Mahmud Efendi Hazretlerinin âhirete irtihâlinin ardından tarîkat ve irşâd vazifelerini îfâ eden Hasan Efendi Hazretleri, tedavi gördüğü hastanede hakkın rahmetine kavuştu. 

İsmailağa'dan yapılan açıklamada, "Şeyhimiz Hasan Efendi Hazretlerimiz (Kuddise Sirruhû) rahmet-i Rahmân'a kavuşmuştur. Ümmet-i Muhammed'in başı sağ olsun!" denildi.

Soykırımcı İsrail tankları Refah'ın merkezine girdi Soykırımcı İsrail tankları Refah'ın merkezine girdi

Hsnefndiqqq

Hasan Efendi Kimdir?

Hasan Kılıç 1930 Trabzon’un Çaykara ilçesine bağlı Çaybaşı köyünde dünyaya geldi. İlk talebeliği mahallesindeki evinde okudu. Bursa’da askerlik yaptı.

Arapça ve İslâmî ilimler tedrisatına, Lekur Hoca olarak bilinen Muhammed Hanefi Kutluoğlu Hoca Efendi’nin rahle-i tedrisatında başladı. Daha sonra, Osmanlı ulemasından ilim tahsil ettiğini ve ilmî çevrelerde büyük bir şahsiyet olarak temayüz ettiğini duyduğu, Mahmud Efendi Hazretlerinin de eniştesi ve İslâmî ilimleri tahsil edip icazet aldığı hocası Çalekli Hacı Dursun Efendinin Trabzon’un Of ilçesindeki medresesinde tamamlayıp icazet aldı.

Hasan Kılıç Efendi, Mahmud Efendi Hazretleriyle Hacı Dursun Efendinin medresesinde tanıştı. Hasan Kılıç Efendi Hocamızın medreseye başladığı sene, tahsilini tamamlayıp icazetini almış olan Mahmud Efendi Hazretlerinin talebe okutmaya başladığı seneydi. Resmî doğum yılları aynı olması hasebiyle askerlik vazifesine Mahmud Efendi Hazretleriyle aynı dönemde başlayan ve askerliğini Bursa’da tamamlayan Hasan Kılıç Efendinin, vatanî görevini Bandırma’dan sonra İstanbul Davutpaşa kışlasında tamamlayan Mahmud Efendi Hazretleriyle irtibatları askerlik döneminde de sürdü ve birbirleriyle mektuplaştılar.

Mahmud Efendi Hazretlerinin bir mektubunda Ali Haydar Efendi Hazretleriyle tanıştığını belirtmesi ve o büyük zâttan bahsetmesi üzerine Hasan Kılıç Efendi Hocanın gönlünde muhabbet ve ilgi hâsıl oldu. 1954 yılında askerlik vazifesini tamamladıktan sonra Bursa ili Muradiye/Azapbey Camii’nde imam-hatiplik görevine başladı. Burada altı ay boyunca imam-hatiplik yaptı. Bu sürenin büyük yokluk ve imkânsızlıklarla mücadele hâlinde geçtiği ve o sıkıntılar sebebiyle rahatsızlanıp bir süre tedavi gördüğü kaydedilir.

Mahmud Efendi Hazretlerinin daveti üzerine İstanbul’a gelen Hasan Kılıç Efendi Hoca, Mahmud Efendi Hazretleri ve merhûm İhsan Efendi Hocayla beraber Ali Haydar Efendi Hazretlerini ziyaretle şereflenip o yüce zata intisap etti. Mahmud Efendi Hazretleri İsmailağa Taşmedrese’de ders okuttuğunu öğrenmesi üzerine, ona yakın olup istifade etmek niyetiyle İstanbul’a gelmek için müftülüğe başvurdu. Aynı sene İstanbul’a tayin olarak Fatih’te Kumrulu Mescid Camii’nde imamlık vazifesine başladı.

Hasan Kılıç Efendi Mahmud Efendi Hazretlerinin âhirete irtihâlinin ardından tarîkat ve irşâd vazifelerini îfâ etmek üzere altın silsilenin 37. halkası olarak insanlığa hizmetlerini sürdürdü.