Osman Temiz

Bütün Yazıları

Osman Temiz

Modern Dünyanın Bunalımı -III-

Gal Horozu Rene Descartes Üzerinden Örgüleştirilen ve Gayesine Erdirilemeyen Ruh ve Beden Düalizmine Dair (3)  Modern paradigma, büyük ölçüde Descartes'ın ruh ve beden düalizmi üzerine bina edilmiştir. Descartes'ın çerçevesini...
14 Şubat 2019

Modern Dünyanın Bunalımı -II-

Gal Horozu Rene Descartes Üzerinden Örgüleştirilen  ve Gayesine Erdirilemeyen Ruh ve Beden Düalizmine Dair (2) Rene Descartes'ın, 'Cogito, ergo sum: Düşünüyorum, o halde varım” çerçevesinde doğruluğunu kabul ettiği temel ontolojik...
12 Şubat 2019

Modern Dünyanın Bunalımı

Gal Horozu Rene Descartes Üzerinden Örgüleştirilen ve Gayesine Erdirilemeyen Ruh ve Beden Düalizmine Dair –I-​ Felsefe tarihi veya literatüründe, kesin bilginin, matematik ve fizikten çıkarılan ilke ve kavramlar üzerine bina edildiği felsefî...
01 Şubat 2019

Gal Horozu: Rene Descartes -III-

Bir önceki yazımızda Descartes tarafından örgüleştirilen Kartezyen Felsefenin (Düalizm)(1) en önemli argümanı 'metodik şüphe” üzerinde durmuştuk. Birazdan bu mevzuya yine devam edeceğiz. Ama önce bir tesbitte bulunalım. Descartes'ın...
29 Ocak 2019

Gal Horozu: Rene Descartes -II-

'Akıl, insanda birleşen ruh ve maddeden ibaret dünyanın anahtarı…”(1) Bu sözün sahibi Üstad Necip Fazıl der ki (meâlen) 'Spinoza'dan sonra 17. asırda en enteresan kafa, Tahlilî Hendesenin de (Analitik Geometri) kurucusu olan...
23 Ocak 2019

Gal Horozu: Rene Descartes (1)

Modern felsefesinin kurucusu olarak kabul edilen ve kendinden sonra gelen tüm felsefî akımları büyük ölçüde etkileyen, dahası, 17. Yüzyıl aydınlanma felsefesinin ana karakteristiğini belirleyen kişi olarak bilinen Rene Descartes hakkında kısa...
15 Ocak 2019

Gal Horozu Fransa’nın Modern Dünyaya Çaktığı Bir Kazık veya Obeliks: Rene Descartes

Büyük Doğu Mimarı Üstad Necip Fazıl'ın 'Çile” isimli şiirinden: 'Ensemin örsünde bir demir balyoz, Kapandım yatağa son çare diye.  Bir kanlı şafakta, bana çil horoz,  Yepyeni bir dünya etti hediye.” Üstad Necip...
09 Ocak 2019

Fransa’ya Fransız Kalmamak -II-

Modern Çağ (19-20. Yüzyıl), Rönesans-Yeniden Doğuş Hareketi, (13-15. Yüzyıl), dolayısıyla da Aydınlanma Hareketinin (17-18. Yüzyıl) bir ürünüdür. Batı Avrupa'dan neşet eden Modern Çağın üç sacayağından biri de Fransa'dır....
28 Aralık 2018

Fransa’ya Fransız Kalmamak (1)

Yukarıdaki başlık, 'Yürüyen Büyük Doğu: İBDA” Çağına Fransız Kalmak şeklinde de okunabilir. Bilindiği üzere, Fransa'nın millî sembolü horozdur. Bunun bir 'hint” horozu olmadığı çok açık. Her ne kadar Denizli horozunu...
25 Aralık 2018

Fransa Vesilesiyle

'Yürüyen Büyük Doğu: İBDA”, geleneksel tasavvuf kültürü içerisinde klasik bir tarikat (cemaat veya okul) değildir. Her şart altında sadece kendi fikri konseptini teklif eden yeni ve benzersiz bir oluşumdur. Bu oluşumun temelinde müesseseleşmek,...
18 Aralık 2018

Beşer Zekâsının Sekreteri Kimdir? -IV-

Fransa'yı da içine alan topyekûn Batı Avrupa, eski zamanlarda Galya (Gaul, Gal, Gallia) olarak adlandırılıyordu. Bir önceki sayımızda bunu ifade etmiştik. Fransa, Belçika, G. Hollanda ve K. İtalya'yı kapsayan bölgenin eski adı olan...
11 Aralık 2018

Beşer Zekâsının Sekreteri Kimdir? -III-

Fransa'yı da içine alan Batı Avrupa, eski zamanlarda Galya (Gaul) olarak adlandırılıyordu. Latincesi 'Gallia”dır. Gallic-rooster (Galya-Horoz) adresindeki bilgilere göre bu, latince horoz anlamına gelen 'gallus” kelimesi ile de...
05 Aralık 2018

Beşer Zekâsının Sekreteri Kimdir? –II-

Beşer Zekâsının Sekreteri Kimdir? –II- Bir önceki yazımızda, 'Beşer zekasının sekreteri Fransa” mottosu üzerinde durmuştuk.  Fransa'nın sembolünün horoz olduğuna da ayrıca vurgu yapmıştık. Bilindiği üzere Fransa'nın...
28 Kasım 2018

Beşer Zekâsının Sekreteri Kimdir?

