Kâzım Albay

Bütün Yazıları

Kâzım Albay

İdarî Hukukta Alternatif Çözüm Yolları

Giriş Bizde hukuk sistemi maalesef yamalı bohça özelliği taşımaktadır. Cumhuriyet rejimi ile Batıdan ithal kanunların toplumumuza uydurulmaya çalışıldığı ve esasen ahlaki-siyasi-kültürel-iktisadi vs. sistem bütünlüğünde mevzular ele...
02 Ekim 2018

Ahmet Cevdet Paşa ve Islahat Görüşleri -II-

5. İKTİSADÎ GÖRÜŞLERİ Cevdet Paşanın iktisadî görüşleri de dikkat çekicidir; öyle ki yeri gelir iktisadı en başa alır. Şöyle bir misal verir: Bir köprü yapılmazsa oradan geçip ziraat yapılamaz ki bu da geliri ve vergiyi düşürür....
26 Eylül 2018

Ahmed Cevdet Paşa ve Islahat Görüşleri -I-

GİRİŞ Hem gelenekçi hem modern (yenilikçi) olan Ahmed Cevdet Paşa'nın önce hayatını, yetişmesini, memuriyet vazifelerini ve başta hukuk olmak üzere eserlerini inceleyeceğiz. Bir dönemde etkili olmuş Ahmed Cevdet Paşa'nın (1822-1895)...
14 Eylül 2018

Ceza Hukuku Anlayışındaki Değişmeler

Ceza hukukunun amacı belirlenemediği için (bu bir dünya görüşü meselesidir) ceza politikalarında sık sık değişiklikler olmakta, ağzımız yanınca ve toplumsal tepkiler büyüyünce, cezalar inip çıkmaktadır. Bu ise bir tutarsızlık ve suçlarla...
11 Eylül 2018

Çağdaş Ceza Hukukunun Amaç ve İşlevi

GİRİŞ Ceza hukuku hukukun diğer dallarıyla, hukuk ise toplum düzeni ile alakalıdır. Yani, ceza hukukunun amaç ve işlevi sadece ceza veya öbür hukukçuları değil, belki onlardan daha çok kriminolojiyi, siyaset ve sosyoloji gibi bilim dallarını...
30 Ağustos 2018

1924 Anayasasının Uygulanması ve Eleştirisi

Genelde anayasalarda süslü kelimeler çoktur, hak ve özgürlüklere bolca vurgu yapılır. Ama bunların güvenceye kavuşturulması ve tatbik edilmesi önem arz eder. Söz ile eylem birbirine uymalıdır. Yazılı metin ile uygulamanın birbirini tutup...
19 Ağustos 2018

Cumhuriyetin İlk Anayasası

1924 Anayasası 6 bölümden oluşmaktadır ve 105 madde vardır. Anayasanın ismi de Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'dur. Anayasanın üstünlüğü ilkesi 103. Maddede açıkça ilan edilmiş; fakat kanunların Anayasaya uygunluğunu denetleyebilecek bir...
13 Ağustos 2018

Mustafa Kemal Paşa’nın Şahsiyeti

Liderin fikir ve şahsiyetini bilmek olayları değerlendirirken lüzumludur. Bu açıdan bir devre damgasını vuran ve halen Batılılaşma tartışmalarına fidelik eden M. Kemal'i de iyi bilmemiz gerekir. M. Kemal'in nefsî zaafları üzerinde...
03 Ağustos 2018

Sultan Vahdettin, Millî Mücadele ve Mustafa Kemal Paşa

Bilindiği üzere Vahdettin Han, şehzadeliğinde Almanya gezisinde Mustafa Kemal'i başyaver olarak yanında bulundurmuştu. Bu safahata biz burada girmiyoruz fakat tanışmanın başlangıcı olarak önemlidir. Hem de bir seyahat boyu süren bir tanışma....
25 Temmuz 2018

Sultan Vahdettin’in Şahsiyeti

Son Osmanlı Padişahı Vahdettin Han (doğrusu Vahîdüddin), Cihan Harbi yenilgisi üzerine tahta çıkmış, İstanbul'un işgali dâhil o netameli dönemde ümmetin başında bulunmaya çalışmış ve desteklediği Ankara Hükümeti tarafından...
18 Temmuz 2018

Millî Mücadele - Lozan - Cumhuriyet Ve Tek Parti İktidarı - VI

Sonuç ve Değerlendirme Esasında, I. Dünya Savaşı'nın galibi İngiltere ve müttefikleriyle Millî Mücadele'de doğrudan bir muharebe olmamış, sadece Yunanistan'la savaş yapılmıştır. İngilizlere tek kurşun sıkılmadan İstanbul,...
09 Temmuz 2018

Milli Mücadele-Lozan-Cumhuriyet ve Tek Parti İktidarı - V

4- 1923 Cumhuriyet İlanı ve Tek Parti Diktatörlüğü İşin başında şunu ifade edelim ki, bir rejim olarak cumhuriyet, her zaman demokrasi mânâsına gelmez. Demokratik cumhuriyetler olabileceği gibi anti demokratik cumhuriyetler de olabilir. Sovyet...
29 Haziran 2018

Milli Mücadele-Lozan-Cumhuriyet ve Tek Parti İktidarı (IV)

