Osman Temiz

Bütün Yazıları

Osman Temiz

Beşer Zekâsının Sekreteri Kimdir?

Beşer zekâsının sekreteri kimdir? Şu anda cevaplanması gereken soru budur. 'Ben Kimim?” diye sormak, 'Ölüm nedir?” diye sormakla birdir” diyen İBDA Mimarı'nın 'beklenen kahraman” olduğunun alameti, bu soruya verilen...
16 Kasım 2018

Kadüse veya Ahenk Helezonunda Görünen Horoz (9)

Zaruri bir açıklama: Malum olduğu üzere, bir yılı aşkın bir zamandır bu yazı dizisi Baran Dergisinde her hafta neşrediliyor. Okuduğunuz bu yazı dizisi 54. bölüm olacak. Yazının ana başlığı 'Ramazan Müjdesi” Horoz Borcu şeklindedir....
02 Kasım 2018

Kadüse veya Ahenk Helezonunda Görünen Horoz (8)

Kâinattaki tüm titreşimlerin (yaratıcı varlık, diğer bir ifadeyle de mutlak varlık olan Allah'ın yarattıkları çerçevesinde, büyük insan olarak tavsif edilen ve varlıklar âlemini şamil  bütün bir kâinat veya büyük âlem;...
26 Ekim 2018

Kadüse veya Ahenk Helezonunda Görünen Horoz (7)

Kadüsedeki asanın en tepe noktasında yer alan yuvarlak halka (delik, boşluk, sıfır, 'beş”, HE harfi, 'Abdülhakîm Koltuğu” ve 'Levh-i Mahfuz”!), modern literatürde akaşa olarak isimlendirilmiştir. Akaşa (akasha) kelimesi,...
23 Ekim 2018

Kadüse veya Ahenk Helozonunda Görünen Horoz (6)

Kadim bir sembol olarak günümüz dünyasında varlığını devam ettiren Kadüse, bir asa ve onun tepe noktasında yer alan yuvarlak bir halka ve halkanın hemen altında iki kanat ve kanatlara doğru asaya sarmaşık şeklinde dolanan iki yılan üzerinden...
17 Ekim 2018

Kadüse veya Ahenk Helozonunda Görünen Horoz (5)

Hemen tüm canlılarda omurganın yılankavi olması kanaatimce çok ilginç. Diğer taraftan, yeraltı dünyasının sembolünün yılan olmasından hareketle de, Hak mânâsının yanı sıra, Allah'ın hayat sıfatının tecellisine yataklık eden...
02 Ekim 2018

Kadüse veya Ahenk Helozonunda Görünen Horoz (4)

Kadüsenin güncel kullanımı ve de anlamı üzerinde ne/neler söylenebilir? Bugün tüm dünyada tıbbın sembolü olarak kabul edilen bir asa etrafında iki kanatlı ve iki yılanlı amblem, vakti zamanında bir Türk hekim tarafından teklif edilmiş...
26 Eylül 2018

Kadüse veya Ahenk Helezonunda Görünen Horoz -III-

Birçok kültür ve medeniyetin kabartma, heykel ve resimlerinde görülen asa, ezoterizmde(1)pek çok şeyi ihtiva etmekle birlikte, esas itibariyle belirli bir majikal gücü(2)sembolize eder. Bununla birlikte, manyetik etkilere de yön verebildiği düşünülmektedir.İngilizcede...
14 Eylül 2018

Kadüse veya Ahenk Helozonunda Görünen Horoz -2-

Kadüse, Yunan mitolojisinde haberci ilâh Hermes'in, Roma mitolojisinde Merkür'ün, Mısır mitolojisinde ise Thot'un tepesinde iki kanadın ve çevresinde birbirine dolanmış iki yılanın yer aldığı asa sembolüdür. Sözkonusu sembol,...
11 Eylül 2018

Kadüse veya Ahenk Helozonunda Görünen Horoz

İBDA Mimarı Mütefekkir Kumandan Salih Mirzabeyoğlu, Esatir ve Mitoloji –Güneş ve Ay- isimli eserinde, 'Helezon-Yılan” başlığı altında kadüse, dolayısıyla da 'horoz” metaforu bahsini çok nezih bir şekilde vuzuha kavuşturmuştur,...
30 Ağustos 2018

Yeni Dünya Düzeni Kurucu İradesinin “Denge Kurma Hesabı”

Yukarıdaki zaruri hatırlatmadan sonra mevzuumuza geri dönecek olursak; evet, İBDA Mimarı, denge veya muvazene üst başlığı altında uyum, uygunluk, kıvam, ahenk, armoni, tenasüb vs. mevzuuna dair pek çok şey söyledi. Bizzat davası ve gayesi...
19 Ağustos 2018

Eflâtun-u İlâhî (XI)

Sağlık ve hekimlik tanrısı Asklepios'a adanmış bir horoz borcu olduğunu Eflatun'a bir miras olarak bırakan ve 'Bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir”, diyerek, insanlığın düşünce ufkunu çok ileri boyutlara taşıyan...
13 Ağustos 2018

