Abdullah Kiracı

Bütün Yazıları

Abdullah Kiracı

Vakıf Kuruluşundaki Ana Unsurlar: İhtiyaç Sahiblerinin Tesbitindeki Kıstaslar

İslâm'daki vakıf kurumu, devleti 'tanrılaştıran”, onu 'her şeye kadir/kadir-i mutlak” kabul eden modern devlet zihniyetine karşın, ferdi, devleti de içine alan cemiyetin fonksiyonel bir unsuru kılan, cemiyetin ihtiyaçlarını...
25 Şubat 2016

Vakıf Kuruluşundaki Ana Unsurlar: İhtiyaç Sahiplerinin Tesbiti

Birkaç sayıdır, Elmalılı Hamdi Yazır'ın bir eserini (Ahkâm'ül-Evkaf) merkeze alarak vakıfta 'mevkufun aleyh/vakıf gelirlerinin tahsis edileceği cihet” bahsini işlemekteyiz. Bu esnada bazı okurlarımız Elmalılı'nın Sultan...
18 Şubat 2016

Vakıf Kuruluşundaki Ana Unsurlar: Elmalı'lıya Göre Vakıftan Yararlanabilecekler -II-

Elmalılı'ya göre vakıf mallarının şart kılındığı cihet zikredilince, ismen veya vasfen tayini şarttır. Gerçi zaten bu, Hanefî ulemasının çoğunluğunun görüşüdür. Mevkufun aleyhin zikrini vakfın şartları arasında saymayan...
11 Şubat 2016

Vakıf Kuruluşundaki Ana Unsurlar: Elmalı'lıya Göre Vakıftan Yararlanabilecekler

Şer'an, bir vakfın kendisinden (aynından) veya her tür gelirinden (gallesinden) faydalanma hakkı olanlar (Mevkufun aleyh) konusu, Elmalılı Hamdi Yazır'a göre vakıflarla ilgili en önemli husustur. Bir vakfın şeklini belirleyen, vakfedilmiş...
04 Şubat 2016

Vakıf Kuruluşundaki Ana Unsurlar -II-

Her ne kadar geçtiğimiz sayı 'irade beyanı” bahsiyle devam edeceğimizi söylemiş olsak da, vakfın varidatının şart kılındığı kesimler olan mevkufun aleyhler ile ilgili sonradan girmeyi planladığımız önemli birkaç meseleyi, aralarındaki...
28 Ocak 2016

Vakıf Kuruluşundaki Ana Unsurlar

Vakıfların şer'î dayanaklarına değindiğimiz son birkaç haftaki yazımızda, bu kurumun Kur'ân'da zımnen, hadislerde ve ashab-ı kiramın tatbikinde alenen yer aldığını müşahade etmiş bulunmaktayız. Müslüman ferdlerin hayır...
21 Ocak 2016

İslâm Vakıflarınn Şer'î Dayanakları Ashab-ı Kiram'ın Vakıfları -VI-

Hulefâ-i Râşidîn'in iki büyüğüyle başladığımız sahabe vakıfları bahsini bu hafta tamamlıyoruz. Kaynaklarımız yine Ahmed Akgündüz, Nazif Öztürk ve Vecdi Akyüz'ün geçtiğimiz sayı isimlerini zikrettiğimiz eserleri… Hz....
16 Ocak 2016

İslâm Vakıflarının Şer'î Dayanakları: Ashab-ı Kiram'ın Vakıfları -V-

Hadisler, Kur'ân'ın içinde gizli olanları açığa çıkaran, Peygamber (SAV)'in 'aslı vahiy olan” mübarek söz ve davranışlarıdır. Kur'ân tohum, hadisler de onun çatlayıp ağaç olmuş hali gibidir; birbirinin 'aynı”dır....
07 Ocak 2016

İslâm Vakıflarının Şer'î Dayanakları: Hadisler -IV-

Mutlak Kelâm Kur'ân'ın ilk ve yine hükmen mutlak açılımı hadislerdir. Habib-i Kibriya (SAV) Efendimizin niçin âlemlere rahmet olarak gönderildiğinin cevabı da işte bu açılımda saklı... Hem vahyi alan hem de o vahyi kendi varlığıyla...
31 Aralık 2015

İslâm Vakıflarının Şer'î Dayanakları -III-

Geçtiğimiz iki sayıda bir kısmını sunabildiğimiz İslâm'da vakıfların tesisine meşrûiyet kazandıran ayetleri ve bu ayetlerdeki tabirlerin tarifini bu hafta bitiriyoruz. Kaynaklarımızı geçen sayımızda belirttiğimizden tekrarlamıyoruz....
24 Aralık 2015

İslâm Vakıflarının Şerî Dayanakları II

Geçen hafta, Kur'ân-ı Kerim'deki iyiliği emredip kötülükten nehyeden ayet-i kerimeleri genel hatlarıyla ele almıştık. Yaradan'ın emirleri Müslümanların her daim iyilik edip yardımlaşması istikametindedir. Vakıf kurumunun...
18 Aralık 2015

