkim. Hakîm. Kâdir. Raî. “Vâli. Ruh”... Enbiya-Peygamberler. Nebiler: 65: Babeyn-İki kapı. Dünya ve ahiret... Necib-Soylu. Asil. Mirza. “Necib, Allah Sevgilisi’nin bir atının ismidir”: 65: Mekad-Yakın olmak. Yakınlık. “Yay. Kusto”... Muzoğo-Süryanice, “Hava, iklim, ısı derecesi, karışım, sıcaklık, birleşim”: 1065: Nesre- Didiklemek. Saçmak. Kamer menzillerinden biri; Kürsî mertebesi, Allah’ın Şekür ismi ve Kef harfi ile ilgilidir... Mavi, Kelime-i Tevhid nuru ile alâkalıdır!)... [11]

*

TISYAR-Arslan. Sivrisinek. (Süryanice, Aryo-Aslan: 217: Rüyâ... Süryanice, Boqo-Sivrisinek: 19: Gayub-Kaybolmak... Süryanice, Helmonoyo-Rüyâ gibi: 154: Derviş Muhammed-Zerrede ve küll’de, Mürşidi Allah olan “Allah’ın Sevgilisi”... Zamir-Bir şeyi gizlemek. İç. Şeriatin iç yüzü. Kalb. Gaye: 1050: Muhibb-Seven. Dost. Hayrı isteyen... Muhibbî-Muhibb ile alâkalı: 64: Mehdiyye-Mehdiye âit ve müteallik. Hediye, armağan... Zamir: 248: Mühr): 710: HAMİS- Beşinci. Perşembe günü. (Süryanice, Şmo Menyonoyo-Sayı: 525: Şehîd Taha Cizro + Seyyid Fehim Arvasî + Esseyyid Abdülhakîm Arvasî “Üçışık” + Necib Fazıl Kısakürek + Salih Mirzabeyoğlu... Perşembe günü, “İnsanî Hakikatin Perdeleri’nde, İsâ Aleyhisselâm gaybı ve Perdeleri “Siyah”... Siyah renk, Zuhal yıldızı ile ilgili ve Allah’ın “Kayyum” ismi nuruna işaret eder... Siyah: Şamî, Rumî, Batı, Gece. Karanlık. İstikbâl... Süryanice, Hato-Yeni Devir: 1525: Mzadqonuto-Süryanice, Beraet... Beraat-Haşmet, metanet, şecaat: 673: Mehdî Derviş Muhammed... Şatranc-ı Urefa’nın 100 Kabı’nın Ebced Toplamı: 48625= 673: Est Pri-İbranice, Meyve toplama)... Süryanice, METKATŞONUTO-Harb. (Üstadım’ın “Çocuk” isimli şiirinin toplam ebcedi: 28709= 737: Hâlid bin Velid... Süryanice, Mavrtono-Miras Bırakan: 709: Antar Mcezo-Kıl dökmek. Meyve Toplamak): 710: ŞAHADET-Şehîdlik. Şâhidlik. Doğruluk. Delâlet, delil olma. Alâmet, iz, nişân... Süryanice, MOŞE ANTAR. (Muş-İki renk üzere dokunmuş kumaş: 346: Cas-Carsija-Boşnak dilinde, “Çarşı-Pazar yeri”. Rüyâ’da gelen mânâ; Pazar’da, Şah- ı Nakşibend Hazretleri’nin kucağında bir çocuk... Boşnak dilinde, Sok Do Kupina-Böğürtlen suyu. “Mus’a: Böğürtlen çalısının kırmızı küçük meyvesi”: 1345: Fekk-i Mühür-Mühür açma... Süryanice, Aşmac-Haber verme: 345: Şabolo-Süryanice, “Baş, kafa”... Bin Dokuzyüz Elli- Doğum tarihim: 1345: Methaşbonuto Gaboro-Süryanice, “Fikir Kahramanı”... İmâm-ı Rabbanî: 345: Fronha-Portekiz Lûgatı’nda, “Kılıç”... Yevmiye: Üstadım, “Kılıçların şakırtısı duyulur!” diye, Nefi’nin bir beytini okuyor... Ka’kaa-Silâhların çatırtısı: 345: Makadir-Kuvvetler, kudretler): 999: THENSAURARIUS-Lâtince, “Hazine’ye âit”. Kürsî mertebesi; yansıması, Metris. [12]

Dipnotlar

[1] Ölüm Odası B-Yedi, 40. Bölüm

[2] Ölüm Odası B-Yedi, 148. Bölüm

[3] Ölüm Odası B-Yedi, 153. Bölüm

[4] Ölüm Odası B-Yedi, 161. Bölüm

[5] Ölüm Odası B-Yedi, 165. Bölüm

[6] Ölüm Odası B-Yedi, 165. Bölüm

[7] Ölüm Odası B-Yedi, 192. Bölüm

[8] Ölüm Odası B-Yedi, 275. Bölüm

[9] Ölüm Odası B-Yedi, 276. Bölüm

[10] Ölüm Odası B-Yedi, 320. Bölüm

[11] Ölüm Odası B-Yedi, 326. Bölüm

[12] Ölüm Odası B-Yedi, 344. Bölüm

Baran Dergisi 729.Sayı

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 08 Şubat 2023
İmsak 06:35
Güneş 08:01
Öğle 13:23
İkindi 16:09
Akşam 18:36
Yatsı 19:56
Günün Karikatürü Tümü