Kuvâ-yi Seyyâre'nin kurucusu ve lideri olan Çerkez Ethem, Bandırma Emreköy'e yerleşmiş Çerkezlerden olup 1886 yılında dünyaya gelir. Ağabeyleri, İlyas ve Nuri beyler, Rum eşkıyaları tarafından şehid edilmiş, Reşit ve Tevfik de 1901 ve 1902 yıllarında Harbiye'den mezun olarak subay olmuşlardur. Reşit Bey ise çeşitli cephelerde çarpışıp, Son Osmanlı Meclis-i Mebusan'ına Saruhan Mebusu olarak katılıp, oradan da Birinci TBMM'ye geçmiştir.

Çerkes Ethem, Bakırköy Süvari Küçük Zabit Mektebi'ne eğitim alır. Balkan Savaşı'nda Bulgar cephesinde yaralanıp gazi olur. Bu sebeple kıdem zammı ve madalya aldı. I. Dünya Savaşı'nda Kuşçubaşı Eşref'in yönettiği Teşkilat-ı Mahsusa ile birlikte İran, Afganistan ve Irak'a yapılan akınlarda yer alır. Yaralanarak savaş sonunda köyüne çekildi.

15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir'in işgali üzerine, vatan savunmasına başlamak için vurucu güç olarak Kuva-yi Seyyare'yi kurdu ve "Umum Kuvâ-yi Milliye Komutanı" ve Ankara'daki 20. Kolordu Komutanı olan Ali Fuat Paşa ile istişare ederek İngiliz ve Yunan birliklerinin ilerlemesine karşı gerilla operasyonları düzenledi.

Düzenli ordu kurulana zaman TBMM'ye karşı yapılan ayaklanmaları bastırmada başarılı oldu. Anzavur Ayaklanması, Çopur Musa Ayaklanması ile Gerede ve Yozgat isyanlarını bastıran Çerkes Ethem'in isyancıları yargılamadan hemen idam etmesi TBMM üyeleri ve İstiklal Mahkemeleri tarafından onaylanmıyordu.

1920 yılı biterken 20. Kolordu ve Komutanı Ali Fuat Paşa ile beraber Gediz Muharebeleri'ne iştirak etti. Savaştan sonra Ürdün'e hicret etti ve 21 Eylül 1948 tarihinde Ürdün'ün başkenti Amman'da öldü ve bir Çerkez mezarlığına gömüldü.