Trump'ın mitinginde ateş açıldı Trump'ın mitinginde ateş açıldı

Kanun teklifinde, İsrailli yöneticilerin yargılanması, İsrail saflarında savaşa katılan çifte vatandaşların vatandaşlıktan çıkarılması ve mal varlıklarına el konulması gibi maddeler yer alıyor. 

Söz konusu teklife göre; evrensellik ilkesinin, ilgili kanunda düzenleniş şekline göre bahsi edilen maddede sayılan suçların ülke dışında işlenmesi halinde, failin ve mağdurun vatandaşlığına bakılmadan, failin Türkiye’de bulunması da gerekmeden hakkında Türk kanunları uygulanabilecek. Bu sebeple, belirtilen suçlar, yurt dışında bir yabancı tarafından yabancılara karşı işlenmiş olsa ve kendisi de yurt dışında bulunsa dahi, Türkiye’de cezai kovuşturmaya konu olabilecek.