Kâzım Albay

Bütün Yazıları

Kâzım Albay

Mustafa Kemal Paşa’nın Şahsiyeti

Liderin fikir ve şahsiyetini bilmek olayları değerlendirirken lüzumludur. Bu açıdan bir devre damgasını vuran ve halen Batılılaşma tartışmalarına fidelik eden M. Kemal'i de iyi bilmemiz gerekir. M. Kemal'in nefsî zaafları üzerinde...
03 Ağustos 2018

Sultan Vahdettin, Millî Mücadele ve Mustafa Kemal Paşa

Bilindiği üzere Vahdettin Han, şehzadeliğinde Almanya gezisinde Mustafa Kemal'i başyaver olarak yanında bulundurmuştu. Bu safahata biz burada girmiyoruz fakat tanışmanın başlangıcı olarak önemlidir. Hem de bir seyahat boyu süren bir tanışma....
25 Temmuz 2018

Sultan Vahdettin’in Şahsiyeti

Son Osmanlı Padişahı Vahdettin Han (doğrusu Vahîdüddin), Cihan Harbi yenilgisi üzerine tahta çıkmış, İstanbul'un işgali dâhil o netameli dönemde ümmetin başında bulunmaya çalışmış ve desteklediği Ankara Hükümeti tarafından...
18 Temmuz 2018

Millî Mücadele - Lozan - Cumhuriyet Ve Tek Parti İktidarı - VI

Sonuç ve Değerlendirme Esasında, I. Dünya Savaşı'nın galibi İngiltere ve müttefikleriyle Millî Mücadele'de doğrudan bir muharebe olmamış, sadece Yunanistan'la savaş yapılmıştır. İngilizlere tek kurşun sıkılmadan İstanbul,...
09 Temmuz 2018

Milli Mücadele-Lozan-Cumhuriyet ve Tek Parti İktidarı - V

4- 1923 Cumhuriyet İlanı ve Tek Parti Diktatörlüğü İşin başında şunu ifade edelim ki, bir rejim olarak cumhuriyet, her zaman demokrasi mânâsına gelmez. Demokratik cumhuriyetler olabileceği gibi anti demokratik cumhuriyetler de olabilir. Sovyet...
29 Haziran 2018

Milli Mücadele-Lozan-Cumhuriyet ve Tek Parti İktidarı (IV)

3- ULUS DEVLET MESELESİ Burada ulus devlet mevzuuna kısaca değinmek gerekir. Batılılar kendi aralarındaki din savaşlarını 1648 Westfalya antlaşmasıyla sonlandırmış ve papalığın diktasına karşı 'laik devlet” modeline geçerek iktidarı...
22 Haziran 2018

Milli Mücadele-Lozan-Cumhuriyet ve Tek Parti İktidarı -III-

A-LOZAN'IN MADDELERİNDE HUKUK REFORMLARI Lozan tartışmalarına baktığımızda Türk heyetinin ilk başlarda hukukî hükümranlık haklarını ve Mecelle'yi hararetle savunduklarını görürüz. Fakat sonra ne olduysa tam tersi dönüş oldu.(1) ...
18 Haziran 2018

Millî Mücadele-Lozan-Cumhuriyet ve Tek Parti İktidarı-II-

2- LOZAN MUAHEDESİ   Üzerinde çokça tartışmalar yapılan Lozan Muahedesi'ni değerlendirirken, her şeyden önce Millî Mücadeleyi yürüten I. Meclisin Lozan'ı neden kabul etmediğini düşünmek zorundayız. Meclis zabıtlarında...
12 Haziran 2018

Milli Mücadele-Lozan-Cumhuriyet ve Tek Parti İktidarı

Giriş Siyasî hâdiseleri bize gösterilen yüzü ile değil, asıl sebepleri ile tanımalıyız. Bunun için hâdiselere değil, hâdiseleri yönlendiren fikirlere bakmamız gerekiyor. Bir toplumun inanışı, refleksi nelerdir, liderleri topluma ne vermiştir,...
04 Haziran 2018

İBDA Mimarı Salih Mirzabeyoğlu Bu Âlemden Göçtü

İBDA'ya bağlılığımız fikir nisbeti demek olduğu için Kumandan Salih Mirzabeyoğlu'nun ahirete intikalinden sonra da sürmesi pek tabiîdir. Tıpkı Necip Fazıl'a bağlılığımız onun vefatından sonra da sürdüğü gibi. İnsanlar...
29 Mayıs 2018

Kumandan’a Yakınlık İdeolojiye Nisbetle Olur

Sirkeci Garı'nda 8-13 Mayıs 2018 tarihleri arasında düzenlenen TÜRDEB'in 9. Uluslararası Dergi Fuarı'na, İBDA Mimarı Salih Mirzabeyoğlu'nun ağır hastalığı gölgesi altında, Baran ve Aylık dergileri de katıldı. Son iki...
22 Mayıs 2018

Hadislerin Sıhhati ve Bakış Açısı Mevzuu  

'Allâme Muhaddis Muhammed Avvâme ve Hadis ilmindeki çalışmaları” isimli uluslararası sempozyum FSM ve İbn Haldun Üniversiteleri tarafından 27-28 Nisan 2018 tarihlerinde İstanbul'da yapıldı. Sempozyumda yabancı konuşmacılar önemli...
10 Mayıs 2018

