Teknolojilerin hızla ilerlemesi Amerika Birleşik Devletleri'nde felç edici bir elektrik sıkıntısının var olduğu yeni sorunlara yol açmış gibi görünüyor. “Çevre dostu” fabrikalar ve veri merkezleri gibi bu teknolojilerin ortaya çıkışı, Amerika'nın elektrik enerjisinin tükenebileceği endişelerini yeniden gündeme getirdi.

Bu endişeler aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin eskiyen elektrik şebekesinin umutsuzca onarıma ihtiyaç duyduğu bir döneme denk geldi. Kısmen kripto çiftçiliğinin sorumlu tutulduğu 2021 Teksas elektrik kesintisi gibi kamuoyuna yansıyan olaylar, özellikle acil durumlarda ülkenin güç kaynağının ne kadar savunmasız olduğunu gözler önüne serdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin 2025 yılında yapay zeka için elektrik ve transformatörlerinin tükenmeye hazır olduğunu belirten Elon Musk gibi teknoloji patronlarından da uyarılar geldi.

Ancak ülkenin elektrik şebekesinin ömrünü uzatmak ve aynı zamanda çevre dostu sürdürülebilirliği sürdürmek için yapılan çalışmalar şu soruyu akla getiriyor: Amerika Birleşik Devletleri gerçekten karanlığa gömülme riski altında mı?

Evan Halper Washington Post'a yaptığı açıklamada, yeni teknolojilerin ortaya çıkmasıyla birlikte ülke genelinde elektrik talebinin arttığını, Georgia'da "endüstriyel elektrik talebinin rekor seviyelere yükseldiğini ve önümüzdeki on yıl için elektrik kullanım projeksiyonunun kısa süre öncesine göre 17 kat arttığını" söyledi. Halper, Kuzey Virginia'nın "tüm yeni veri merkezlerine hizmet vermek için birkaç büyük nükleer enerji santraline eşdeğer enerjiye ihtiyacı olduğunu" belirtirken, Teksas'ın da benzer bir sorunla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Bu talep, "eskiyen elektrik şebekesinden daha fazla enerji elde etme çabasına" yol açıyor. Halper, aynı zamanda şirketlerin ticari müşterileri "kendi enerji santrallerini inşa etmek gibi enerji kaynaklarını kilitlemek için olağanüstü çaba sarf etmeye zorladığını" söyledi.

Halper, bunun büyük bir kısmının "yapay zeka alanındaki hızlı inovasyonla ilgili olduğunu ve bunun da büyük bilgi işlem altyapısı depolarının inşasına yol açtığını" söyledi. Bu altyapı, geleneksel veri merkezlerinden çok daha fazla güç gerektiriyor ve yukarıda bahsedilen kripto çiftlikleri de büyük miktarda güç emiyor.

Kuzey Amerika Elektrik Güvenilirliği Kurumu'nun yakın tarihli bir raporunda, ABD ve Kanada'da 300 milyondan fazla insanın 2024 yılında elektrik kesintisiyle karşı karşıya kalabileceği tahmin ediliyor. Rapor ayrıca elektrik talebinin son beş yılda hiç olmadığı kadar hızlı arttığını da ortaya koydu. Jeremy Hsu, bunun kısmen "elektrikli arabalar da dahil olmak üzere ısınma ve ulaşım sistemlerinin elektrifikasyonuna yönelik çabaların elektrik talebinde yeni kış zirveleri yaratmasından kaynaklandığını" söyledi.

Bu hızlı artan elektrik talebi, mevcut elektrik şebekesini zorlamakta. Eskiyen altyapı ve artan enerji talebi, iletim hatlarının ve güç istasyonlarının kapasitesini aşmış durumda. Bu da, yeni enerji kaynaklarının entegrasyonunu ve elektrik şebekesinin genişletilmesini zorlaştırıyor. Özellikle, temiz enerji gibi yenilenebilir kaynakların kullanımı, mevcut altyapının sınırlarını zorlayarak gecikmelere neden olmakta. Ayrıca, elektrik talebindeki hızlı artış, bazı bölgelerde elektrik kıtlığı riskini arttırıyor.

Enerji şirketleri ve düzenleyiciler, elektrik şebekesinin güçlendirilmesi ve modernizasyonu için çeşitli çözümler aramakta. Bunlar arasında, yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımların artırılması, enerji verimliliğini artıran teknolojilerin benimsenmesi ve iletim altyapısının güçlendirilmesi bulunmaktadır. Ayrıca, federal ve eyalet düzeyinde politikaların gözden geçirilmesi ve elektrik şebekesinin modernizasyonunu teşvik eden teşviklerin sağlanması da bu yolda alınan önlemler arasında.

ABD'de bir üniversitede daha Filistin destekçisi öğrencilere polis baskını ABD'de bir üniversitede daha Filistin destekçisi öğrencilere polis baskını

Yapılan son çalışmalar ABD'nin kısa vadede olmasa bile orta ve uzun vadede elektrik krizinin  katlanarak devam edeceğini gösteriyor. Teknolojideki bu hızlı gelişmeler sürdüğü müddetçe elektrik üretiminin bu hıza yetişmesini zor olarak gören uzmanlar alternatifler üzerinde çalışılması konusunda uyarıyor. Bu noktada en önemli problemin ise kaynaklarda yaşanan kıtlıklar olduğunu söyleniyor.