Abdullah Kiracı

Bütün Yazıları

Abdullah Kiracı

İktisad ve Siyaset

İktisad-siyaset münasebeti, sıradan bir insan için gayet tabiî bir vakıa olsa da ve genelde yaşadıkları iktisadî sıkıntılara devayı devletten bekleseler de, iktisadın kendi kuralları olduğu iddiasını tabulaştırmış serbest piyasacılar...
14 Aralık 2017

İdeolojiler Öldü mü?

Şimdiye kadar işlediğimiz konularda da açıkça görüldüğü kanaatindeyiz: Hukuk ve iktisad birbirlerinden ayrılamaz bir bütündür; bu yüzden olsa gerek Batı terminolojisinde iktisada 'ekonomi politik”, yani siyasî iktisad denmektedir:...
06 Aralık 2017

Sermaye ve Mülkiyette Tedbircilik -II-

Her beşerî hadisenin mecburen iç ve dış olmak üzere iki ciheti bulunmaktadır: Manevî-ruhî olan iç kısmını, maddî-fizikî olansa dış kısmını teşkil eder. Çok bilinen bu tesbiti burada kullanmamızın sebebi ise şu: Birbirini tamamlayan...
22 Kasım 2017

Sermaye ve Mülkiyette Tedbircilik -I-

Tarifini yaptığımız bölümlerde iktisad tabirinin daha yeni olduğunu, bu ıstılahî anlamıyla dilimize ancak 20. Asrın ilk yıllarında girdiğini ifade etmiş, bunun yerine önceleri ilm-i tedbir/tedbir ilmi terkibinin kullanıldığını belirtmiştik....
08 Kasım 2017

Faiz Niçin Gerekli?

Müdafileri, eğer faiz olmazsa ekonomik çarkların dönmesini sağlayan sermaye akışının sağlanamayacağını, kimsenin kimseye ne nam altında olursa olsun karşılıksız bir para vermeyeceğini söylerler. Bu yüzden ekonomik düzenin statikleşip...
01 Kasım 2017

İktisad Ahlakı

 İmam-ı Gazalî Hz., dinî ilimlerden sonra başa ahlâk ve siyaset ilimlerini alır. Ona göre siyaset/devlet ile ahlâk iç içedir. Bu görüşün menbaı da Asr-ı Saadet'te din ve devlet işlerinin aynı çerçevede görülmesi, ahlâk ile...
19 Ekim 2017

Faize Dayalı Sömürü Düzeni

Yeni Şafak Gazetesi'nden bir haber: 'Bankalara güç yetmiyor.” Haber spotu ise şöyle: '(Bankaların) yıllık kârları 50 milyara koşuyor. Yüksek faizden beslenen bankalar, aşırı büyük kârlar elde etmeyi sürdürüyor. Siyasetçi,...
12 Ekim 2017

Faize Dair Muhtelif Görüşler

Kilisenin faiz konusundaki tavrının değişmesinden itibaren faizin kaynağını, sebebini ve haklılığını açıklamaya çalışan teoriler ortaya konmaya başlandı. Önceleri faizi ahlâken mahkûm eden dinlerin ve felsefî ekollerin tesirini bir...
30 Ağustos 2017

Çeşitli Kültürlerde Faiz

Faizin hemen bütün dinlerde, içtimaî adalet iddiasındaki ideolojilerde kerih görüldüğünü ifade etmiştik. Bunun sebebi de doğrusu çok açıktır; faiz, sermayeyi zahmetsizce biriktirip sonsuz büyütmeyi yadsımayan, bunu tabiî kabul eden bir...
23 Ağustos 2017

Faiz Türleri

Geçen sayımızda faizin tarifini yapıp kısaca bazı türlerinden bahsetmiştik. Bu hafta diğer türlerine bir göz atacağız. Meselenin daha iyi kavranılması ve faizin nasıl dallanıp budaklandırıldığının, hayatın her sahasına sokulduğunun...
16 Ağustos 2017

Faiz

Bu haftadan itibaren, bütün dünyada hayatın en tabiî bir icabıymış gibi varlığını kabul ettirmiş, iki asırlık modern ekonomi tarihinin en hayatî unsuru haline gelmiş bir mevzuyu, faizi ele alacağız. Her ne kadar günümüzde Batılı iktisatçılar...
09 Ağustos 2017

Kar Helal, Faiz Haram

Aslında tarih boyunca yaşanmış bütün münakaşalar, fikir ayrılıkları, fıtrî sabitlere istinad eden kavramların tanımında düğümleniyor. Ferd ve cemiyetin duyuş ve davranış şablonlarını belirleyen fıtrî sabitler, insandan insana dozajı...
02 Ağustos 2017

