Abdullah Kiracı

Bütün Yazıları

Abdullah Kiracı

Çin'de Vakıflar V

Muhtaç durumda olan türdeşlerine herhangi bir müşahhas beklenti içine girmeden yardım 'kabiliyeti” insana mahsus bir haslet. İnsanda kuvve halinde mevcut bu kabiliyet, çevrenin tesiriyle açığa çıkar ve nesilden nesle aktarılır. Ferd...
10 Eylül 2015

Çin'de Vakıflar IV

Parçalanmış vaziyetteki Büyük Çin ülkesini, geliştirdiği 'Legalizm” isimli doktrin gereği son derece sert usullerle birleştiren 'Çin Hanedanlığı”nın halefi Han İmparatorluğunun Çin tarihinde çok mümtaz bir mevkii bulunmaktadır....
03 Eylül 2015

Çin'de Vakıflar III

Bu haftaki yazımıza önemli bir düzeltme yaparak başlamak istiyoruz. Geçen hafta büyük bir iç çatışma yaşayan bölünmüş vaziyetteki Zhou (Çu) Hanedanlığını, Hanlıların MÖ 256 yılında ortadan kaldırdığını söylemiştik. Aslında...
27 Ağustos 2015

Çin'de Vakıflar II

Uzun Çin tarihinde ihtiyaç sahiblerini hedefleyen hayır kurumlarına bol miktarda rastlamaktayız. Ancak bunlar, bizdeki gibi yüzlerce sahada faaliyet gösteren kurumlar değildiler. Daha çok yolcuları barındırıp doyurmaya, fakirlere yiyecek vermeye,...
20 Ağustos 2015

Eski Çin'de Vakıf

Vakıf yazı dizimiz boyunca İbda Hikemiyatı'nın bize öğrettiği merkezî bir fikir etrafında mevzularımızı ele aldık: 'Peygamberler olmasaydı medeniyet olmazdı; insanlık olmazdı.” Bu temel fikir, tam bir sosyolojik hakikat halinde...
13 Ağustos 2015

Roma Sonrası Vakıflar: Cermenler III

Geçtiğimiz hafta Cermenlerin üç tür vakıf benzeri yapıya sahib olduklarını ifade etmiş ve bu türlerden birisine dair malumat da vermiştik. Diğer ikisi, iptidaî bir hüviyeti haiz bu vakıf türünün sakıncalarını gidermek ve burada ortaya...
06 Ağustos 2015

Roma Sonrası Vakıflar: Cermenler II

Cermenler arasında tarih boyunca üç vakıf türünün kendine yer bulduğunu söyleyebiliriz. Bunlardan ancak 10. Asırdan sonra boy gösteren ve işin doğrusu kendine geniş uygulama sahaları bulamayan türü bugünkü mânâda vakfı andırmaktadır....
30 Temmuz 2015

Roma Sonrası Avrupa’da Vakıflar –III-

Avrupa'da Haçlı Seferleri sonrasında daha önceden Kilise'nin tekelinde olan iki sahada vakfedilmiş mülklerle akarı sağlanan tesislerin ortaya çıktığını müşahede etmekteyiz. Bunlar eğitim ve sağlık sahalarıdır. Ancak geçen sayılarımızda...
16 Temmuz 2015

Avrupa'da Vakıf: Cermenler

Bugün 'Orta ve Batı Avrupa” derken kastettiğimiz coğrafyada meskûn insanların kahir ekseriyetini oluşturan milletlerin atası 'Cermenler”dir. Fransızların atası olan Franklar, İngilizlerin atası olan Angl, Sakson ve Normanlar, İspanya...
13 Temmuz 2015

Roma Sonrası Avrupa'da Vakıf

Geçen hafta, Roma'nın yıkılışını takiben Batı ve Orta Avrupa'nın içine düştüğü bunalımı, yaşadığı keşmekeşi aktarmıştık. Bu vaziyet içerisindeki Avrupa halkları için Kilise, kurumsal yapısıyla bir kurtarıcı gibi...
09 Temmuz 2015

Roma Sonrası Avrupa'da Vakıf

Tarihî akışa uygun olarak Yunan, Roma ve Bizans'ta vakıf ve hayır müesseselerini ele aldıktan sonra, sıra Roma'nın yıkılışını takiben kıta Avrupa'sında benzeri kurumların vaziyetini incelemeye geldi. Her ne kadar geçen sayılarımızda...
02 Temmuz 2015

Bizans'ta Vakıflar III

≈ Önceki sayımızda da belirttiğimiz gibi, hayırseverlik duygularının Hıristiyanlığın tesiriyle oldukça yüksek olduğu Doğu Roma'da imkânı olan ahali, ihtiyaç sahiblerine ve dinî gayelere yardım ederek sevap kazanma arzularını mevcut...
25 Haziran 2015

