Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 4 milyar 665,2 milyon lira borçlanmaya gitti.

Bakanlık ilk ihalede, 2 yıl (623 gün) vadeli 6 ayda bir yüzde 4,65 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı. İhalede basit faiz yüzde 12,08, bileşik faiz yüzde 12,44 oldu.

Nominal teklifin 590 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 200 milyon lira, net satış 196,9 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen teklifin olmadığı ihalede, piyasa yapıcılarından 126 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 90 milyonluk liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede ise 7 yıl (2387gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi. İhalede dönemsel faiz yüzde 10,65 oldu.

Nominal teklifin 5 milyar 318 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 775 milyon lira, net satış 2 milyar 678,3 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen teklifin olmadığı ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 611 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 700 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine böylece, iki ihalede toplam 4 milyar 665,2 milyon lira borçlandı.