Aylık Harvard CAPS/Harris anketi, 18-24 yaş arası hariç her yaştan demografik grupta İsrail'in Gazze'ye karşı yürüttüğü katliama desteğin devam ettiğini ortaya koydu.

Genel olarak ankete katılanların yüzde 81'i İsrail'i destekliyor. En genç yaş grubunda ise destek İsrail ve Hamas arasında eşit olarak bölünmüş durumda.

Harvard öğrencileri okuldan atılmak pahasına Refah'a yönelik hava saldırılarını protesto etti Harvard öğrencileri okuldan atılmak pahasına Refah'a yönelik hava saldırılarını protesto etti

Birçok soruda bu yaş grubundaki seçmenlerin çelişkili ya da karışık görüşler ifade ettikleri görülmüştür. Örneğin, İsrail'in "sona erdirilip Hamas ve Filistinlilere verilmesi" gerekip gerekmediği sorusuna %51 oranında olumlu yanıt verilmesine rağmen, bu gruptaki katılımcıların %58'i aynı zamanda Hamas'ın Gazze'nin yönetiminden uzaklaştırılması gerektiğini düşünmektedir.

Bununla birlikte, tüm katılımcıların çoğunluğu (yüzde 60) çatışmaya iki devletli bir çözüm bulunmasını tercih etmiştir.

18-24 yaş grubundakilerin yüzde 60'ı bu harekâtın Gazzelilere karşı bir soykırım olduğunu söyledi.

18-24 yaş arası gençlerin yüzde 67'si her şeyi olduğu gibi bırakacak koşulsuz bir anlaşmayı destekledi.

Ankette ayrıca katılımcılara üniversite kampüslerinde savaşın başlangıcından bu yana yükselişte olan antisemitizm de soruldu.

18-24 yaş arası gençlerin çoğu üniversitelerde nefret söylemi yapılmasını sorun etmiyor gibi görünüyor.

Ankete göre, gençlerin yüzde 53'ü öğrencilerin kampüste ceza almadan Yahudi soykırımı çağrısı yapmakta özgür olması gerektiğini düşünürken, yüzde 70'i bu tür çağrıların nefret söylemi oluşturduğunu söyledi.

Tüm katılımcıların %74'ü bu çağrıları yapanların disiplin cezasına çarptırılması gerektiğini söylerken, %79'u bu çağrıların nefret söylemi olduğunu belirtti.

18-24 yaş arası gençlerin %67'si Harvard, MIT ve Penn üniversitelerinin rektörlerinin antisemitizmi kınama konusunda yeterince ileri gittiklerini düşünürken, kongre ifadeleri sırasında yaptıkları Yahudi soykırımı çağrılarının sadece bağlama bağlı olarak cezalandırılabileceği yönündeki yorumları karşısında %73'ü istifa etmeleri gerektiğini söyledi.