Prof. Dr. M. Fatih Köksal'ın titiz çalışmasıyla hazırlanan Vakıfbank Yayınlarından çıkan "Mevlid-i Şerif: Hattatlar Şeyhi Şeyh Hamdullah Hattıyla" adlı eser, Türk edebiyatının ve hat sanatının zirvesinde yer alan iki ismi, Süleyman Çelebi ve Şeyh Hamdullah'ı bir araya getiriyor. Eser, Süleyman Çelebi'nin ölümsüz eseri Mevlid'in, Şeyh Hamdullah tarafından yazılmış en eski nüshalarından birinin tıpkıbasımını, transkripsiyonlu metnini, günümüz Türkçesine aktarılmış halini ve işlevsel sözlüğünü içeriyor. Böylece okuyucu hem eserin estetik ve sanatsal yönünü görme imkanı buluyor hem de içeriğini anlama noktasında büyük kolaylık elde ediyor.

Kitap, Süleyman Çelebi ve Şeyh Hamdullah'ın hayatları ve eserleri hakkında detaylı bilgi vererek başlıyor. Süleyman Çelebi'nin Bursa'da doğduğu, 1409-1410 yıllarında Mevlid'ini kaleme aldığı ve Emir Sultan bağlılarından olduğu ifade ediliyor. Şeyh Hamdullah ise Amasyalı bir hattat olarak tanıtılıyor ve Türk hat sanatının gelişmesinde oynadığı önemli rol vurgulanıyor. Kendisinin "Hattatların Şeyhi" unvanıyla anıldığı ve eserleriyle hat sanatında yeni bir ekol oluşturduğu belirtiliyor.

Çalışmanın en önemli kısmını oluşturan Şeyh Hamdullah hattıyla yazılmış Mevlid nüshası ise oldukça dikkat çekici. Nüsha, Süleyman Çelebi'nin eserinin kısaltılmış ve değiştirilmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Bu durum, Mevlid'in yazılışının üzerinden henüz bir asır geçmeden farklı versiyonlarının ortaya çıktığını göstermesi açısından önemli. Kitapta, bu farklılıklar detaylı bir şekilde ele alınıyor ve nüshanın diğer nüshalardan ayrılan özellikleri açıklanıyor.

Eserin en değerli yanlarından biri de, Mevlid metninin hem orijinal haliyle hem de günümüz Türkçesine aktarılmış haliyle birlikte sunulması. Bu sayede okuyucu, eserin orijinal dilindeki estetiği ve incelikleri yakalarken, aynı zamanda içeriğini de kolaylıkla anlayabiliyor. Ayrıca metinde geçen kelimelerin anlamlarını içeren işlevsel sözlük, okuyucunun eseri daha derinlemesine anlamasına yardımcı oluyor.

"Mevlid-i Şerif: Hattatlar Şeyhi Şeyh Hamdullah Hattıyla", Türk kültürüne ve edebiyatına ilgi duyan herkes için önemli bir eser. Hz. Muhammed'e duyulan sevgi ve saygının ifadesi olan Mevlid'i, Şeyh Hamdullah'ın eşsiz hattıyla okumak isteyenler için bulunmaz bir kaynak. Eser, aynı zamanda araştırmacılar için de önemli bir başvuru kaynağı niteliğinde.

Kitap Tanıtım Yazısı:

Allāh adın ẕikr idelüm evvelā

Vācib oldur cümle işde her ḳula

Allāh adın her kim ol evvel aña

Her işi āsān ide Allāh aña

Her nefesde Allāh adın di müdām

Allāh adıyla olur her iş tamām

‘Aşḳ-ıla gel imdi Allāh eydelüm

Derd-ile göz yaşı-la āh idelüm

Mevlid, bildiği en güzel çiçeği “Peygamberin teridir.” diyerek baş tacı eden bir milletin, Peygamber sevgisini, asırlar boyu, yedi iklim üzerinde ilmek ilmek dokuduğu bir edebî zevkle harmanlanan zirve bir metindir. Mevlid, yazıldığı günden bugüne bütün Osmanlı coğrafyasında ve hatta Osmanlı Devleti sınırlarını da aşarak Türk dünyasının çoğu bölgesinde de tanınan ve sevilerek okunan, okutulan bir eser olmuştur. Şeyh Hamdullah Efendi, eserleriyle aklâm-ı sittenin bütün nevilerinde, özellikle nesihte Türk zevkine uygun şekil ve ölçüleri geliştirmiştir; onun çalışmalarından sonra olağanüstü güzel ve okunaklı bir yazı haline gelen nesih, mushaf hattı olarak benimsenmiştir. Etkileri günümüze kadar devam eden bir mektep sahibi olması itibarıyla “Şeyhü’l-hattâtîn” olarak anılan Şeyh Hamdullah Efendi de hat sanatının zirve şahsiyetlerindendir. Prof. Dr. M. Fatih Köksal tarafından, ihtiva ettiği değerlere yakışır bir titizlik ve ciddiyetle ele alınarak gün ışığına çıkarılan bu kıymetli eser, kökleriyle barışık her kitapseverin kütüphanesinde mutena bir yer bulacaktır.

Hattat Seyfullah Yılmazsoy ile hat sanatı üzerine Hattat Seyfullah Yılmazsoy ile hat sanatı üzerine

Mevlid I Şerîf Kapak1