Kâzım Albay

Bütün Yazıları

Kâzım Albay

Batı’nın içimizde yaptığı en büyük darbe, Kemalist devrimler

Kemalist devrimlerin temeli Lozan'da atılmıştır. İngilizler Anadolu'da fiilî işgalin külfetli olacağını ve bunun sürdürülemeyeceğini fark edip, istedikleri mânada bir değişime razı olan ve aynı zamanda Millî Mücadele'ye...
02 Eylül 2021

İktisatta denge ve GSMH

Her şeyde denge esastır; hukukta, siyasette, ahlâkta, iktisatta ve saire… Müslümanda denge, dünya ve âhiret uyumudur. Ne dünyasını ihmal edecek, ne de âhiretini. Paradoks gibi gözüken iki âlemin muazzam bir denge formülü içinde izahı ise...
17 Ağustos 2021

Zekât, faiz, yüksek kur ve cari açık

İktisadî olarak bazı uygulamalara temas ederken çözüme dair de bazı bilgilere kısaca yer vereceğim. Bu minvalde, daha ziyade ibadet ve ahlâkî yönü ile bilinen zekâtın iktisadî rolü ile mevzuya başlamak istiyorum. Zekât, Batı'da ve...
05 Ağustos 2021

Gelir dağılımı, işsizlik ve istihdam

İşsizlik arttı, fakirleşme çoğaldı. Birçok insan işini kaybetti. Bu arada zenginleşenler oldu. Ancak genel olarak toplumun durumu gittikçe kötüleşiyor. Devlet de yardım etmeye çalıştı ancak nereye kadar? Bir esnaftan nakledelim; 'Papaz...
29 Temmuz 2021

Necip Fazıl’ın sanat ve müzik anlayışı

İki bölüme ayırdığımız bu çalışmamızda önce Necip Fazıl'ın sanat anlayışını sonra ise mûsiki ile ilgili görüşlerini inceleyeceğiz. 1. Necip Fazıl'ın Sanat Anlayışı Sanat denince resim, mimarî, mûsiki, edebiyat gibi...
22 Temmuz 2021

Necip Fazıl’da sünnet edebi

Edeb önce anlayışta tecelli etmektedir. Allah Resulünün Abdullah b. Abbas'a 'Onu dinde fakih kıl.” duasında ve İmâm-ı Âzam'ın fıkıh tanımında, fıkhın ahlâkı da içerdiği görülmektedir. Ahlâk dâvasıyla iç içe olan...
15 Temmuz 2021

En keyifli dinlence içinde Allah’ın bulunduğudur

Eğlence kelimesi gayrimeşruluğu çağrıştırdığı için dinlence kelimesini tercih ettik. Aslında meşru olan bütün eğlenceleri dinlence kategorisi içine alabiliriz. Şeriat bu hususta zorlaştırıcı değildir. Haramlar ise belirlenmiştir....
09 Temmuz 2021

Hz. Peygambere ilimle değil, sanatla yaklaşmak

Bu mevzu, 'akıl ile mi inanıyoruz, kalb ile mi?” sorusunun yanında, 'akıl mı önce, nakil (vahiy)mi önce?” sualiyle de alakalıdır. İmân davası 'akıl üstü” bir davadır. Hemen belirtelim, 'akıl dışı” ile 'akıl...
08 Temmuz 2021

Peygamber Merkezli İslâm Anlayışı

İslâm dini, peygamber merkezlidir. Modernizmde ise peygamber dışlanır. Öyle ki 'Modernist Müslümanlar” denilen bir zümre tarafından peygamber postacı derekesinde görülür. Halbuki Allah tarafından âlemlere rahmet olarak gönderilen Allah...
01 Temmuz 2021

Şartlar bize her bakımdan Batıyla hesaplaşmayı dayatıyor

Ak Parti'deki yolsuzluklar bir gerçek ve çok rahatsız edici bir durum. Aslında kronikleşmiş ve topluma da sirayet etmiş bir hâl. Yolsuzluklar önemlidir ancak bir o kadar önemli olan diğer husus ise şudur: Bu yolsuzlukları kimler ve niye...
27 Haziran 2021

Esseyyid Abdülhakîm Arvâsî’nin hadis ve sünnet anlayışı

Üstad'ın mürşidi olan Esseyyid Abdülhakîm Arvâsî'nin hadis ve sünnete yaklaşımı, Üstad'ın kaynağına gitmek açısından da önem arzeder. Bu bahiste inceleyeceğiz. Abdülhakîm Efendi'de peygamber ve ashab sevgisi dinî...
24 Haziran 2021

Başsız insanlar ülkesi

Orta direk diye bir şey kalmadı; iki uç nokta var. Bir çemberin içinde olanlar var; bunlar kolay para kazanıyor, öyle ki parayı nasıl harcayacağım diye düşünüyorlar. Bir de bu çemberin dışında kalanlar var. Her gün burunlarından soluyorlar....
18 Haziran 2021

