Abdullah Kiracı

Bütün Yazıları

Abdullah Kiracı

Örnek Bir Kalkınma Modeli: Japonya

Hemen hemen mütecanis/homojen bir yapıya sahib Doğu Asya ülkelerinin milliyetçilik asabiyesiyle örgütlenip, dinamik bir kalkınma gerçekleştirmesinin sâiki olan birliğe, gerçek ideal etrafında teşekkül edecek birliğin bir 'çıkartması”,...
09 Ekim 2018

Niçin İktisadî Kalkınma?

Kimi ülkelerin diğerlerine nazaran zaman içerisinde şu veya bu cihetlerden avantajlı olmaları ve bu avantajı siyasî güce inkılâb ettirmeleri tabii bir durumdur; zaten tarih de bunun hikâyesini anlatır. Güçlenen ülkelerin iradeleri tek bir...
02 Ekim 2018

Paylaşımda Adalet

'Adalet mülkün temelidir.” Hazret-i Ömer (RA)'a ait bu söz, her mahkemenin duvarında asılıdır, bir de 'malum kişi”ye aitmiş gibi altında onun imzasıyla... Adalet bir nüve, bir tohum haline getirilebilse onu en güzel temsil...
14 Eylül 2018

İktisadçı Ne İşe Yarar?

Doğrusu bir buçuk senedir üstüne yazdığım, muhtelif cihetlerinden anlamaya ve anlatmaya çalıştığım bir mesele iktisad. Tanımlarını verdim, ana ve talî bileşenlerinin tahlillerini yaptım veya aktardım, nasıl bir mekanizma ile işlediğini...
11 Eylül 2018

Evet, Para Bir Fikirdir

Yazarlarımızdan Gülçin Şenel'in Baran'ın 605. sayısında çıkan 'Para bir fikir midir?” başlıklı makalesinde İbda Mimarı'nın 'Parakuta-Paranın Romanı” isimli eserinden yaptığı iktibas ve makalesinin başlığı...
30 Ağustos 2018

Hani Ekonominin Kendi Kuralları Vardı

Bu haftaki yazımı İbda iktisadında paranın önemine ve faiz-para ilişkisine ayırmayı düşünürken kızılca kıyamet koptu: Türk lirası, dünyanın 'rezerv parası” dolar karşısında ciddi bir değer kaybı yaşadı. Fakat tabloya baktığımızda...
19 Ağustos 2018

Fıkıh ve Fikir -II-

Fıkıh ve fikir münasebetini ele aldığım bu makalenin bir önceki kısmında fıkhın 'incelikleri kavrayacak derin anlayış/fikir” anlamına da geldiğini, o minvalden bakıldığında İslâm'a nisbet içindeki, onun itikadî ve amelî...
13 Ağustos 2018

Fıkıh ve Fikir

Müslümanların hayatlarının her anını kendisine göre yaşayacakları kurallar bütünü, 'Din-i Mübin-i İslâm”dır. Cümlede hayatın her anını ve bütünü ifadelerini bilhassa kullandım, zira İslâm'ın zıddı nev'inden nâkıs...
25 Temmuz 2018

Din Ölçülerinde İllet-Hikmet Meselesi

Şer'î ölçülerin ana kaynağı Resûlullah Efendimiz (SAV)'dir. O yürüyen Kur'an'dır; Kur'an ayetleri de, diğer sözleri de hep O'nun mübarek ağzından çıkmıştır. Hangisinin Kur'an ayeti olup, hangisinin olmadığını...
09 Temmuz 2018

Hubris Sendromu

Geçen yazımızda, milletlerin 19. Asırda geçirdikleri büyük dönüşümün, üretim ve tüketimdeki büyük sıçramadan ötürü kâğıt (veya itibarî) para tedavülünü ticaret açısından mecbur bıraktığını, 20. Asır itibariyle de bu mecburiyetin...
19 Haziran 2018

Rezerv Para: Siyasi mi, İktisadi mi?

Dolar düzenini geçen sayımızda ana hatlarıyla anlattım. Yalnız şu hususu bilhassa vurgulamak istiyorum: Para, maden iken bile, bizatihi kendi yararından ziyade, haddizatında bir devletin, arkasında mevcud bir kefaletin neticesi olarak değerini...
12 Haziran 2018

Dolar Sadece Bir Para mıdır?

