Baran Demir

Bütün Yazıları

Baran Demir

Serhad gezisi notlarım -II-

Kars ile Ardahan arasında, yol üzerinde kalan ve merkezi bir yerleşim yeri olan Susuz Köyü'nde namazlarımızı kıldıktan sonra Susuz Şelalesi'ne uğradık. Yüksek bir uçurum üstünde, puntel ardından şelaleyi seyrettik. Normalde şelaleye...
16 Eylül 2021

Serhad Gezisi Notlarım

Temmuz ayının o bunaltıcı havasında, gece saatlerinde İstanbul Kurtköy'deki Sabiha Gökçen ismi taşıyan havaalanından yolculuğa başladık. Yaklaşık bir buçuk saat sonra Kars Harakanî Havaalanı'na indik. Ardahan Merkez'e giden...
02 Eylül 2021

Sadece Fürû’ Fıkıh Yeter Mi?

Kanunî devrinin sonlarından itibaren ulemamızın 'efradını ve ağyarını” kavrayış ve tasnif cehdi, İslâm topraklarından göğe yükselmiş ve geriye iskelet nev'inden bir şey bırakmıştır. Üzerine eğildiği her meselede o meselenin...
23 Nisan 2019

Seçime Dair Birtakım Mülahazalar

31 Mart yerel seçimlerinin genel tablosuna baktığımızda, Ak Parti'nin beklediği neticeyi alamadığını görüyoruz. Neticeden esbaba doğru giden bir usulle meseleye yönelecek olursak bu manzaradaki en büyük âmil, bana göre, milletin Ak...
10 Nisan 2019

Hilâfet Meselesi, Mutlak Adalet ve Kemalizm Üzerine

Bir devletin rejimi, o devletin ahlâkını yansıtır… Devlet, üzerine tesis edildiği rejime göre vatandaşına ve dahi dışarıya uygulayacağı siyaseti belirler. Rejimin (ahlâkın) müşahhaslaşmasıyla da kanunlar meydana gelir ve bu kanunlar...
27 Mart 2019

Kafkasya’da Bir Başka Sütun Kunta Hacı Kişiyev ve Kadirîler

Bir oluşumu ya da hareketi veya o hareketin liderini değerlendirirken, akademisyeninden araştırmacı yazarına kadar kahir ekseriyetin doğru değerlendirme miyarlarından mahrum bulunduğunu ve bilhassa hareketlerin liderlerinin nazariyelerini öncelemediklerini...
20 Mart 2019

Şeyh Asım Ohinî ve Birketü’l Kelimât Adlı Eseri

Şah-ı Nakşîbend Hazretleri, velilerin menkıbelerini 'Allah'ın ordularından bir ordu” olarak vasıflandırır ve kişiye muavenet ettiğini buyurur. Menkıbe, kişinin hoş ve güzel hareket, söz ve tavırlarıdır. Buradaki 'kişi”yle...
27 Şubat 2019

Mehdi'yi Hamil 10 Süvari'den Biri Abdullah Dehlevi Hazretleri

Büyük Doğu-İBDA, İmam-ı Rabbanî Hazretleri'nden (k.s.) beridir beklenen mütefekkirin örgüleştirerek çağının diyalektiğini kurduğu fikir sistemidir. Dünyada bir başka misli bulunmayan bu fikir sisteminin mümeyyiz vasıflarından biri...
26 Ekim 2018

500 Yıldır Beklenen Yenileyici BD-İBDA Yaşıyor!

Hakîm Salih Mirzabeyoğlu, ölmeden ölüp de, ölüp de ölmeyenlerin sırrına erişti! 'Ölmeden evvel ölünüz” emrine muhatap büyükler için kullanılan 'Kuddise Sirruhu” yani 'Allah sırrını takdis etsin” duası da, her anılışında...
31 Mayıs 2018

Başını Taştan Taşa Vurmak: Kimlik Bunalımı

İslâma Muhatap Anlayış'ı kendisine referans almaya çabalayan kişi/toplum (toplum da kişilerden ibaret), yani yobazlık kara deliğince yutulmaktan kaçan kişi/toplum, önce referans almaya çalıştığı fikirden kendinde olanı yansıtsın...
22 Mart 2018

Rusların Gözünde Türkiye

Kendisini Batılı devlet kategorisinde gören Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, kuruluşundan bu yana başında bulunan bütün hükümetler Batı'nın icazetini alarak posta yayılmışlardır. Kuruluşta, İngiltere, Fransa ve kısmen ABD'ye...
22 Şubat 2018

Rusların SSCB Dönemindeki Filistin Politikası Üzerine

Yahudi sorunu ve bu sorunun mekândaki tecellisi olan İsrail'le hemen her Müslüman alâkadardır. İlahî iradeyi akılda tutarak belirtirsek, İsrail'in en büyük hamisi, şeytandan sonra, beynelmilel Yahudi kapitalistlerinin emir ve direktifleri...
14 Aralık 2017

