Hakîkî Bayram Hakîkî Bayram

Kadir Gecenizi tebrik eder, bu mübarek gecenin İslâm ihtilaline vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ederiz...