Selâm ile…

İmânın tezahürü aksiyon, yani ameldir. İnsan, kulluğunu tezahür ettirmek üzere kendi aksiyonunu ifade ve icra etmek üzere yaratıldı. 1977-1978 yıllarını kapsayan Yüksek İslâm Enstitüsü (YİE) boykotları da Türkiye’de Müslümanlara unutulmaya yüz tutmuş aksiyonu hatırlattığı için son derece mühimdir. O tarihlerde Kemalizm’e, din tahripçilerine ve pasif Müslüman anlayışına karşı gerçekleşen boykotlar, İslâmcı harekete dinamizm ve aksiyon kazandırmıştır.

O dönem, üç isim boykotlara doğrudan karşı çıkmıştı. Bunlar Din Eğitimi Genel Müdürü Tayyar Altıkulaç, dönemin YİE hocalarından Hayrettin Karaman ve Bekir Topaloğlu.

Aylık Baran Dergisi 26. sayı çıktı Aylık Baran Dergisi 26. sayı çıktı

1977’de İstanbul YİE’de hocalık yapan Mehmet Maksudoğlu ile bu mevzular üzerine bir mülâkat yaptık. Maksudoğlu çarpıcı ifadeler kullandı ve biz de bu meseleyi dergimizin kapağında değerlendirdik. Maksudoğlu’nun “Başında Üç İsim Olan (Tayyar-Karaman-Topaloğlu) ‘Nesilci Klik” Diyanet’e ve İlahiyat’a Hâkim Oldu!” ifadesini manşete taşıdık.

İbrahim Tatlı, “İslam Hükümlerini Yok Sayıp İdam Cezası İstemek -Adalet Mutlak’a Etrafından Bir Deneme-“ başlıklı yazısında büyük suçlar karşısında vicdanî bir reflekse dayalı olarak talep edilen idamın Mutlak kanunlara uyulmadan yapılamayacağını ve suçtan ziyade suça sebebiyet veren illetlerin ortadan kaldırılması gerektiğini anlatıyor.

Kâzım Albay, “Rahmetli Üç Arvâsî’nın Ardından” başlıklı yazısında, 25 Ağustos 2023 Cuma gününde vefat eden Abdühâdî Arvas ile olan temaslarından, başta Seyyid Tâhâ Üçışık (Arvas), Mehmet Said Arvas olmak üzere Arvas ailesinden bahsediyor.

Muhammed Emin Yıldız’ın, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı’nda 2023’te yüksek lisans proje ödevi olarak kaleme aldığı “Salih Mirzabeyoğlu’nun Siyaset Düşüncesinde Hürriyet ve Zorunluluk” başlıklı yazıyı sizler için dergimize taşıdık.

M. Taha İnci, “20. Yüzyılda Osmanlı” başlıklı yazısında Abdülhamid Han’ın hal edildiği dönemlere gidiyor.

Hasan Hüseyin Akdağ, “Mimarlık Üzerine Denemeler” başlıklı yazısında İslâm-Türk ve Batı mimarisi hakkında değerlendirmelerde bulunup kubbeler, mukarnaslar, ışık ve gölge hakkında bilgiler veriyor.

Faruk Hanoğlu, yakında çıkacak, alt başlığı “İçimizdeki Yara” olan “Selma” isimli romanından pasajlar sunuyor.

Nazım Erol, “Cumhuriyet tarihi müfredatı değişmelidir!” başlıklı yazısında, eğitim sisteminin problemlerini anlatıyor ve İslâm’a düşman değil, bilakis İslâm anlayışının hâkim olacağı bir sistemi vurguluyor.

Sosyolog Adem Palabıyık ile Türkiye’nin sosyal anlamda kimlik bunalımı üzerine röportaj yaptık.

Bahattin Yeşiloğlu, "İslama Muhatap Anlayış" başlıklı yazısının ikinci bölümünde İbn Ataullah el-İskenderi’nin tasavvuf ölçülerini derliyor.

Doğu Türkistan Basın ve Medya Derneği Başkanı Abdulvaris Hoten ile Doğu Türkistan’da gerçekleşen işgalci Çin zulmünü konuştuk. Hoten, “Çocuklarımız, Doğu Türkistan halkına düşman olarak yetiştiriliyor” dedi.

Oğuz Can Şahin, “T.S.Elıot’ın Burnt Norton’ı Etrafında” başlıklı yazısında Eliot’ın Burnt Norton şiirini inceliyor.

Gelecek sayımızda görüşmek üzere

Allah'a emanet olun...