Amerikan Boyunduruğu ve Türkiye

'İskambil destesinin içinden altıdan küçük bütün kartlar çıkartıldı, fişlerimizi alıp bedellerini ödedik ve masaya konan paralarla oyun başladı. Oyuna muazzam bir şansla başlayarak el üstüne el kazandım. Bir keresinde Gazi'nin...
19 Ekim 2017

Atamız Bilir Atalarını, Biz Biliriz Ötelerini

Gündemimizdeki en önemli meseleler arasında Ehli Sünnet ve'l Cemaat yapılara ve hareketlere karşı yöneltilen sistemli saldırılar var. Hadiseler ABD'nin yaklaşık bir ay önce Kemalistlere ve mezhepsiz-müteşeyyî-selefî gruplara doğrudan...
13 Eylül 2017

Çinli Hacı Mahmud Şemseddin Kimdir?

Asr-ı Saadet'ten sonra Müslümanların din ve dünya işlerinde gevşemeye başladığını biliyoruz. Lâkin bu gevşeme hiçbir zaman günümüzdeki kadar dehşet boyutlara ulaşmamıştı. Özellikle 1 asır öncesine kadar cemiyetimizden parlak,...
06 Eylül 2017

15 Temmuz’un Sene-i Devriyesi Vesilesiyle

Kahraman Anadolu insanının, girdiği her yerde milletleri kanla sindiren emperyalist deccal Amerika'nın Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasını birkaç saatte kahr-ı perişan eylediği gecenin adıdır 15 Temmuz. 15 Temmuz Halk İhtilâli...
19 Temmuz 2017

‘Kaçınılmaz Olan’a Doğru!..

Adalet mefhumu, ciltlerle olsun açıklanmaya yetmeyecek ve ancak uygulamada kendini gösterebilecek ve ihdas edildiğinde insanların kalplerinde coşku, gözlerinde neşe, dudaklarında da ince bir tebessüm belirmesine sebep olacaktır. Adalet herkes için...
12 Temmuz 2017

Ya Bir Güllabici Gerek Ya da...

Son günlerde yaşanan hâdiselere şöyle bir bakış attığımızda birbiriyle doğrudan ilintili olabilecek veya ayrı gözükseler de barındırdığı ibret ve hikmetten mülhem mutlaka aralarında görünmez bağlar olduğunu her tahassüs sahibi insana...
16 Haziran 2017

Şimdi Hesaplaşma Zamanı

Partili cumhurbaşkanlığını, yani bir çeşit başkanlık sistemini köhne rejimin çürümüş temelleri üzerine ikame edecek olan anayasa, referandumdan çıkan %51 küsurluk oyla kabul edildi, ama 16 Nisan akşamından itibaren görüldüğü gibi...
19 Nisan 2017

Hal'ül Mü'miin -VII-

Ve… Ve… Mütefekkir Salih Mirzabeyoğlu'nun Ölüm Odası eserinde 'Namazda rükû, hayvanı temsil eder; hayvan, diri ve canlılık… Kıyam, insanı…” diye tefsir edilen rükû ve kıyam… Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir gün namaz...
23 Mart 2017

Hal'ül Mü'minin -VI-

Hazret-i Muaviye'nin (r.a.) Hilafeti Dönemi Hal'ül Mü'minin Hicri 41. senesinde hilafet makamına geçti. Böylece raşit halifeler dönemi kapanmış oldu. İslâm İmparatorluğu'nun okyanusa at süren kumandanlara sahib olduğu bir...
16 Mart 2017

Çağlar Değişiyor, Eyyamcılık Değişmiyor!

Önümüzde anayasa değişikliği referandumu var, yani Türkiye, içinde bulunduğu ve kurtulabilmek için kendini oradan oraya attığı labirentte bir ayrıma daha geldi dayandı. Peşinen söyleyelim ki; Müslümanlar olarak düşman kutbun aksülâmeli...
16 Şubat 2017

Halül Mü'minin IV

Hz. Aliyyi'l Mürteza (k.v.) Döneminde Hz. Osman'ın şehadeti haberi, koca sahabenin kanlı gömleği ile Hz. Muaviye'ye iletildi; bunun üzerine Şam Valisi kısas talebinde bulundu, şöyle ki: Hz. Ali, tüm vilayetlere bey'at almak...
02 Şubat 2017

Halül Mü'minin -V-

Hazret-i Hasan'a (radıyallâhu anh) Şam ve Mısır vilayetleri hariç tüm vilayetler bey'at ettiler. Bunun üzerine Hz. Hasan Şam üzerine yürüdü. Hz. Muaviye ile Hz. Amr bin As, Hz. Hasan'a karşı koyma hususunda müşavere ederken...
02 Şubat 2017
Namaz Vakti 09 Şubat 2023
İmsak 06:34
Güneş 08:00
Öğle 13:23
İkindi 16:10
Akşam 18:37
Yatsı 19:58
Günün Karikatürü Tümü