Kremlin'de yayımlanan ortak bildiride, imzalanan belgeye göre Rusya ve Vietnam’ın birbirlerine karşı ittifak kurmama konusunda anlaştığına vurgu yapılırken, “Rusya ve Vietnam, birbirlerinin bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne zarar verecek eylemlerde bulunmak amacıyla üçüncü ülkelerle ittifaklar ya da anlaşmalar yapmayacak olup, Rusya-Vietnam ilişkilerinin geliştirilmesinin herhangi bir üçüncü tarafa karşı olmadığı da netleştirilmiştir” denildi.

Ortak bildiride şu hükümler yer aldı:

-İkili ilişkiler, jeopolitik konjonktüre tabi değildir ve barış, istikrar ve güvenliği güçlendirmeyi amaçlamaktadır;

-Moskova ve Hanoi, birçok uluslararası ve bölgesel meselede yakın ya da örtüşen pozisyonlara sahiptir;

-Taraflar, petrol ve gaz, dahil enerji, sanayi ve dijital teknolojiler alanlarında işbirliğinin geliştirilmesinden yanadır;

-Rusya ve Vietnam arasında savunma ve güvenlik alanındaki işbirliği özel bir yere sahiptir; hiçbir şekilde de üçüncü ülkelere karşı değildir;

-Madencilik ve yeraltı kaynakları alanı da dahil olmak üzere yatırım işbirliğinin artırılmasının gerekliliğine karar verilmiştir;

-Vietnam'da Nükleer Bilim ve Teknoloji Merkezinin inşasına yönelik projenin uygulanmasının hızlandırılması kararı alınmıştır;

“BRICS, yeni üye kabulüne ara verdi!” “BRICS, yeni üye kabulüne ara verdi!”

-Moskova ve Hanoi, uluslararası terörizm ve finansmanıyla mücadelede işbirliğini geliştirmeye devam edecektir.

-Belge, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Vietnam Devlet Başkanı To Lam arasında başkent Hanoi'de yapılan görüşmelerin ardından yayımlanırken, zirve toplantısı yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

Kuzey Kore ile de anlaşma imzalamıştı

Dünkü Pyongyang ziyaretinde Rusya ve Kuzey Kore’nin yeni Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşmasının detaylarını paylaşan Putin, bu anlaşmanın, taraflardan birine yönelik saldırı durumunda karşılıklı yardımlaşmayı öngördüğünü duyurmuştu.

Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Rusya ile Kuzey Kore arasında imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşmasının, taraflardan birine yönelik dışarıdan saldırı durumunda karşılıklı yardımlaşmayı öngördüğünü vurgularken, “Bugün imzalanan kapsamlı ortaklık anlaşması, diğer hususların yanı sıra, bu anlaşmanın taraflarından birine yönelik bir saldırı durumunda karşılıklı yardımlaşmayı da içermektedir” dedi.

Savunma dışında birçok farklı alanda işbirliği öngören anlaşmada ise şu maddeler yer aldı:

-Taraflar, karşılıklı ticaret hacmini artırmak, gümrük ve mali hizmetler gibi alanlarda ekonomik işbirliği için uygun şartları oluşturmak ve 28 Kasım 1996 tarihinde kabul edilen Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Hükümetlerarası Anlaşmaya uygun olarak karşılıklı yatırımları teşvik etmek ve korumak için çaba gösterecektir;

-Taraflar, Kuzey Kore ve Rusya Federasyonu'nun özel veya serbest ekonomik bölgelerine ve bu bölgelerde çalışan kuruluşlara destek sağlayacaktır;

-Taraflar uzay, biyoloji, barışçıl nükleer enerji, yapay zeka, bilişim alanları dahil olmak üzere bilim ve teknoloji alanlarında değişim ve işbirliğini geliştirecek ve ortak araştırmaları proaktif olarak kolaylaştıracaktır;

-Taraflar, kapsamlı ikili ilişkilerin geliştirilmesinin önemi doğrultusunda karşılıklı ilgi alanlarında işbirliğini ve kalkınmayı destekleyecektir;

-Taraflar, Kuzey Kore ve Rusya Federasyonu arasında doğrudan bağlar kurulması için elverişli şartlar kuracak ve iş forumu, seminer, sergi ve ticaret fuarı gibi bölgeler arası ortak etkinlikler düzenleyerek ekonomik ve yatırım potansiyellerinin karşılıklı olarak anlaşılmasını teşvik edecektir;

-Taraflar tarım, eğitim, halk sağlığı, spor, kültür, turizm gibi alanlarda değişim ve işbirliğini artıracak ve çevre koruma, doğal afetlerin önlenmesi ve sonuçlarının ortadan kaldırılması alanlarında birbirleriyle işbirliği yapacaktır;

-Taraflar ülke dışı nitelik taşıyan yaptırımlar da dahil olmak üzere tek taraflı zorunlu yaptırımların uygulanmasına karşı çıkacak ve bu tür yaptırımların uygulanmasını BM kuralları ve uluslararası hukuk ve düzenlemelere aykırı yasadışı tedbirler olarak kabul edecektir;

-Herhangi bir üçüncü ülkenin taraflardan birine karşı tek taraflı zorunlu yaptırımlar uygulaması halinde, iki taraf da yaptırımların dolaylı etkilerini ortadan kaldırmak veya en aza indirmek için pratik çaba gösterecektir;

-Taraflar uluslararası terörizm, radikalizm, çok uluslu organize suçlar, insan ticareti, rehin alma, yasadışı göç, yasadışı para dolaşımı, suç yoluyla elde edilen gelirin aklanması, terörizmin finansmanı, kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı, sivil havacılık ve deniz seyrüseferinin güvenliğini tehdit eden yasadışı eylemler ve malların, uyuşturucu bileşenlerinin, silahların, kültürel ve tarihi kalıntıların yasadışı dolaşımı gibi tehditlerle mücadelede birbirleriyle işbirliği yapacaktır;

-Taraflar bilgi güvenliği alanında birbirleriyle işbirliği yapacak ve ilgili yasal ve normatif temelin geliştirilmesi ve kurumlar arasındaki diyaloğun derinleştirilmesi gibi yollarla ikili işbirliğini güçlendirmeye çalışacaktır;

-Taraflar, bu anlaşmanın ve bu anlaşmada belirtilmeyen alanlara ilişkin diğer anlaşmaların uygulanması için aktif olarak işbirliği yapacaktır.