İslâm Vakıflarının Şer'î Dayanakları

Vakıflar bahsine başladığımız ilk sayılarımızda, bu mevzuun İslâm'a muhatab anlayış davasının en güzel örneklerinden birisi olduğunu, İslâm'ın Kur'ân ve Kur'ân hükmündeki hadislerden müteşekkil naslarından süzülerek...
16 Aralık 2015

İslâm Vakıfları -Terminoloji- V

Lügatçemizin son bölümünü takdim ediyoruz. (…) Nâkib-i imaret: Nekabet, şereflilik, ululuk mânâsına gelir. Vakıfta nâkib, 'yardımcı” mânâsında kullanılmıştır. Narh: Satılık bir şey için belirlenen tavan fiyattır. Nâzır-ı...
03 Aralık 2015

İslâm Vakıfları -Terminoloji- IV

İleride kullanacağımız ve her birinin kendine has tarihî geçmişi olan tabir ve deyimlerin anlaşılması için tertib ettiğimiz vakıf lügatçesine devam ediyoruz. Hayatın tarifler üzerinden yürümesi sebebiyle bir miktar geniş tuttuğumuz ve...
02 Aralık 2015

İslâm Vakıfları -Terminoloji- III

(Vakıf lügatçemize geçen sayı kaldığımız yerden devam ediyoruz.) Eizze vakıf: Eizze, aziz kelimesinin çoğuludur. Aziz; âbid, zâhid, kerameti zâhir zat mânâsınadır. Eizze vakıfları Abdülkadir Geylânî, Mevlâna, Hacı Bektaş-i Velî...
19 Kasım 2015

İslâm Vakıfları -Terminoloji- II

Vakıf kelimesinin lügat ve dört mezhebe göre ıstılahî tarifini aktardığımız geçen sayımızda, vakıf lügatçesine devam edeceğimizi belirtmiştik. Vakfın tarifi içinde mevcut ve massedilmiş unsurların bir nevi açılımı olan bu tabirler,...
12 Kasım 2015

İslâm Vakıfları -Terminoloji-

İbda Fikriyatı'nın ufuk açıcı hikmetlerinden 'aradığının ne olduğunu bilmeyen, bulduğunun ne olduğunu da bilmez” ölçüsü bize, bir mevzuya eğilirken o mevzu ile alakalı bir ön bilgi sahibi olunmasının zaruretini ihtar ediyor....
05 Kasım 2015

İslâmî Vakıflar -Giriş-

Bir şeye değerini veren, bağlı olduğu mihraktır. İki farklı insanın görünüşte birbirine benzeyen davranışları, mahiyet açısından birbirine taban tabana zıt olabilir. Romanlarda ve filmlerde, okurun veya seyircinin alakasını toplamak...
04 Kasım 2015

İlk Değerlendirme II

Bir cemiyetin sadece ferdlerin bir araya gelmesiyle inşa olunamayacağını, aralarında karşılıklı bir iletişim ve ortak paydaların mevcudiyetiyle bunun mümkün olduğunu söyleyebiliriz. Geçen sayımızda ferdlerin dil vasıtasıyla şuur kazandıklarını,...
22 Ekim 2015

İlk Değerlendirme...

Konumuza girmeden önce bir hususu dile getirmek istiyoruz: Bundan 40 sayı evvel 'vakıflar” başlığı altında bu yazı dizisini başlattığımızda, aklımızda mevzuun ne kadar ilgi çekeceğine ve okur açısından ne gibi bir potansiyel taşıdığına...
15 Ekim 2015

Japonya'da Vakıf II

Geçen sayımızda Budizm'in Japonlar arsında yayılmasıyla bildiğimiz mânâda vakıf örneklerinin bu ülkede görünmeye başladığını söylemiştik. Budizm, hem doğduğu Hindistan'da hem de gelişip serpildiği Çin, Tibet, Orta Asya...
08 Ekim 2015

Japonya'da Vakıf

Asya kıtasından deniz yoluyla ayrılmış, içlerinden dört tanesi büyük yüzlerce ada üzerine kurulu bir ülke… Bilinen geçmişi binlerce yıl öncesine kadar giden, Asya Kıtası'nın geri kalanından her daim şu veya bu derecede izole olmuş...
01 Ekim 2015

Çin'de Vakıflar VII

Bilhassa Batılı kaynaklarda Çin'deki hayırseverlik kurumlarının gelişiminde Budizm'in büyük bir tesiri olduğu iddia edilegelmiştir. Bunda haklılık payı da yok değildir. Her ne kadar Budizm'in Çin'e girişinden evvel, önceki...
24 Eylül 2015

Çin'de Vakıflar VI

Çin içtimaî hayatında, diğer tüm cemiyetler gibi, din hayatî derecede önemli bir mevkie sahibtir. Yalnız Çinlilerin din konusunda biraz 'eklektik” bir yaklaşım gösterdiklerini söylemek abartı olmayacaktır. Belki de bunun sebebi, Çinlilerin...
17 Eylül 2015
22
açık
Namaz Vakti 02 Ekim 2022
İmsak 05:30
Güneş 06:54
Öğle 12:59
İkindi 16:15
Akşam 18:53
Yatsı 20:12
Günün Karikatürü Tümü