Kâzım Albay

Bütün Yazıları

Kâzım Albay

Hadislere Yönelik Saldırıların Kökeni

Hadisle ilgili tartışmaların temelinde oryantalistlerin ileri sürdüğü iddiaları bulmak mümkündür. Batılılaşma hastalığına maruz kalan ülkemizin ise Batı'nın kültürel, ilmî, siyasî ve iktisadî etkisine son derece açık olduğu...
29 Nisan 2021

İslâmî İlimlerin Hadislere Yaklaşımı

İslâmî ilimlerin hadis ve sünnete kendi ilmî disiplinleri zaviyesinden ve bazı usul farklılıkları içinde yaklaştığını, hatta muhaddisler arasında da bu usul farklılıklarının görüldüğünü ifade edelim. Usul farklılıklarının esasa...
22 Nisan 2021

Zâhir-Bâtın Dengesi ve İslâmî İlimlerin Birliği

Şer'î hükümlerin maksadlarını tesbit, hükümlere karşılık hikmetleri de bilmek, ibret ve itibara dayanmak ve Allah'ı sınırsız güzellikler içinde aramalıyız. Allah'ı ve O'nun ölçülerini sınırlı aklımıza veya keyfimize...
15 Nisan 2021

İslâm ve Osmanlı Resim Sanatı

Kendine has bir sanat doğuran ve güzellik idrakini en yüceye yâni Mutlak Güzel'e bağlayan İslâm anlayışı, hemen her sahada soyut temelli eserlerini vermiştir. Müslüman kavimlere ve çağlara göre üslup farklılıkları olsa da Mutlak...
05 Nisan 2021

Diyarbakır’ın Fethi ve Hazreti Süleyman Camii

Allah Resûlü'nden alınan nur ile O'nun irtihalinden yedi yıl sonra Miladî 639'da, Diyarbakır ve havalisi Sahabîler Ordusu tarafından fethedilir. Diyarbakır'ın fethi esnasında Hz. Halid b. Velid'in oğlu Hz. Süleyman ile...
04 Mart 2021

Sahne 'Aydınlık Savaşçıları'nın!

Şubat ayında birçok şehidimiz oldu. Kemalist rejimin kuruluşunda İstiklâl Mahkemelerinde şehid edilen İskilipli Atıf Hoca (4 Şubat 1926) hafızalarda tazeliğini koruyor. Yine aynı katiller tarafından beş sene sonra şehid edilen Erbilli Şeyh...
18 Şubat 2021

Osmanlı’da ve Başyücelik’te Divân Teşkilâtı

Önce Osmanlı döneminde divân teşkilâtı hakkında tanıtıcı bilgiler verilip sonra Başyücelik Sistemi Halk Divânı üzerinde durulacaktır. Allah Resûlü'nün vahiy kâtiplerini görevlendirmesi ve Medine'deki Müslümanların sayımını...
11 Şubat 2021

Nakîbüleşraf ve Devlet-i Aliyye

Seyyid ve Şeriflerle ilgili işlere bakan yetkiliye nakîbüleşraf denir. Bu ümmetin Allah'ın Sevgilisi'ne vefasını gösteren bir kurumdur. Allah Resûlü gibi onun ailesi ve akrabası da zekât ve sadaka alamadığı için Asr-ı Saadet'te...
28 Ocak 2021

İslâmı Anlamada Usûl - IV

Bu bölümde bazı usûl meselelerine temas edilerek İslâm'a göre ilmin ne olduğu ve ilimlerin hangi usûle göre tasnif edileceği üzerinde durulacak, şer'î deliller kısaca verilerek İslâm'ın eşya ve hadiselere tatbik vasfından...
14 Ocak 2021

İslâmı Anlamada Usûl-III

Bu bölümde usûl ilminin bazı vasıfları zikredilerek, üç büyük âlimin yenileyiciliğinden bahsedilecek ve hukuk-fıkıh-ahlâk ilişkisine temas edilecektir. Usûlsüzlüğe misal olarak da selefîlik ve reformistlik verilecek ve ictihad meselesi...
07 Ocak 2021

İlm-i Ledün ve İbda

Kıyamete kadar karşılaşılacak bütün meselelerin çözümleri HAK DİN'de saklı olduğuna göre, zamanın meselelerinde bunu ortaya çıkarmak vazifemizdir... Zamanın kendine ait meselelerini çözmek, ancak dindeki gizliliklerin açık edilmesiyle...
04 Ocak 2021

İslâmı Anlamada Usûl-II

Bu bölümde usûl ilminin kapsayıcılığı, hikmet ve tefekkür boyutunu icap ettirmesi ve yenilik ile ilm-i ledün mevzuları üzerinde duracağız. Usûl İlminin Bütün İlimlere Mukaddime Oluşu Her ilmin tarifi, mevzuu, gayesi şeklinde mukaddimesi...
31 Aralık 2020

