Abdullah Kiracı

Bütün Yazıları

Abdullah Kiracı

Ricardo ve Malthus

Ricardo'nun kaygısı, üretimi temin edecek sermaye birikiminin ve üretimde ortaya çıkan gelirin adil paylaşımı konusunda değil, iktisadî büyümenin tüm değişkenleriyle anlaşılıp sürdürülebilmesi üzerineydi. Bu yüzden eserlerinde,...
02 Mart 2017

Sermayeye Dair Görüşler: Ricardo

17. asırda Avrupa'da müsbet ilimlerde, bilhassa teorik ilimlerde yaşanan büyük sıçrayışın neticesinin diğer sahalara da sirayeti mukadderdi. Eşya ve hadiselerin akılla izah edilebileceğine duyulan güven zirve noktasına çıkmıştı;...
23 Şubat 2017

Sermayeye Dair Görüşler

Üretimi oluşturan unsurlardan en netamelisinin sermaye olduğuna kuşku yok; zira diğerlerine (toprak/hammadde ve emek) hasbelkader bir çerçeve çizilebilirken, sermayenin tarifi ve kaynağı hususunda görüşler oldukça muhtelif... Sermayeyi, en azından...
16 Şubat 2017

Sermaye

Üretimin, hayatın idamesinde lüzumlu mallardan, kültürel tesir ve alışkanlıklar sebebiyle hoşa giden her tür malın teminine evrilmesinin ne kadar geriye gittiğine dair elimizde müşahhas bir delil yok; muhtemelen insanlık tarihi kadar eski olduğunu...
09 Şubat 2017

Üretim ve Sermaye

Son birkaç sayıdır iktisadın ana konusu üretimi, bileşenleri üzerinden incelemekteyiz. Hayatın idamesi için bir noktadan sonra varlığı kaçınılmaz hale gelen üretimin ana dayanağını beşerî ihtiyaçların oluşturduğu bir vakıa... Ancak...
02 Şubat 2017

İhtiyaçlar

İktisada yönelik analizlerin, hangi görüşten yola çıkılırsa çıkılsın, son tahlilde ferdde kendini gösteren ihtiyaç kavramında son bulduğunu müşahede etmekteyiz. İktisad lügatında 'insanın yaşayabilmesi ve hayattan zevk alabilmesi...
26 Ocak 2017

Emek ve İhtiyaç

Geçen hafta üretimin unsurlarını ele almaya başlamıştık. Bu unsurların en mühiminin, 'şeyleri” dönüştürme gücüne malik insan unsuru, yani emek olduğunu ifade etmiştik. Emeği en basit el işçiliğinden en karmaşık zihnî faaliyete...
19 Ocak 2017

Üretimin Unsurları

Üretim, tarifi icabı, bir fayda istikametinde objeler üzerinde insanın doğrudan ya da dolaylı, ama şuurlu bir tesirinin olmasıyla vuku bulabilmektedir. Yani üretim, her şeyden önce kendiliğinden olmayan, doğrudan beşerî bir faaliyettir ve ana...
12 Ocak 2017

Üretim ve Tüketim

Tüm beşerî faaliyetler bir tasnife tâbi tutulsa, bunların kahir ekseriyetini hayatı idameye matuf olanların teşkil ettiği görülecektir. Hayatı idame faaliyetlerinin ciddi bir kısmının da esasen iktisadın sahasına girdiğini söyleyebiliriz....
05 Ocak 2017

İktisad Bilgisi-İktisad İlmi

Malum, 'Peygamberler olmasaydı medeniyet olmazdı” İbda'nın temel tarih tezidir. Bu bir 'sabit ölçüdür”; hem zamanın maksatlılığına işaret eder hem de insanoğlunun bu dünyadaki bütün serüvenini açıklar. Lisan, ahlâk,...
04 Ocak 2017

"İktisad" Tabiri

Bugün ekonomi kelimesine karşılık olarak kullandığımız iktisad tabirinin geçmişteki anlamı günümüzdekine göre hayli farklı. İktisad, Arabça 'K-S-D” fiilinin (iftial) babından mastarıdır. Bu bab, fiilin büyük bir cehd ile işlenmesi...
15 Aralık 2016

Ekonomik Zihniyet

'Üretim, ticaret, dağıtım ve tüketim, ithalat ve ihracattan oluşan ekonomi, ferd ve cemiyetin ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan her türlü faaliyeti içerir. Belli bir bölge içindeki ekonomik...
08 Aralık 2016

Ekonominin Tarifleri

Yazı dizimizin ilk iki haftasında günümüz dünyasında iktisadın halka dönük yüzü ile gerçek muhtevasının birbirinden farklılaştığını, algılanma ve algılatma şeklinin daha önemli hale geldiğini izaha gayret ettik: Modern iktisadî...
01 Aralık 2016

