Allahsız bir İslam düşmanı olan ve düşmanlığını da gençleri kendi ağına çekerek yapan YouTuber Diamond Tema, bir programda Allah Resulü’ne yaptığı hakaret ve iftiralar sebebiyle hakkında soruşturma açıldı ve yakalama kararı çıkarıldı.

Müslümanların tepkisi sebebiyle yakalama kararı çıkarılan Diamond Tema kaçmayıp teslim olsaydı, zaten birkaç güne serbest kalacak ve yine ateistlerin klişeleşmiş absürt tartışmalarını ısıtıp ısıtıp milletin önüne koymaya devam edecekti.

Diamond Tema ile yapılan aslında Türkiye’de neredeyse yüz yıldır yapılıyor fakat İslam düşmanları, Kemalist rejim kanunlarıyla korunduğu için herhangi bir müdahalede bulunulmuyor. Hatta bu rejimin kanununa göre halkın dini değerlerini aşağılamak suç teşkil ettiği halde bu suç, suç olarak görülmüyor. Adalet sistemindeki bu çifte standart ile Kemalistler her türlü korunabiliyor.

Allah’a, Peygambere ve İslam’a hakaret söz konusu olduğu zaman Müslümanlar, doğrudan hakareti eden kişiyi topa tutarken hakaretin çıkış kaynağını gözden kaçırıyor. Dini değerler aşağılandığı vakit meselenin kaynağı olan Kemalist rejimin hukuk sistemi, pompaladığı din düşmanlığı ve bu din düşmanlığına çanak tutan ideolojisi görmezden geliniyor. Rejimin kanunlarından ve iktidarın Kemalist rejimi besleyici politikalarından cesaret bulan Kemalistlerin dini değerleri aşağılaması son 10 yılda ciddi manada artmış durumda.

Bugün Müslümanların Diamond Tema ve gibilerinin dini değerlere hakaret edişinden ziyade bu toplumu bu hale getiren, dinsizleştiren, yabancılaştıran, kimliksiz ve tarihsiz kılan Kemalist rejimi konuşması gerekiyor. Çünkü meselenin asıl çıkış kaynağı burası.

Seküler bir dine dönüşen Kemalizm

İslami değerleri ve kimliği sistematik bir şekilde hedef alan ve bununla varlık bulan Kemalistler, iktidarın pespaye politikası, laiklere yaranması ve Müslümanların sorunun kaynağına bir türlü inemeyişi sebebiyle kültürel ve siyasi atmosfer laiklerin elinde oyuncak olmaya ve diledikleri gibi at koşturma alanı olmaya devam ediyor.

Sorgulanmayan bir dogma haline gelen ve seküler bir dine dönüşen Kemalizm, tekno-paganizm adı altında yeni hazza dayalı bir putperestliği meydan yerine dikerek toplumu büyük bir felakete sürüklüyor. İktidar da bu felaketi önlemek yerine Kemalist putperestlerin dayattığı seküler kimliği üzerine geçirmeye can atıyor.

Milletin sırtına binerek 22 senedir iktidarda olan ve yine İslami değerleri ve kültürü yaşatmak sözüyle iktidarda kalan hükümet, ruhî imarı yapmak yerine bilakis her türlü sapkınlığa kapı aralıyor, Müslüman kimliğinin erozyonuna destek oluyor ve bununla da övünüyor.

İktidarın derdi sapkınlığı engellemek değil Taksim'miş İktidarın derdi sapkınlığı engellemek değil Taksim'miş

Baran Dergisi