ABDÜLHAKÎM ARVÂSÎ ( k.s. ) EFENDİ HAZRETLERİ

(Bilen söylemez, söyleyen bilmez. )

-Cāhil cesāretiyle...

Bezme en son geleni, Büyük İslâm Âlimi
Abdülhakîm Arvâsî, Efendi Hazretleri

Seyyidler Efendisi, Van/Arvas'tır karyesi
İlm-i Ledün sāhibi, Efendi Hazretleri

Medrese müderrisi, Necip Fāzıl mürşidi
Nakşibendî/Hālidî, Efendi Hazretleri

"Tasavvuf Bahçeleri", daha nice eseri
Üç/ışık, bitmez feri, Efendi Hazretleri

Eyüp'teydi tekkesi, nur saçan sohbetleri
"O ve Ben"de izleri, Efendi Hazretleri

"Rābıta", bir incisi, Altun Halka'dan biri
Seçkindi müridleri, Efendi Hazretleri

Asrının müceddîdi, idrâki yeniledi
Rabbânî bir âlimdi, Efendi Hazretleri

Dünyâ İslâm'a koşuyor Dünyâ İslâm'a koşuyor

En büyük kerāmeti, dinde istikāmeti
O'ydu Asr'ın güneşi, Efendi Hazretleri

Başbuğ Velîlerden'di, çağını irşâd etti
Yoktu; eşi, menendi, Efendi Hazretleri

Hasta gönül tabîbi, temizledi kalpleri
Ehl-i Sünnet Âlimi, Efendi Hazretleri

Mihmandār'ın Tepesi, Dergâh'ıydı Kaşgârî
Kıymet bilenin yâri, Efendi Hazretleri

Vasiyeti gereği, Necip Fāzıl'ın kabri
O'nun yolu üzeri, Efendi Hazretleri

"Benim Efendim" dedi, ömür boyu izledi
"Üstād" O'nun eseri, Efendi Hazretleri

'43 yılından beri, "çekilmiş kılıç gibi"
Bağlum'da medfûn Velî, Efendi Hazretleri

Din Mazlûmu kendisi, inşallah cennet yeri
Dāim sürsün himmeti, Efendi Hazretleri...

Kayseri, 11.04.2023 Salı

Bekir Oğuzbaşaran