Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi, İncil de yer alan ayetleri suç sayan H.R. 6090 tasarısını kabul etti.

Kabul edilen tasarı özetle; ABD'de faaliyet gösteren Uluslararası Holokost Anma İttifakı'nın "antisemitizm" tanımını benimsiyor ve Hristiyanların kutsal kitabı İncil'de geçen Yahudilerin Hz. İsa'yı öldürmesine dair ayetleri "antisemitizm" olarak tanımlıyor.

Columbia Üniversitesi’ndeki direnişe polis baskını: 300 öğrenci gözaltına alındı Columbia Üniversitesi’ndeki direnişe polis baskını: 300 öğrenci gözaltına alındı

ABD'de faaliyet gösteren Uluslararası Holokost Anma İttifakı, 2016 yılında bir antisemitizm tanımı yaptı.

"Yahudilerin İsa'yı öldürdüğü veya kan iftirası iddiaları" olarak özetlenen tanıma göre; Yahudilerden nefret etmeyi ve bu nefretin sözel ve fiziksel tezahürleri antisemitizm olarak tanımlıyor.

Tasarının kabul edilmesi, Hristiyanlar arasında ciddi endişelere yol açtı.

Zira; H.R. 6090 tasarısı, papazların kilisede Hz. İsa'yı Yahudilerin öldürdüğünü açıkça ifade eden Thessalonians 2:15 gibi İncil ayetlerine uygun vaazlar vermesini suç haline getirebilir ve kiliseler “antisemitizm” davalarının hedefi haline gelebilir.

İncil'de, Hz. İsa'yı Yahudilerin öldürdüğüne dair çok sayıda pasaj bulunmaktadır.

İşte bu konuda İncil'de yer alan önemli pasajlardan bazıları:

Matta 27:22-26

Pilatus onlara, "Mesih denilen İsa'yı ne yapayım?" diye sordu. Hepsi, "Bırakın çarmıha gerilsin" dediler. Vali Pilatus, "Ne kötülük yaptı ki?" diye sordu. Ama onlar, "Çarmıha gerilsin" diye daha çok bağırdılar. Pilatus su alıp kalabalığın önünde ellerini yıkadı. Bütün halk, "Onun kanı bizim ve çocuklarımızın üzerine olsun" diye haykırdı.

Bu bölümde, Romalı vali Pilatus'un İsa'da hiçbir kusur bulmamasına rağmen, Yahudi halkının İsa'nın çarmıha gerilmesini talep ettiğini görülüyor. Halkın, "O'nun kanı bizim ve çocuklarımızın üzerine olsun" şeklindeki yanıtı, Hz. İsa'nın ölümüne neden olduklarını ortaya koyuyor.

Resûllerin İşleri 2:22-23

-Ey İsrail oğulları, şu sözleri dinleyin. Nasıralı İsa, sizin de bildiğiniz gibi, Tanrı'nın aranızda yaptığı mucizeler, harikalar ve belirtilerle Tanrı'nın onayladığı bir adamdır. O'nu, Tanrı'nın kararlı öğüdü ve önbilgisiyle teslim aldınız ve kötü eller tarafından çarmıha gerip öldürdünüz.

Petrus'un Pentikost Günü'nde verdiği vaazdan alınan bu bölümde, Petrus Yahudilere hitap ediyor ve İsa'nın çarmıha gerilmesinden onları sorumlu tutuyor.

Resûllerin İşleri 4:10-12

-Hepiniz ve bütün İsrail halkı şunu bilsin ki, çarmıha gerdiğiniz Nasıralı İsa Mesih önünüzde duruyor. Bu, sizlerin yaptığı ve köşe başı olan bir taştır. Hiç kimseye kurtuluş yoktur. Çünkü göklerin altında insanlar arasında kurtulmamız için verilmiş başka bir vaat yoktur.

Bu bölümde Petrus ve Yuhanna Yahudi yetkililere hitap ediyor ve Hz. İsa'nın Yahudiler tarafından çarmıha gerildiğini bir kez daha teyit ediyor.

İsrail’in çıkarları söz konusuysa İncil rafa kalkabilir

Hz. İsa'nın çarmıha gerilmesinde Yahudilerin rolü, İncil'in birçok kısmında bahsedilir.

H.R. 6090'ın kabul edilmesi ABD'de, “İsrail'i korumak için kutsal kitabın değiştirilmesi noktasına kadar vardı” şeklinde yorumlanıyor.

Hatta ABD merkezli yayın organlarından News Gab'da yer alan iddialara göre; üniversite kampüslerinde son dönemde artan İsrail karşıtı protestolar, H.R. 6090 gibi Hıristiyanlık karşıtı yasaların çıkmasını sağlamak için kullanılıyor.

ABD Kongresi'nin Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilen tasarıyı kanun haline getirmek için oylayacağı ve daha sonra bunu Amerikalıları "nefret söylemi" nedeniyle yargılamak için kullanacağı belirtiliyor.