3- ULUS DEVLET MESELESİ Burada ulus devlet mevzuuna kısaca değinmek gerekir. Batılılar kendi aralarındaki din savaşlarını 1648 Westfalya antlaşmasıyla sonlandırmış ve papalığın diktasına karşı 'laik devlet” modeline geçerek iktidarı...
22 Haziran 2018

Milli Mücadele-Lozan-Cumhuriyet ve Tek Parti İktidarı -III-

A-LOZAN'IN MADDELERİNDE HUKUK REFORMLARI Lozan tartışmalarına baktığımızda Türk heyetinin ilk başlarda hukukî hükümranlık haklarını ve Mecelle'yi hararetle savunduklarını görürüz. Fakat sonra ne olduysa tam tersi dönüş oldu.(1) ...
18 Haziran 2018

Millî Mücadele-Lozan-Cumhuriyet ve Tek Parti İktidarı-II-

2- LOZAN MUAHEDESİ   Üzerinde çokça tartışmalar yapılan Lozan Muahedesi'ni değerlendirirken, her şeyden önce Millî Mücadeleyi yürüten I. Meclisin Lozan'ı neden kabul etmediğini düşünmek zorundayız. Meclis zabıtlarında...
12 Haziran 2018

Milli Mücadele - Lozan - Cumhuriyet ve Tek Parti İktidarı

Giriş Siyasî hâdiseleri bize gösterilen yüzü ile değil, asıl sebepleri ile tanımalıyız. Bunun için hâdiselere değil, hâdiseleri yönlendiren fikirlere bakmamız gerekiyor. Bir toplumun inanışı, refleksi nelerdir, liderleri topluma ne vermiştir,...
04 Haziran 2018

İBDA Mimarı Salih Mirzabeyoğlu Bu Âlemden Göçtü

İBDA'ya bağlılığımız fikir nisbeti demek olduğu için Kumandan Salih Mirzabeyoğlu'nun ahirete intikalinden sonra da sürmesi pek tabiîdir. Tıpkı Necip Fazıl'a bağlılığımız onun vefatından sonra da sürdüğü gibi. İnsanlar...
29 Mayıs 2018

Kumandan’a Yakınlık İdeolojiye Nisbetle Olur

Sirkeci Garı'nda 8-13 Mayıs 2018 tarihleri arasında düzenlenen TÜRDEB'in 9. Uluslararası Dergi Fuarı'na, İBDA Mimarı Salih Mirzabeyoğlu'nun ağır hastalığı gölgesi altında, Baran ve Aylık dergileri de katıldı. Son iki...
22 Mayıs 2018

Hadislerin Sıhhati ve Bakış Açısı Mevzuu  

'Allâme Muhaddis Muhammed Avvâme ve Hadis ilmindeki çalışmaları” isimli uluslararası sempozyum FSM ve İbn Haldun Üniversiteleri tarafından 27-28 Nisan 2018 tarihlerinde İstanbul'da yapıldı. Sempozyumda yabancı konuşmacılar önemli...
10 Mayıs 2018

24 Haziran’da Safımız Belli

Çağımızda bürokrasiye yönelik dozu gitgide artan bir eleştiri mevcut ve artık mesele 'bürokratik oligarşi” boyutunda dile getiriliyor. Dünya edebiyat tarihinin önemli isimlerinden Franz Kafka'nın (ö. 1924) Dava ve Şato isimli eserlerinde...
26 Nisan 2018

İnsan Hakları ve 28 Şubat

Seküler bir temelde olan ve hakikî mânâda kişi haklarını ele almayan 'insan hakları” kavramı Batı tarafından sıkça kullanılıyor. Dünyayı yangın yerine çevirdiğine ve kendi dışındakileri sömürü aracı gördüğüne bakmadan...
11 Ocak 2018

Nereden Geldiğini Bilmeyen, Nereye Gideceğini de Bilmez

Önce ekonomik meselelerden kısaca bahsedelim. Asgarî ücret 1603 TL oldu. Hükümet, iktidarları boyunca asgarî ücret artışlarını enflasyonun altına düşürmediklerini açıkladı. Fakat asgarî ücret eskiden beri seviye olarak yetersiz. Bu para...
03 Ocak 2018

Mekanik İnsan-Kainat Tasavvuru ve İslâm

Allah insanı ruh ve nefs kutuplarıyla yaratmış ve ruh kutbunu gerçekleştirmesiyle imtihan etmiştir. Ayrıca insanı başıboş ve rehbersiz bırakmamış, Peygamberler göndererek hakikatini bulmasına ve gerçekleştirmesine yardım etmiştir. Allah'ın...
29 Kasım 2017

Selefilik ve Reformculuk Üzerine

İslâm'ın bidat yollardan farkını belirlemek için bir isimlendirme olan ve bir mezheb adı olmayıp 'Kurtuluş Yolu”nu ifade eden Ehl-i Sünnet vel Cemaat kavramı, İslâm'ın kendisidir; cadde-i kübra(ana cadde)'dır, sevad-ı...
16 Kasım 2017
18
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 06 Ekim 2022
İmsak 05:34
Güneş 06:58
Öğle 12:57
İkindi 16:10
Akşam 18:46
Yatsı 20:05
Günün Karikatürü Tümü