BİZANS’TA VAKIF II

Gerçekten iyilik etme maksadı güdüp karşılığını öteki tarafta almayı umarak gerçek mânâda vakıf benzeri tesis oluşturma işinin Batı'da ilk defa Doğu Roma'da görüldüğünü geçen haftaki yazımızda ifade etmiştik. Bunun...
18 Haziran 2015

BİZANS’TA VAKIFLAR

Vakıflar yazı dizimizin bu haftaki durağı Doğu Roma/Bizans İmparatorluğu… Bizans'ın bidayetine dair farklı görüşler varsa da, İmparator Konstantin'in Anadolu'nun ehemmiyetini kavrayarak Roma devletinin başkentini kadim Roma...
17 Haziran 2015

ANTİK ROMA’DA VAKIFLAR IV

Geçen sayımızda ilk Romalıların vakıf kurumuna çok aşina olmadıklarını, insanoğlunda umumiyetle mevcud bulunan muhtaç kişilere ve amme hizmeti gören kurumlara destek olma itiyadında bile Romalıların menfaatçi bir yaklaşım gösterdiklerini...
04 Haziran 2015

ANTİK ROMA’DA VAKIF III

Çağdaşı diğer doğu toplumlarının aksine Roma'da, Hıristiyanlığın yayılışına kadar gerçek mânâsıyla vakıf benzeri müesseselere çok rastlamamaktayız. Roma'da imparatorluk sathına yayılmış vaziyette ve muhtelif fonksiyonlar...
27 Mayıs 2015

ANTİK ROMA’DA VAKIF -II-

Roma hukukunun 'seküler” Batı tarafından bu kadar sevilip baş tacı edilmesinin sebebi, satıhçı dünya görüşlerine uyan bir teferruatçılık anlayışını esas almasıdır. Bu anlayışın denetim mekanizmalarının menşei manevî değil,...
21 Mayıs 2015

ANTİK ROMA’DA VAKIF

Vakıf kurumunun tarihî gelişimini ve içtimaî problemlere getirdiği teorik ve pratik çözümleri araştırdığımız yazı dizimizde, son birkaç haftadır yönümüzü Batı'ya çevirmiş bulunuyoruz. Belki bazıları belli mihraklar etrafında...
14 Mayıs 2015

ESKİ YUNAN’DA VAKIF -II-

Eski Yunan'da kurulan vakıflarda en göze çarpan hususiyet, belki de bugün bize ulaşan arkeolojik buluntular onlara dair olduğu için, daha çok yoksulları doyurma ve eğitimi finanse etme maksatlarını gütmeleridir. Üst sınıfların finanse...
07 Mayıs 2015

ESKİ YUNAN’DA VAKIF

İçtimaî yapı, ferdler tarafından yaşatılır ancak toplamda ferdleri aşan bir mahiyet arz eder. Tıpkı ipliklerin belli bir düzen ve dizilimde bir araya getirilip kumaşı oluşturması gibi ferdler de birbirleri arasında bir münasebet ağı kurmak...
30 Nisan 2015

İbranî Vakıfları - III

Hekdeş tabirinin geçen sayımızda asıl kaynağı olan 'Mâbed vakfı”nın hasrından çıkıp, içtimaî fayda maksadı güden kurumlar için de kullanılmaya başlandığını belirtmiştik. Bu süreç, Mâbed'in yıkıldığı MS. 1. Asırda...
23 Nisan 2015

İbranî Vakıfları II

Geçen haftaki yazımızda Mescid-i Aksâ, Yahudilerin deyişiyle Süleyman Mâbedi çevresinde İbranî vakıflarının gelişimini ele almıştık. İsrailoğullarının dünya algısını çok iyi yansıtan bu vakıf, başlangıçta muhtemelen bir Peygamber,...
16 Nisan 2015

İbranî Vakıfları: “Hekdeş”

Vakfı, hem bir haslet hem de bir kurum olarak insanlığın peygamberler vasıtasıyla öğrendiği ana tezimizin ispatçısı mevkiindeki bir bölümü işleyeceğiz bu hafta. İsrailoğullarından gelen kimi peygamberlerin kurdukları ve hâlen varlığını...
09 Nisan 2015

Eski Mezopotamya Medeniyetlerinde Vakıf

Vakfın tarihî gelişimi, mevcut durumu ve bu kurumun vaat ettiği içtimaî çözümleri konu aldığımız yazı dizimizde, İslâm öncesi medeniyetlerdeki yardımlaşma ve hayırseverlik anlayışını ve vakıfların varlığına dair izleri inceleyerek...
02 Nisan 2015
16
açık
Namaz Vakti 26 Eylül 2022
İmsak 05:23
Güneş 06:48
Öğle 13:01
İkindi 16:22
Akşam 19:03
Yatsı 20:22
Günün Karikatürü Tümü