2022-2023 yılı eğitim döneminde, velilerin talebiyle kız ve erkek öğrencilere aynı binada farklı sınıflarda eğitim uygulaması başlatan Bingöl’ün Genç İlçesindeki Şehit Mehmet Koçdağı Anadolu Lisesi Müdürü Abdurrahman Yılmaz’a, İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu kararıyla “karma eğitimi” ihlalden ceza verilmişti.

Kemalist sendikaların dayatmasına boyun eğen İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu’nun verdiği karara tepki gösteren eğitimciler, cezanın kabul edilemez olduğunu ve laikçi azınlığı cesaretlendirdiğini belirtti.

İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu kararıyla verilen kınama cezasına tepki gösteren eğitimciler, kararın kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Maarif Platformu MEB'in yeni müfredatı için "yetmez ama evet" dedi Maarif Platformu MEB'in yeni müfredatı için "yetmez ama evet" dedi

"Müdürümüzün yanındayız"

Eğitimci Yazar Adnan Kalkan, “En demokratik hak olan kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda okutulması şeklindeki veli isteğine cevap veren okul müdürü Abdurrahman Yılmaz'a sol baskısı yüzünden soruşturma açılıyor ve ceza veriliyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ‘kız okulları açılabilir’ diyor ama emrindeki il ve ilçe müdürü bırakın kız okullarını açmayı, kız ve erkek öğrencilerin sınıflarını ayıran müdüre ceza veriyor. Vicdanları yaralayan bu skandal karar kabul edilemez. Sorumlu amirler görev yerleri değişse bile gerekli cezayı çekmelidir. Aksi takdirde daha çok canlar yanacak. Biz Sayın Bakanımız Yusuf Tekin ve Abdurrahman Yılmaz müdürümüzün yanındayız, destekçisiyiz” dedi.

"Erkek kız ayrı eğitim haktır"

Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Adnan Küçük de, “Yakın geçmişte Milli Eğitim Bakanımız Sayın Prof. Dr. Yusuf Tekin, toplumsal taleplerin karşılanması maksadıyla kız ve erkek okullarının açılabileceğini ifade etmişti. Kamusal kararların alınmasında halkın etkili olmasına, halkın taleplerinin karşılanmasına biz demokrasi diyoruz. Halkın taleplerine karşı olan bir yapının demokrasi olduğundan söz edilemez. Bir yörede, tek cinsiyetli eğitim yönünde talep varsa, bu talebin karşılanması demokrasinin zaruri bir gereğidir. Elbette ki karşılanması zorunlu olan taleplerin, kanunlara uygun olması da gerekir. Burada toplumdan gelen tek cinsiyetli eğitim talebi, Milli Eğitim Temel Kanunu ile çelişen bir talep değil, bilakis uygun bir taleptir. Çünkü Milli Eğitim Temel Kanunu, karma eğitimle birlikte, tek cinsiyetli eğitim kurumlarının kurulabileceğini de öngörmektedir (madde 15). Bu vesileyle, Bingöl’ün Genç İlçesinde yaşayan bazı vatandaşların tek cinsiyetli eğitim talebinin karşılanmamasının, hem demokratik haklarla, hem de kanuni düzenlemelerle bağdaşırlığı yoktur. Ayrıca, artık dışlayıcı, otoriter, militan laiklik devri tek parti uygulamaları da tarihe karışmıştır. Demokratik laiklik, din ve vicdan hürriyetinin siyasi düşünce hürriyeti kadar güvence altında olmasını zorunlu kılar. Bir toplumsal kesimin, din ve vicdan hürriyeti ya da bir başka saikin etkisi ile tek cinsiyetli eğitim talebinin karşılanması, demokratik laikliğin zaruri bir gereğidir” açıklamasında bulundu.

Kaynak: Yeni Akit