İslâmı Anlamada Usûl -I-

Takdim İslâmî ilimlerde usûl olarak meseleye giriş yaparken usûl-i fıkıh ve fıkıh mevzularını öncelikle inceledik. İslâmî ilimlerin birbiriyle ilgisi ile farklı usûl ve yaklaşımlarını işaretledik. İslâmî ilimlerdeki usûllerin kendi...
24 Aralık 2020

Altun Silsile'nin Son Halkası - II

Yazımızda önce Abdülhakîm Efendi'nin fıkhını ve fıkıh ilmine verdiği önemi anlatacağız. Daha sonra onun eserlerine yer vereceğiz. Esseyyid Abdülhakîm Arvasi'de Fıkıh Abdülhakîm Efendi, fıkhı birinci iş olarak görür,...
04 Aralık 2020

Altun Silsile'nin Son Halkası -I-

Esseyyid Abdülhakîm Arvâsî (1865-1943) zâhir ve bâtın âlimi, Büyük İrşad kutbu... 'Altun Silsile” denen büyük velilerin otuz üçüncüsü ve son halka, tesbihin sonuncusu. Arvâsî Hazretleri, Ehl-i Sünnet çerçeveye sımsıkı bağlı,...
26 Kasım 2020

Necip Fazıl ve Büyük Doğu Geleneği -V-

İslâm'da Üç Gelenek ve Büyük Doğu'nun Yeri İslâmî ilimlerin farklı metodları olması bakımından üç gelenekten bahsedebiliriz. Fıkıh, Kelam ve Tasavvuf. Bu üç geleneği şöyle de ifade edebiliriz: Beyan, Burhan, İrfan... Fıkıh...
20 Kasım 2020

Necip Fazıl ve Büyük Doğu Geleneği -IV-

Büyük Doğu Külliyatı Necip Fazıl, 100 cild eser vermiştir. Hayatı ve mücadelesi ile eserleri atbaşı gitmiş, yaşadıklarını yazmış, yazdıklarını yaşamıştır. Zaman ve mekânı bütünlemek ve sahte devrimlere karşı hakikatin sesi olmak...
14 Kasım 2020

Necip Fazıl ve Büyük Doğu Geleneği -III-

Necip Fazıl'ın Kaynakları Necip Fazıl, Ehl-i Sünnet'in Hanefî-Matüridî çizgisine bağlı olup tasavvufa da intisaplı biriydi. Ehl-i Sünnet çerçevede zâhir ve bâtın âlimlere son derece bağlı olup onlara karşı daima edebli bir...
06 Kasım 2020

Necip Fazıl ve Büyük Doğu Geleneği -II-

2. Necip Fazıl'ın Yaşadığı Dönem ve Kuşaklar Arası Köprü Rolü Osmanlı'nın son döneminde doğan Necip Fazıl, Cumhuriyet'in ilânında 19 yaşında idi. Necip Fazıl, İslâm ilim ve kültürünün Cumhuriyet devrimleri ile yasaklandığı...
30 Ekim 2020

Necip Fazıl ve Büyük Doğu Geleneği -I-

(İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi'nin 06.06.2020 tarihinde online tertip ettiği Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Kongresi'nde sunulan 'Necip Fazıl ve Büyük Doğu Geleneği” başlıklı bildiri.) Bu çalışmamızda Necip...
28 Ekim 2020

İBDA Fikriyatının Temel Vasıfları

İBDA Mimarı Salih Mirzabeyoğlu fikir, sanat ve aksiyon adamıdır. Giriş mahiyetindeki bu yazımızda onun sanat ve aksiyon cephesinden ziyade fikriyatından bahsedeceğiz. İBDA Mimarisinin en temel vasfı bir dünya görüşü oluşu ile 'İslâmiyetin...
28 Ağustos 2020

Aşk ve Vecdimizi Kazanmak

Aşk ve vecdimizi yitirmiş olabiliriz. Bunu tekrar kazanmanın yolları vardır. En başta 'istemeyi istemek”i bilmek gerek. İnsanın yaşama sevinci bir aşktır, varlık çabasını sürdürmesi de aşktır. Öyle ki, aşka karşı olduğunu söyleyenler...
15 Ağustos 2020

Ayasofya’da İlk Secde

86 yıllık esaretinin ardından 24 Temmuz 2020 Cuma günü Ayasofya tekrar ibadete açıldı. Müslümanlar akın akın Ayasofyaya yürüdü. Türkiye ve İslam âleminde kalbler birleşti, diller aynı seda ile gökleri inletti: Allah En Büyüktür. Aslında...
03 Ağustos 2020

“Yürüyen Büyük Doğu” İbda ve Salih Mirzabeyoğlu

'İBDA” kelimesinin klişe terkibini temin eden harfler içinde 'BD” remzi Büyük Doğu'yu ifade eder. (1) 'İ” harfinin 'İslâmî” veya 'İnkılâpçı”, 'A” harfinin ise 'Akıncıları” şeklinde okunabileceğini...
25 Temmuz 2020
18
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 06 Ekim 2022
İmsak 05:34
Güneş 06:58
Öğle 12:57
İkindi 16:10
Akşam 18:46
Yatsı 20:05
Günün Karikatürü Tümü