«Muhiddin-i Arabî Hazretleri, Allah'ın güzel isimlerinin 'Rahman” kasdıyla, 'biz bildik ki, Âlem insanların takva ehli olmasını gerektiren İlahî bir ismin tasarrufu altındadır!” buyuruyor… Onun muradı ve kasdı belli; Allah'ın...
04 Haziran 2018

Bir İçtihad Örneği: Ebussuud Efendi’nin Para Vakıfları Fetvası

Vakıf meselesini iki yıla yakın bir süre incelemiş ve nihayetinde bu meselenin sanıldığından çok daha derin ve kapsamlı olduğu neticesine varmıştık. Öyle ki neredeyse tüm devlet mekanizması, mülkleriyle beraber vakıf olarak telakki edilmekteydi....
26 Nisan 2018

İçtihad ve Fetva

İçtihad, hem o ana kadar karşılaşılmamış bir olguyla alakalı maddî ehliyet ve manevî derinlik sahibinin İslâm'ın ana kaynaklarından istifade ederek muhtelif usullerle yeni bir hüküm oluşturması hem de bu hüküm çıkarmaya müteallik...
17 Nisan 2018

İktisad ve İçtihad

Son bir asırdır İslâm'da reform sapkınlığının işbirlikçi rejimler vasıtasıyla dayatılması sonucunda İslâm ve onun mefhumları büyük bir saldırıya maruz kaldı. Müslümanlık 'araçsallaştırıldı” ve hamaset edebiyatının...
05 Nisan 2018

Eşyayı Sitte

Hz. Resûlullah (SAV) buyurdular: 'Altına mukabil altını, gümüşe mukabil gümüşü, buğdayla buğdayı, arpa ile arpayı, hurma ile hurmayı, tuza mukabil tuzu satmayınız. Ancak eşit miktarlarda ve peşin olursa o müstesna. Her kim artırır...
29 Mart 2018

Kur’an ve Sünnette Ticaret

Kur'ân ve hadislerde ticaretin helal olduğunu amir birçok buyruk mevcuttur. Helalliğin ötesinde ticaret övülüp teşvik edilmektedir. Bu yazımızda ticaretle ilgili ayet ve hadislerin bir kısmını aktarmayı ve bu mübarek sözlerin tedai ettirdiği...
22 Mart 2018

Ticaret ve Fıtrat

Ticaret, üretici-tüketici, kır-kent, ferd ve cemiyet arasında iletişim ve irtibatı sağlayan bir ara saha; bu yüzden bir önceki yazımızda ticaretin iktisadda 'berzah” vazifesi gördüğünü belirtmiştik. Doğrusu cemiyetten ticarî ilişkileri...
08 Mart 2018

Ticaret

İktisad, klasik dönem diyebileceğimiz ve 18. Asrın ortasından ve 19. Asrın ortasına kadar uzanan zaman zarfında üretimin çoğaltılıp ucuzlatılması üzerine yoğunlaşmıştı. Bu dönemin ardından, bilhassa hükümetler nezdinde ülkelerin...
22 Şubat 2018

Sukuk -II-

Sukuk, faizsiz bir sermaye temerküz sistemi olarak son yılların en önemli piyasa araçlarından biri haline gelmiş durumda. Bu bonoları cazib kılan en önemli amil ise, bilhassa kiralama yöntemiyle yapıldığında satıcı/sermaye toplayan için...
14 Şubat 2018

Sukuk

Halkını kötülüklerden koruyup iyiliğe doğru yönlendirmek; bir devletin varoluş gayesi bu değil midir? Nasıl tarif edildiğinden, hangi tasnif düzenine göre konumlandırıldığından bağımsız olarak devletler, varlıklarını sürdürmek istiyorlarsa,...
07 Şubat 2018

Makasıd-ı Hamse

Bir ülkede (veya şehirde vs.) iktisad kendiliğinden var olabilir mi? İnsanların ahlâkî bir ortak zeminde buluştuğu bir ülkede, herhangi bir haricî müessir olmadan iktisadî hayat işleyebilir. Zira iktisadî münasebetler içtimaî yaşantının...
24 Ocak 2018

Faiz ve Siyaset

Her ne kadar diğer içtimaî sahaları da alakadar ediyor olsa dahi, aslen iktisadın hasrı içine giren faiz meselesi, siyaset-iktisad münasebetini göstermesi açısından son derece iyi bir örnek... Faizin yasaklanması veya serbest bırakılması,...
11 Ocak 2018

İktisad ve Siyaset -II-

İnsanlık tarihinin aynı zamanda, içiçe geçmiş dilimler halinde, bir kültür, mimarlık, iktisad, siyaset vs. tarihi olduğu, yani topluca bir medeniyet tarihi olduğu aşikâr. Medeniyet, en büyük beşerî fenomen; diğer tüm fenomenler gibi dışarı...
27 Aralık 2017
Namaz Vakti 09 Şubat 2023
İmsak 06:34
Güneş 08:00
Öğle 13:23
İkindi 16:10
Akşam 18:37
Yatsı 19:58
Günün Karikatürü Tümü