Melikşah Sezen'in kaleme aldığı Kemalizm ve Mâturîdîlik -Türk'ün Resmi Mezhebi Projesi- kitabı üzerine bir röportaj yaptık.

Kitap, "Kemalizme Giden Süreç: Cumhuriyet Öncesine Panaromik Bakış", "Cumhuriyetin İlanı: Kemalizmin Zuhuru", "Dinin, Tarihin ve Dilin Türkçeleştirilmesi", "Dini Metinlerin Türkçeleştirilmesi", "İbadetlerin Türkleştirilmesi", "Peygaberleri Türkleştirmek", "Maturidiliğin Türkleştirilmesi", "Türkün Resmi Mezhebi Projesi", "Türk Tarih Tezi'nin Tazyiki" gibi mevzuları ihtiva ediyor.

Röportajın tamamı için TIKLA