Necip Fazıl ve Malatya Dâvası

Malatya Dâvası'nı maddî ve manevî cephesiyle ele alıp, Necip Fazıl'ın bu davada yargılanmasını ve Adnan Menderes'le ilişkilerini anlatacağız. Gazete ve arşiv belgelerine de yer verdiğimiz bu çalışmamızda; önce Büyük Doğu...
03 Haziran 2021

Necip Fazıl’ın tasavvuf anlayışı

Necip Fazıl'ın düşünce dünyasında tasavvufun yeri büyüktür, hatta gayeye ulaştıran asıl yoldur. Ancak nasıl bir tasavvuftan bahsettiğine dikkat etmek gerekir. Şunu ifade edelim ki, öncelikle Necip Fazıl, günümüzde sıradanlaşan...
27 Mayıs 2021

Osmanlı Medreseleri ve Dârülhadis’i

Darülhadisler, hususiyle Allah Resûlü'nün söz, fiil ve takrirleri (tasvip) demek olan hadislerin tahsil edildiği yerlerdir. Buralarda hadislerle ilgisinden olayı tefsir de okutulur idi. Rivayet, dirayet, isnad, terâcim-i ahval ve tenkid-i ahvâl-i...
23 Mayıs 2021

Mirzabeyoğlu ile Tanışmam

Her tanışmanın o kişiyi 'tanıma” mânâsına gelmediği gibi, bir kişinin davasını ve mânasını bilmek, onu fizikî tanımaktan daha önemlidir. Üstad'ın ve Kumandan'ın da işaret ettiği üzere, 'Adam tanımak, surat tanımak...
15 Mayıs 2021

Yeni Hadis Usûlü Meselesi

Hadisleri anlayıp yeni çağa tatbik etmede yeni bir usûle ihtiyaç vardır. Ancak bu, geleneği bir kenara bırakarak ve modernizm etkisiyle yapılırsa yıkım olur. İslâm'ı asrımıza tatbik için ihtiyaç duyulan yeni usûller tabiî ki usûl...
10 Mayıs 2021

Hadislere Yönelik Saldırıların Kökeni

Hadisle ilgili tartışmaların temelinde oryantalistlerin ileri sürdüğü iddiaları bulmak mümkündür. Batılılaşma hastalığına maruz kalan ülkemizin ise Batı'nın kültürel, ilmî, siyasî ve iktisadî etkisine son derece açık olduğu...
04 Mayıs 2021

İslâmî İlimlerin Hadislere Yaklaşımı

İslâmî ilimlerin hadis ve sünnete kendi ilmî disiplinleri zaviyesinden ve bazı usul farklılıkları içinde yaklaştığını, hatta muhaddisler arasında da bu usul farklılıklarının görüldüğünü ifade edelim. Usul farklılıklarının esasa...
22 Nisan 2021

Zâhir-Bâtın Dengesi ve İslâmî İlimlerin Birliği

Şer'î hükümlerin maksadlarını tesbit, hükümlere karşılık hikmetleri de bilmek, ibret ve itibara dayanmak ve Allah'ı sınırsız güzellikler içinde aramalıyız. Allah'ı ve O'nun ölçülerini sınırlı aklımıza veya keyfimize...
15 Nisan 2021

İslâm ve Osmanlı Resim Sanatı

Kendine has bir sanat doğuran ve güzellik idrakini en yüceye yâni Mutlak Güzel'e bağlayan İslâm anlayışı, hemen her sahada soyut temelli eserlerini vermiştir. Müslüman kavimlere ve çağlara göre üslup farklılıkları olsa da Mutlak...
05 Nisan 2021

Diyarbakır’ın Fethi ve Hazreti Süleyman Camii

Allah Resûlü'nden alınan nur ile O'nun irtihalinden yedi yıl sonra Miladî 639'da, Diyarbakır ve havalisi Sahabîler Ordusu tarafından fethedilir. Diyarbakır'ın fethi esnasında Hz. Halid b. Velid'in oğlu Hz. Süleyman ile...
10 Mart 2021

Sahne 'Aydınlık Savaşçıları'nın!

Şubat ayında birçok şehidimiz oldu. Kemalist rejimin kuruluşunda İstiklâl Mahkemelerinde şehid edilen İskilipli Atıf Hoca (4 Şubat 1926) hafızalarda tazeliğini koruyor. Yine aynı katiller tarafından beş sene sonra şehid edilen Erbilli Şeyh...
23 Şubat 2021

Osmanlı’da ve Başyücelik’te Divân Teşkilâtı

Önce Osmanlı döneminde divân teşkilâtı hakkında tanıtıcı bilgiler verilip sonra Başyücelik Sistemi Halk Divânı üzerinde durulacaktır. Allah Resûlü'nün vahiy kâtiplerini görevlendirmesi ve Medine'deki Müslümanların sayımını...
16 Şubat 2021
14
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 19 Ekim 2021
İmsak 05:48
Güneş 07:13
Öğle 12:54
İkindi 15:55
Akşam 18:25
Yatsı 19:45
Günün Karikatürü Tümü