Dil ve Dünya Görüşü

Biz iktisad diyoruz, Batılılar ise ekonomi… Batı'dan gelen her şeyin kolaylıkla ülkemizde yayıldığı devrimizde, ekonomi kelimesi iktisadın yerini almış gibi duruyor. Ancak birbirlerinin karşılığı olarak kabul edilen bu iki tabir,...
24 Kasım 2016

İktisada Giriş

'İnsanlardaki en temel his nedir?” sorusuna, üzerinde fazla düşünmeden çoğu kişi, 'cinsiyet, korku, açlık, aşk” gibi muhtelif cevablar verecektir. Bunlar ilk bakışta insana yanlış görünmüyor. Fakat meseleyi zihnimizde biraz...
17 Kasım 2016

Değerlendirme

Vakıf kavramını, yazı dizimiz boyunca, insanların fıtratlarında mevcut 'iyilik” yapma istidadının muhtelif zaman ve mekânlarda türlü tezahürlerinin umumî adı olarak kullanmayı tercih ettik. Bilhassa yabancı ülkelerin tarihlerindeki...
20 Ekim 2016

İrsâdî Vakıflar ve Kamu Hizmetlerinin Finansmanı

Geçtiğimiz haftalarda vakıfların İslâm iktisat, miras ve arazi hukuklarıyla münasebetlerini ele almış ve bu mevzularda vakıf kurumunun icra ettiği fonksiyonları açıklamaya çalışmıştık. Bu güne kadar yaptığımız incelemelerde gördük...
13 Ekim 2016

Evladiyelik Vakıflar ve İslâm’da Arazi

(İslâm'da arazi bahsini işlemeye geçen sayımızda bir kısmını verdiğimiz Osmanlı dönemi ile devam ediyoruz. Bu bölümde TDV İslâm Ansiklopedisi'nin Prof. Halil Cin tarafından kaleme alınmış 'Arazi” maddesinin bir özetini...
06 Ekim 2016

Evladiyelik Vakıflar ve İslâm’da Arazi

Evladiyelik vakıfların İslâm miras hukukunun 'arkasına dolanma” gayesiyle kullanıldığı iddialarını geçen sayımızda ele almış ve bu iddianın kısmen doğru olduğunu görmüştük. Bu suiistimal çabalarını bertaraf edecek çözümlerin...
29 Eylül 2016

Evladiyelik ve İrsâdî Vakıflarla Alakalı Bazı Hususlar

Geçen sayımızda vakıf çeşitlerini hülasa etmiş ve bunlarla alakalı bazı mühim noktalara temas edeceğimizi belirtmiştik. Vakıf çeşitleri arasında, içlerinde barındırdıkları kimi ihtilaflardan dolayı ele alınmayı gerektiren en önemli...
22 Eylül 2016

Vakıf Çeşitleri III

Bu bölümde Ahmed Akgündüz'ün 'Vakıf Çeşitleri” isimli makalesinin yanı sıra başta Ziya Kazıcı'nın Osmanlı Vakıf Medeniyeti isimli eseri, Vakıflar Dergisi ve TDV İslam Ansiklopedisi olmak üzere değişik kaynaklardan faydalandığımızı...
15 Eylül 2016

Vakıf Çeşitleri II

Hukukî Bağlayıcılığı Bakımından Vakıf Çeşitleri: Vakıf muamelesinin ne zaman bağlayıcılık kazanacağı vakıf hukukunun en önemli meselelerindendir. Bilhassa Hanefî mezhebinde önemli olan bu bahsi önceki bölümlerimizde etraflıca işlemiştik....
08 Eylül 2016

Vakıf Çeşitleri

İncelememiz esnasında vakıf çeşitlerine muhtelif vesilelerle değinmiş bulunsak da, bunların tasnif edilmiş bir halde ve toplu bir şekilde verilmesi kanaatimizce zaruriydi. Her biri çok farklı hususiyetleri haiz olmalarına rağmen, vakıf tarifinin...
31 Ağustos 2016

Para Vakıflarında "Bey Bi'l Vefa"

15. yüzyıldan itibaren kullanılmış ve örf hâline gelmiş bir ticaret usûlü olan bey' bi'l-vefa, aslında murabehe usûlünün geçici satış biçiminde uygulanan bir şeklidir. Meşhur Şeyh Bedreddin'in 'Câmiu'l-Fusûleyn”...
24 Ağustos 2016
22
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 03 Ekim 2022
İmsak 05:31
Güneş 06:55
Öğle 12:58
İkindi 16:14
Akşam 18:51
Yatsı 20:10
Günün Karikatürü Tümü