Eflâtun-u İlâhî -X-

'İdealist filozofların atası zaten Eflâtun'dur. Bütün bir maddî âlemin, her şeyin aslının ideler âleminde olduğunu, içinde yaşadığımız görünüşler âleminin, fenomenler âleminin, maddî âlemin, aslında o ideler âleminin...
03 Ağustos 2018

Eflâtun-u İlâhî (9)

'Kâbusnâme”, Keykâvus tarafından hicrî 475 (miladî 1082) yılında Farsça yazılmış mensur bir nasîhatnâme olup dilimize defalarca tercüme edilmiştir. Bu eseri 14. asırda Türkçeye çeviren Şeyhoğlu Sadreddîn Mustafa'nın tercümesinde...
25 Temmuz 2018

Eflâtun-u İlâhî -8-

Asıl adı Aristokles olan Eflâtun (d.427-ö.347), geniş omuzları ve atletik yapısı nedeniyle, Yunanca Platon(geniş omuzlu) lakabı ile anıldı ve tanındı. İslâm dünyasında Eflâtun-u İlâhî, Batı dünyasında ise Platon ismiyle...
18 Temmuz 2018

Nefs Muhasebemize Dair Güncel Bir Değerlendirme

Büyük Doğu-İBDA ruh ve fikir sistemi, insan ve toplum meselelerinin halli noktasında her örgüsü tezatsız bir dünya görüşüdür. Bu dünya görüşününzirve noktası veya mücessem hâli,Başyücelik Devleti'dir.  Başyücelik Devleti'nin...
09 Temmuz 2018

Eflatun-u İlahi (VII)

Eflâtun, bütün bir fikriyatını sevgili hocası Sokrates'in fikirleri üzerine bina etmiştir. Evet, Eflâtun'un fikriyatında Sokrates esastır, temeldir. Ancak, Eflâtun sadece Sokrates'in fikirlerinden istifade etmemiş, Sokrates'in...
22 Haziran 2018

Eflatun-u İlahi (VI)

Bir önceki yazımızda, 'Eflâtun-u İlâhî: Yağmurcu'nun Ardından” isimli yazımızda temessül mevzuu üzerinde yoğunlaşmış ve İBDA Mimarı'nın eserlerinde mündemiç olan mânânın 'fikirle çizilmiş suret” çerçevesinde...
19 Haziran 2018

Eflatun-u İlahi: Yağmurcu’nun Ardından

İBDA Mimarı, bütün bir İBDA fikriyatını 'Ben Kimim?” istifhamı üzerine bina etmiştir, denilebilir. Hemen belirtmek gerekirse, 'Ben Kimim?” istifhamı, ancak 'ölüm”e, dolayısıyla da 'ebedî hayat”a ram olmuş çileli...
12 Haziran 2018

Eflatun-u İlahi (4)

İlginç, ilginç olduğu kadar da kendi içinde bir paradoks barındıran bir soru ile başlamak istiyorum. Sokrates'i anlamak ve bilmek için Eflâtun'u anlamak ve bilmek lazım, peki; Eflâtun'u anlamak ve bilmek için kimi bilmek ve anlamak...
04 Haziran 2018

"Ramazan Müjdesi" Horoz Borcu Eflatun-u İlahi (3)

Eflâtun, Batı felsefesi tarihinde Platon olarak bilinir. Zeus adına yapılan olimpiyatlarda güreş müsabakalarına katılmış olup, hatırı sayılır bir üne de sahiptir. 'Geniş omuzlu” olduğundan dolayıdır ki, kendisine, 'geniş”...
30 Mayıs 2018

Eflâtun-u İlâhî –II-

Bir renk olarak Eflâtun'a bakıldığında, ilkin Hükümdarlık rengidir. Eski Roma'da Hükümdarlık rengi olan Eflâtun (mor), aynı zamanda Roma nizamında adaleti temsil eder. Eski Roma ve Bizans İmparatorluklarına (Doğu ve Batı!) Kayser...
22 Mayıs 2018

Kust (Topalak Otu) -2-

Gerek Ud-i hindî, gerek Öd ağacı, gerek Topalak otu, gerek Sarımsak ve gerekse Ginseng tabiatta bulunan şifalı otlar arasında yer alırlar ve hemen hepsi de benzer hastalıkların şifasında kullanılmaktadır. Ud-i hindî üzerinden özetlersek;...
10 Mayıs 2018

Kust (Topalak Otu)

Zaruri bir açıklama: Bu yazı dizisi, İBDA Mimarı'nı bütün yönleriyle anlatmak gibi bir iddia taşımıyor. İBDA Mimarı, kendisini bütün eserlerinin muhtevasında, hem de eserlerindeki ana fikrin bizzat kendisi olduğuna da vurgu yaparak,...
26 Nisan 2018
22
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 07 Ekim 2022
İmsak 05:35
Güneş 07:00
Öğle 12:57
İkindi 16:09
Akşam 18:45
Yatsı 20:04
Günün Karikatürü Tümü