24 Haziran’da Safımız Belli

Çağımızda bürokrasiye yönelik dozu gitgide artan bir eleştiri mevcut ve artık mesele 'bürokratik oligarşi” boyutunda dile getiriliyor. Dünya edebiyat tarihinin önemli isimlerinden Franz Kafka'nın (ö. 1924) Dava ve Şato isimli eserlerinde...
26 Nisan 2018

İnsan Hakları ve 28 Şubat

Seküler bir temelde olan ve hakikî mânâda kişi haklarını ele almayan 'insan hakları” kavramı Batı tarafından sıkça kullanılıyor. Dünyayı yangın yerine çevirdiğine ve kendi dışındakileri sömürü aracı gördüğüne bakmadan...
11 Ocak 2018

Nereden Geldiğini Bilmeyen, Nereye Gideceğini de Bilmez

Önce ekonomik meselelerden kısaca bahsedelim. Asgarî ücret 1603 TL oldu. Hükümet, iktidarları boyunca asgarî ücret artışlarını enflasyonun altına düşürmediklerini açıkladı. Fakat asgarî ücret eskiden beri seviye olarak yetersiz. Bu para...
03 Ocak 2018

Mekanik İnsan-Kainat Tasavvuru ve İslâm

Allah insanı ruh ve nefs kutuplarıyla yaratmış ve ruh kutbunu gerçekleştirmesiyle imtihan etmiştir. Ayrıca insanı başıboş ve rehbersiz bırakmamış, Peygamberler göndererek hakikatini bulmasına ve gerçekleştirmesine yardım etmiştir. Allah'ın...
29 Kasım 2017

Selefilik ve Reformculuk Üzerine

İslâm'ın bidat yollardan farkını belirlemek için bir isimlendirme olan ve bir mezheb adı olmayıp 'Kurtuluş Yolu”nu ifade eden Ehl-i Sünnet vel Cemaat kavramı, İslâm'ın kendisidir; cadde-i kübra(ana cadde)'dır, sevad-ı...
16 Kasım 2017

Kapitalist Modelin Arazları

Kapitalizm bireye değer veriyor, öne çıkarıyor. Fakat kapitalizmde gerçekten bireyin çıkarları düşünülüyor mu ve hangi birey tercih ediliyor diye sorgulamalıyız. Piyasalara baktığımızda zengin birey kabul görüyor. Kapitalizmin emperyal...
01 Kasım 2017

İslâm’ın Faiz Yasağı ve Zekât Şartı

İslâm ve iktisad ilişkisini sadece bir yardımlaşma olarak görmek, zekât ve Ramazanla sınırlandırmak eksik bir yaklaşım olur. İslâm hayat nizamı olduğuna göre, hayat için zarurî olan iktisadî ilişkilere de ehemmiyet verir ve ibadet cümlesinden...
25 Ekim 2017

Devletin Ekonomideki Rolü

Mevcut iktisadî sistemi tanımlarken önce 'rejimi nasıl tanımlamalıyız?” sorusunu cevaplamamız icap eder. Biz meseleyi parçadan giderek göstermek istiyoruz. Zira parça bütünün habercisidir. Yani parçada yapılan tahlil ve çözümlemeler...
12 Ekim 2017

Darwinizm ve “Bilimcilik” Felsefesi Ne Kadar Bilimsel?

Bilimsel olmak ve her şeyi bilim kıstasına vurmak mevzuu üzerinde durmak istiyorum. Öyle ki, inanç ve değer sistemlerini dahi 'bilimsellik” yargısıyla değerlendirmek hatasına düşülüyor veya böyle bir anlayış halâ sürdürülmek isteniyor....
27 Eylül 2017

Rahatı Rahatsızlıkta Bilmek

Bir Müslüman'ın dünyada yalnız rahatı araması doğru bir hayat tarzı değildir. Zira Müslüman'ın asıl rahat edeceği yer bu dünya değil, öbür dünyadır, ebedî yurt ahiret yurdudur. Şu hadis biliniyor ama biz yine de hatırlatalım:...
13 Eylül 2017

İdealsiz Millet ve Devlet Olmaz

Toplum, fertlerin demetidir; toplumu toplum yapan fertlerdir. Fert denince, lider ve liderlerin sürükleyici gücü hatırlanmalı. Bir olmadan iki, üç, dört vs. olmuyor. Lider denince de ideal ve fikir aşılayıcı, fikir ve aksiyon sahibi akla gelmeli....
06 Eylül 2017

Hayatî Bir Mevzu İktisat!

İktisat, hayati önemi haiz bir mevzu… Ruhumuzun tasarrufu altına alamayacağı hiçbir mevzu olamayacağına göre, ahlâkî sisteme bağlı alt sistem olarak gördüğümüz iktisadın da hakkını vermeliyiz. Öyle ki, maddesine hâkim olamayan ruh...
30 Ağustos 2017
22
kapalı
Namaz Vakti 18 Eylül 2021
İmsak 05:14
Güneş 06:40
Öğle 13:03
İkindi 16:31
Akşam 19:16
Yatsı 20:37
Günün Karikatürü Tümü