Veli padişah Sultan II. Bayezid

Sultan II. Bayezid, büyük zatlar tarafından yetiştirilmiş, Muhyiddîn-i İskilibî gibi devrin birçok velisinin teveccühlerini kazanmış, onların tasarruf, himmet ve duâlarını almış bir velidir. Onun veliliğinin alameti ise Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde aşikâr bir şekilde yazılmaktadır.

Tarih 06.04.2022, 10:35 08.04.2022, 10:14
Veli padişah Sultan II. Bayezid

Osmanlı devletinin 8. padişahı olan, takvası ve alicenaplığıyla bilinen Sultan İkinci Bayezid Osmanlı topraklarını da bu şuurla yönetmişti. Babası Fatih Sultan Mehmed gibi ilim sahasında da kendisini yetiştirmiş, devrin en meşhur âlimlerinden ders almıştı.

Arapça ve Farsçayı, Çağatay lehçesi ve Uygur alfabesini iyi biliyordu. İslami ilimler yanında diğer ilim dallarındaki birçok meseleye de vakıftı. 32 sene tahtta kalan II. Bayezid, 26 Mayıs 1512’de Edirne yakınında Havsa Kasabası'nda vefat etti.

Zahiri ilimler yanında batıni ilimleri de bünyesine katan padişah, büyük zatlar tarafından yetiştirildi. Ebu’s-Suûd Efendi’nin babası Muhyiddîn-i İskilibî gibi devrin birçok evliyâsının teveccühlerini kazandı, onların tasarruf, himmet ve duâlarına muhatap oldu.

Onun veliliğinin alameti ise Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde aşikâr bir şekilde yazılmaktadır.

Evliya Çelebi, Sultan Bayezid-i Veli hakkında şöyle bir hadiseyi kaleme almıştır:

Fatih Sultan Mehmed oğlu Sultan Bayezid-i Veli ziyaretleri

Trabzon'da doğup (—) tarihinde İstanbul'da tahta çıkmıştır. Saltanat süresi [Hicrî olarak] 32 yıl ve ömürleri 57 yıl olup 918 [1512] tarihinde, Edirne yakınında Havsa Kasabası'nda vefat etmiştir. Mübarek cenazesi buradan İstanbul'a getirilip camiin mihrabı önünde cennet bahçesi içinde olan nur dolu türbesine gömülmüştür. Hâlâ herkesin ziyaret ettiği bir yerdir. Bir kere bir hasta ziyaret etse Allah'ın emriyle iyileşir, zira Orhan Gazi gibi ve Sultan Mustafa Han gibi hal sahibi, üstün vasıflı padişah idi.

Bu Bayezid Han'ın çok menkıbesi var ancak bu menkıbesi garip­ tir. Saltanat zamanlarında ölümünden yedi sene önce canlı, kanlı ve ruh sahibi cinsi yememişlerdi. Bir günde canı paça istedi. Nefsi o kadar ısrar ettiği halde paça yemeyip nefsi ile büyük kavga eder. Sonunda huzuruna bir sahan sirkeli ve sarımsaklı paça getirip nefsine seslenip,

"Ey nefs muradın üzere işte paça geldi, eğer hâcetinse çık ye" deyince o an mübarek ağzından hemen gelincik gibi iki gözü kör bir mahlûk çıkarak sahanın kıyısına çıkıp kudurmuş köpek gibi paça suyundan içip açlığını giderir.

Sonra yine o yaratık Bayezid-i Veli'nin hırkasına uçarak yine ağzından içeri girmek isteyince mübarek elleriyle çarpar. Yere düşerek tortop olup yatarken "Şunu urun" diye buyurur.

Masdıcıbaşı gediğinde olan hasoda gılmânı yetişip ökçesiyle katleder. O devrin şeyhülislâmı (—) Efendi, "Olgun insan, bir nefs ile muazzezdir. Nefs insan vücudunun bir parçasıdır. Bunu kefenleyerek gömmek gerektir." diye kefenleyip ve kalabalık cemaat ile namazını kılarlar. Hâlâ nur dolu kubbe yakınında bir küçük mezarda gömülüdür.

Onun için halk arasında "Sultan Bayezid iki kere ölüp iki kere namazı kılındı" diye yaygındır.

Ancak bu nefsi öldürdükten sonra gamhane köşesinden çıkmaya­ rak halktan gizlenince devletin ve insanların işleri ortada kaldı. Kul tayfasının idaresi ve zaptedilmesi zorlaştı. Dört taraftan düşmanlar serkeşlik etmeye başladılar.

Eflâk ve Boğdan, Mengli Giray Han ile anlaşıp birleşerek dört taraftan Kili, Akkirman, İsmail, İbrail, İshakça, Kalas ve Tomaravay'ı ele geçirip Tuna Nehri'nin beri tarafında Silistre, Rusçuk, Niğbolu, Vidin ve Feth-i İslâm taraflarını da haraca kesip yağmalardı.

Anadolu tarafında ise Kızılbaş, Kemah'ı, Koyulhisar'ı, Nik- sâr'ı ve Arpaçukuru olan Sivas'ı ve Tokat'ı tamamen işgal edip Acem çapkıcısı İzmit şehrinden [99b] baş alıp Tokat'a giderlerdi. Acem tâ bu derece Osmanlı üzerine musallat oldu.

Osmanlı Acem'e at çulu hediye gönderdiği için Bayezid-i Veli'ye "Çulcu Baba" derlerdi.

Selim Han tahta çıkınca "Çulcu Baba gidip Topuzcu Baba geldi" dediler.

Şah İsmail'e mektupla "Vaktine hazır ol seninle Çıldır sahrasında devlet savaşalım, ya taht ola ya baht" deyip elçi gönderdi. Sözün özü Bayezid Han'ın bu derece veli bir padişah olduğunda kuşku yoktur. Bayezid-i Bistâmı de nefislerin çıkarıp muhallebi ye­ dikten sonra yine mübarek ağızlarından içeri girmiştir. Ancak Bayezid Han-ı Veli öldürtmüş, kendileri de yaşamamışlardır. Bir iyi ve yumuşak huylu ve güç sahibi, celâlli bir padişah idi. Kutlu zamanlarında olan hayır eserleri ve fetihleri tamamen yukarıda yazılıdır. 340 kale fethetti. 400 hutbesi okunur.

Kaynak: Baran Haber
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 04 Aralık 2022
İmsak 06:34
Güneş 08:05
Öğle 12:59
İkindi 15:22
Akşam 17:43
Yatsı 19:09
Günün Karikatürü Tümü