Kâzım Albay

Bütün Yazıları

Kâzım Albay

Modernizmin İslâm Düşmanlığı

Önce modernizmi ve çeşitlerini daha sonra modernistlerin hadis ve sünnetle ilgili temel görüşlerini anlatacağım. Oryantalistlerin iddialarına da cevap vereceğim. Modernizm, 18. yüzyılda Aydınlanma ile başlayan, 20. yüzyılın ilk yarısına...
02 Temmuz 2020

Yeni İlm-i Kelâm Hareketi ve Önemli Temsilcileri

İslâm'ın aşk ve vecdini kaybeden ve Batı karşısında gerilemeye başlayan Osmanlı Devleti'nin aydınları, haliyle bir arayış içine girmişlerdir. Ancak Batı'dan askerî teknikler alınırken bununla beraber ilmî, fikrî ve ahlâkî...
25 Haziran 2020

İmam Şâfiî Hazretleri

Giriş Bu çalışmamızda önce İmam Şâfiî'yi kısaca tanıtıp onun önemli eseri er-Risâle üzerinde duracağız. Daha sonra usûl farklılığına temas ederken haber-i vâhid, kıyas, sahâbî kavli ve tatbikatı mevzularını açıklayacağız....
23 Haziran 2020

Ehl-i Hadis ve Ehl-i Rey Ekolleri

İslâm ilim geleneğini temsil eden iki temel ekol üzerinde duracağız. Bu ekollerin doğuşu, oluşumu ve günümüze de referans vasfını anlatacağız. Nakle dayanan ve mecbur kalmadıkça akla gitmeyenlere ehl-i hadis; naklin önceliği yanında...
16 Haziran 2020

Babamın Cenazesinin Ardından

Babamın vefatı, 21 Mayıs 2020 Çarşamba gününün gecesi saat 23:00 sularında yoğun bakımda olduğu Kavacık Medistate hastanesinde gerçekleşti. Kanamaya bağlı beyin ödemi sonucu vefat etti. Allah rahmet etsin. Hicrî olarak 28 Ramazan 1441 Perşembe...
29 Mayıs 2020

Aksiyon Adamı Necip Fazıl

Üstad'ın şairlik yönü ön plana çıkarılarak mütefekkir ve aksiyoncu yönü geri plânda bırakılıyor. Bu mevzudan bahsetmek istiyorum. Bir insanı bütün olarak tanımamız gerekir. Üstad Necip Fazıl, fikir, sanat ve aksiyon adamı idi....
20 Mayıs 2020

Üstad’la Hatıralarım - II

Üstad'la Hatıralarım'ın bu ikinci bölümüne evrakım arasında bulduğum aşağıdaki notlarım vesile oldu. 'İlk buluşma”dan tekrar bahsedilse bile farklı bilgiler ihtiva ediyor. Tek kelimesine dokunmadan aynen paylaşıyorum. 'İlk...
13 Mayıs 2020

Hadis İlminde Metodoloji Problemi

Giriş 'Çağdaşlaşma” zihniyeti ile birlikte, 19 ve 20. asırlarda, bilhassa modernist-reformist fikirlere yakın olanlarda yeni bir metodoloji ve yeni bir İslâm anlayışı iddiaları söz konusu olmuştur. Hadis ilminde yeni metodoloji arayışları,...
21 Nisan 2020

İslâm Hukukunun Gayesi (Makâsîdu’ş-Şeriati’l-İslâmiyye)

Giriş Makâsıd veya Makâsidü'ş-şerî'a, dinin hükümlerinin gayesi, gerekçesi demektir. Genel olarak dinin, özel olarak ise ibadetler ve hukuk alanındaki dinî hükümlerin gayeleri, maksadları, hikmetleri anlamında bir tâbirdir. Başka...
20 Mart 2020

Hadisler Dinin Temelidir

Sahîh-i Buhârî ve Kütüb-i Sitte Allah Resûlü'nün 63 yıllık hayatının tecessüm etmiş hali olan Sahîh-i Buhârî'den bahsetmek istiyorum. Buhârî (ö. 256/870), o kadar makbul görülmüş ki, beş yüzün üzerinde şerhi yapılmıştır....
22 Şubat 2020

İbn Teymiyye ve Selefîliğe Nasıl Bakmalıyız?

İbn Teymiyye (ö. 728/1328); kendini itikaden Selef'e, amelî olarak İmam Ahmed bin Hanbel'in mezhebine izafe eder. Ancak devrinde, içinde yetiştiği Hanbelî çevrelerde bile ifrat görüşlerinden dolayı eleştirilip kınanmıştır. İbn...
31 Ocak 2020

Tekâmül Durursa, Tereddî Başlar

Her türlü zorluklara karşı dik durmak, Allah'a kulluğun ve şahsiyetin alâmetidir. Bu zorluklar, içimizdeki zaaflardan gelebileceği gibi yakın çevremizden ve içinde yaşadığımız düzenin maddî ve manevî baskılarından da gelebilir....
21 Ocak 2020