Beşer zekâsının sekreteri kimdir? Şu anda cevaplanması gereken soru budur. 'Ben Kimim?” diye sormak, 'Ölüm nedir?” diye sormakla birdir” diyen İBDA Mimarı'nın 'beklenen kahraman” olduğunun alameti, bu soruya verilen...
16 Kasım 2018

Kadüse veya Ahenk Helezonunda Görünen Horoz (9)

Zaruri bir açıklama: Malum olduğu üzere, bir yılı aşkın bir zamandır bu yazı dizisi Baran Dergisinde her hafta neşrediliyor. Okuduğunuz bu yazı dizisi 54. bölüm olacak. Yazının ana başlığı 'Ramazan Müjdesi” Horoz Borcu şeklindedir....
02 Kasım 2018

Kadüse veya Ahenk Helezonunda Görünen Horoz (8)

Kâinattaki tüm titreşimlerin (yaratıcı varlık, diğer bir ifadeyle de mutlak varlık olan Allah'ın yarattıkları çerçevesinde, büyük insan olarak tavsif edilen ve varlıklar âlemini şamil  bütün bir kâinat veya büyük âlem;...
26 Ekim 2018

Kadüse veya Ahenk Helezonunda Görünen Horoz (7)

Kadüsedeki asanın en tepe noktasında yer alan yuvarlak halka (delik, boşluk, sıfır, 'beş”, HE harfi, 'Abdülhakîm Koltuğu” ve 'Levh-i Mahfuz”!), modern literatürde akaşa olarak isimlendirilmiştir. Akaşa (akasha) kelimesi,...
23 Ekim 2018

Kadüse veya Ahenk Helozonunda Görünen Horoz (6)

Kadim bir sembol olarak günümüz dünyasında varlığını devam ettiren Kadüse, bir asa ve onun tepe noktasında yer alan yuvarlak bir halka ve halkanın hemen altında iki kanat ve kanatlara doğru asaya sarmaşık şeklinde dolanan iki yılan üzerinden...
17 Ekim 2018

Kadüse veya Ahenk Helozonunda Görünen Horoz (5)

Hemen tüm canlılarda omurganın yılankavi olması kanaatimce çok ilginç. Diğer taraftan, yeraltı dünyasının sembolünün yılan olmasından hareketle de, Hak mânâsının yanı sıra, Allah'ın hayat sıfatının tecellisine yataklık eden...
02 Ekim 2018

Kadüse veya Ahenk Helozonunda Görünen Horoz (4)

Kadüsenin güncel kullanımı ve de anlamı üzerinde ne/neler söylenebilir? Bugün tüm dünyada tıbbın sembolü olarak kabul edilen bir asa etrafında iki kanatlı ve iki yılanlı amblem, vakti zamanında bir Türk hekim tarafından teklif edilmiş...
26 Eylül 2018

Kadüse veya Ahenk Helezonunda Görünen Horoz -III-

Birçok kültür ve medeniyetin kabartma, heykel ve resimlerinde görülen asa, ezoterizmde(1)pek çok şeyi ihtiva etmekle birlikte, esas itibariyle belirli bir majikal gücü(2)sembolize eder. Bununla birlikte, manyetik etkilere de yön verebildiği düşünülmektedir.İngilizcede...
14 Eylül 2018

Kadüse veya Ahenk Helozonunda Görünen Horoz -2-

Kadüse, Yunan mitolojisinde haberci ilâh Hermes'in, Roma mitolojisinde Merkür'ün, Mısır mitolojisinde ise Thot'un tepesinde iki kanadın ve çevresinde birbirine dolanmış iki yılanın yer aldığı asa sembolüdür. Sözkonusu sembol,...
11 Eylül 2018

Kadüse veya Ahenk Helozonunda Görünen Horoz

İBDA Mimarı Mütefekkir Kumandan Salih Mirzabeyoğlu, Esatir ve Mitoloji –Güneş ve Ay- isimli eserinde, 'Helezon-Yılan” başlığı altında kadüse, dolayısıyla da 'horoz” metaforu bahsini çok nezih bir şekilde vuzuha kavuşturmuştur,...
30 Ağustos 2018

Yeni Dünya Düzeni Kurucu İradesinin “Denge Kurma Hesabı”

Yukarıdaki zaruri hatırlatmadan sonra mevzuumuza geri dönecek olursak; evet, İBDA Mimarı, denge veya muvazene üst başlığı altında uyum, uygunluk, kıvam, ahenk, armoni, tenasüb vs. mevzuuna dair pek çok şey söyledi. Bizzat davası ve gayesi...
19 Ağustos 2018
20
açık
Namaz Vakti 17 Eylül 2021
İmsak 05:13
Güneş 06:39
Öğle 13:04
İkindi 16:33
Akşam 19:18
Yatsı 20:39
Günün Karikatürü Tümü