İslam İktisadı: İbda İktisadı ​

Yoğun gündem münasebetiyle iki sayıdır yayınlayamadığımız iktisad yazılarına, İslâm iktisadı bahsiyle devam ediyoruz. Yazı dizimize başlayalı 8 ay olduğundan biraz hatırlatma yapmayı uygun gördük: İlk birkaç fasılda iktisadın tarifini...
26 Temmuz 2017

İslam İktisadı -I-

İktisad, son asrın en revaçta bilim dallarının başında geliyor. Ancak, iktisadın diğer bilimlerden bir farkı var: Bir bilim dalı olmanın ötesinde, son derece tabii ve hayatın içinde bir hadisedir; yaşanandır. Halk arasında 'hesabını...
05 Temmuz 2017

Akademik Ruhbanlık ve Kapitalizm

Hayat bir muamma… Bizim yaptığımız ise sürekli onu anlamaya ve böylece üzerinde tahakküm kurmaya gayret etmek. Çevremizi incelemek, olan bitenin ne olduğunu, nasıl gerçekleştiğini anlamaya çalışmak gayet insanî bir durum ve faydacılıkla...
16 Haziran 2017

Devlet ve İktisad

İbda Hikemiyatı'na göre 'madde”de tam teslimiyet/dirençsizlik hâkim iken, bitki ve hayvan basamaklarında bu dirençsizlik dirence doğru evriliyor; insanda ise tam direnç noktasına varıyor.  Yani yüzde çizelgesinde, madde sıfır...
08 Haziran 2017

Marksizm ve Komünizm

Geçen yazımızda Marks'ın yaşadığı devrin hâkim görüşü olan liberal kapitalizmin müdafii klasik iktisatçılarla mukayesesini yapmaya ve onun düşüncelerine yön veren ana sâiki incelemeye başlamıştık. 18. Asrın ikinci ve 19. Asrın...
18 Mayıs 2017

Marks’ta Temel Fikir

İktisadda –ve elbette diğer her sahada- bir mihrak, muharrik fikir olması gerektiği meselesine geçen sayı değinmiştik. Bu sayı, bu hususla alakalı olarak Marks'tan bahsetmek istiyoruz. Aslında Marks'tan nisbeten bağımsız olarak Marksizm,...
04 Mayıs 2017

İktisadda Temel Fikir Meselesi

Hayatı anlamak, mevcut içtimaî sıkıntılara sistematik bir çözüm bulmak, cemiyetin daha zenginleşip rahat yaşamasının ve ülkenin güçlenmesinin yollarını keşfetmek vb., 18. ve 19. Asır Batılı düşünürlerin çoğunun ortak meseleleridir....
27 Nisan 2017

Marksizm ve Sabite Paradoksu

Geçen hafta Marksizm'e kısa bir giriş yapmış ve bu hafta Marks'ın kapitalizm tenkidine gireceğimizi söylemiştik. Ancak Marks'ın kapitalizm tenkidi üzerinden kurduğu iktisad merkezli dünya görüşüne girmeden evvel bir hususa...
13 Nisan 2017

Marksizm ve Sermaye

İmam-ı Rabbânî Hz., 'Mektûbât”ında nefsi şöyle tavsif etmekte: 'İnsanda (Nefs-i Emmâre) ilk haliyle, daima mevki ve riyaset dâvasında ve benzerlerinden üstün olmak himmet ve gayretindedir. Her an istediği şeyse, bütün mahlûkların...
06 Nisan 2017

Hakkaniyet Duygusu ve Marksizm

Karl Polanyi'ye göre modern antropolojinin en önemli bulgusu, 'Temel insanî dürtülerin hiçbirinin ekonomik olmadığıdır. Buna paralel olarak da tarih boyunca var olmuş bütün toplumlarda ekonomi, sosyal ilişkiler bütünü içine, onlardan...
30 Mart 2017

John Locke

Geçen hafta 17. Asırda yaşamış İngiliz felsefeci Bacon'dan söz etmiş ve kendisinin Rönesans dönemi akılcılarının ilk örneklerinden olduğunu belirtmiştik. Rönesans'ın mümeyyiz vasfının hümanizm görüşü olduğunda kuşku...
23 Mart 2017

Rasyonalizm ve İktisad

'Matematiğin apaçık ve tümüyle güvenilir kesinlikleri Descartes'i heyecanlandırmaktaydı. Böylece, matematiğe kesinliğini veren şeyin, bilginin öteki alanlarına uygulanıp uygulanamayacağını düşünmeye başladı. Eğer bu mümkün...
16 Mart 2017
16
açık
Namaz Vakti 26 Eylül 2022
İmsak 05:23
Güneş 06:48
Öğle 13:01
İkindi 16:22
Akşam 19:03
Yatsı 20:22
Günün Karikatürü Tümü