Muhtelif Bahisler Etrafında Başyücelik Modeli

Bu seminerimizde hukuk, demokrasi ve iktidarın kaynağı meselelerini ele alıp Başyücelik sisteminin neden yeni dünya düzeni teklifi olduğunu siyasî, hukukî, iktisadî vb. yönleriyle tahlile gayret edeceğiz. 20. asır boyunca dünyaya yön vermiş...
10 Aralık 2019

Yüksek İslâm Boykotlarının Önemi

İmânın tezahürü aksiyondur yani ameldir. İnsan bu dünyaya kendi aksiyonunu ifade ve icra etmeye geldi. Doğru fikre ve inanışa bağlananlar hak cephesini, yanlış fikre kapılanlar ise batıl cephesini temsil eder. Hayır-şer, iyi-kötü, doğru-yanlış...
26 Kasım 2019

Peygamberler Mutlak İnkılâbçılardır

İnkılâb, bir toplumun kendi öz nizamını yıkıp yeni bir nizam kurmasıdır. Bir alt-üst oluş söz konusudur ve devrim niteliğindedir. Ancak sadece devirmekten ibaret kalan bir hareket inkılâb mânâsına gelmez, ona ihtilâl denir. Her inkılâb...
29 Ekim 2019

Mücahid Gönüldaşımız Nazif Keskin Aramızdan Ayrıldı!

1970'lerden beri İBDA yolunda tanıdığım, Kumandan Salih Mirzabeyoğlu'nun faaliyetlerinde hep gördüğüm, bir çok cephe faaliyetinde beraber olduğum, BARAN ve AYLIK dergilerinde yazılarıyla ve faaliyetleriyle katkısına şahid olduğum,...
15 Ekim 2019

İslâm Geleneği Yaşatılıyor

İstanbul'da düzenlenen Sahih-i Buharî Hatmi vesilesiyle İslâm'ın geleneklerinden ve bunların çağımızda nasıl sürdürüleceğinden bahsedeceğim. Osmanlı'da üç şey hatim tarzında gelenek olmuş. Padişahlar bu geleneğe çok...
06 Eylül 2019

Üstad’la Hatıralarım - I

Geçmişi anlatmaktan ziyade fikre ve aksiyona kıymet veren biri olduğumdan Üstad'la hatıralarıma da yazılarımda ve sohbetlerimde pek az yer verdim. Ancak yaşlılığın ve unutmanın getirdiği mahzurlara karşı ve yine bir aksiyona vesile...
30 Ağustos 2019

“Gezen Tilki, Yatan Aslandan Daha Kârlıdır!”

Hiç bir devir Allah dostlarından boş değildir. Onları bulmak ve onların rehberliğinde İslâm aksiyonuna talip olmak gerek. Bu da en başta eşya ve hadiseleri doğru yorumlamak demek. Sadece kalb temizliğinde kalan dost ve gruplar da önemlidir,...
27 Ağustos 2019

“Allah Var, M…….d Var”

Geçmişi günümüz ve istikbale bağlamak gerekiyor. Zaten tarihe bakan halihazırdaki insan şuurudur. Bunu bir dünya görüşü zaviyesinden sağlıklı yapabilmek mühimdir. Bu yazımızın girişinde temas ettiğimiz temizlik ve nezaket bahisleri ise...
21 Ağustos 2019

Necip Fazıl’ın Put Adam Eseri Üzerine

Necip Fazıl'ın, malûm sebeplerden dolayı Türkiye'de basamadığı ancak Arap ülkelerinde dostları vasıtasıyla Arapça olarak yayınlattığı 'Put Adam” kitabının Türkçeye tercümesi nihayet Dâru'l-Hilâfeti'l-Aliyye...
01 Ağustos 2019

Özümsenmiş Bilgi: İrfan

Mutlak ilim sahibi Allah'tır, O'nun sıfatlarından biri 'el-alîm-bilici” olup, aynı zamanda 'el-hakîm-hikmet sahibi”dir. Bütün ilimler ise Allah'ın kâinata yaydığı ışık huzmeleridir; ister dinî, isterse dünyevî...
19 Temmuz 2019

Büyük Doğu, Ancak İBDA ile Kemâl Bulabilir

Büyük Doğu ideolocyası zatıyla da güzel ve güzelliklerin kaynağıdır. Ancak İBDA ile Büyük Doğu daha bir tazelik ve derinlik kazanıyor. İkisi bir araya gelince zâhir-bâtın, ruh-beden, sebeb-netice gibi bir uyumla bütünleşiyor, adeta birbirini...
17 Haziran 2019

Ölüm, Yeniden Doğuş ve BD-İBDA

Mayıs ayı, Ramazan ve BD-İBDA... Üç güzellik bir araya gelince bahsedeceğim üç anma programından tabiî olarak güzellikler doğdu. Zaman ve mekân buluşmasına hal de giydirilince üç anma programı canlı bir hüviyet kazandı.  Ramazan'ın...
02 Haziran 2019
22
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 07 Ekim 2022
İmsak 05:35
Güneş 07:00
Öğle 12:57
İkindi 16:09
Akşam 18:45
Yatsı 20:04
Günün Karikatürü Tümü